God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

The Most 90 Bible Verses about Lucifer.

Hier is 90 Bybelverse.

oor lucifer uit die Ou en Nuwe Testament van die Heilige Bybel, King James Version, gesorteer van die mees relevante na die minste relevant. ok 95

Jesaja 14:12-15

Hoe het jy uit die hemel geval, o Lucifer, seun van die môre! hoe is jy op die grond afgekap, wat die nasies verswak het! Want jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, Ek sal my troon verhef bo die sterre van God; Ek sal sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde; Ek wil opklim bo die hoogtes van God. die wolke; Ek sal wees soos die Allerhoogste. Tog sal jy na die doderyk neergebring word, na die kante van die kuil.

Lees volledige hoofstuk

1 Petrus 5:8

Wees nugter, wees waaksaam; want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu en soek wie hy kan verslind.

Lees volledige hoofstuk

2 Korintiërs 4:4

In wie die god van hierdie wêreld die sinne van die ongelowiges verblind het, sodat die lig van die heerlike evangelie van Christus, wat die beeld van God is, nie op hulle sou skyn nie.

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 12:7-9

En daar was oorlog in die hemel: Migael en sy engele het teen die draak geveg; en die draak en sy engele het geveg en nie oorwin nie; en hulle plek is nie meer in die hemel gevind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word Duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei; hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

Lees volledige hoofstuk

2 Petrus 1:19

Ons het ook ‘n meer seker woord van profesie; waarop julle goed moet doen dat julle ag gee soos op ‘n lig wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die dagster in julle harte opgaan.

Lees volledige hoofstuk

Esegiël 28:12 ABA

Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom: So spreek die Here God; U verseël die som vol wysheid en volmaak in skoonheid.

Lees volledige hoofstuk

Lukas 10:18 ABA

En Hy sê vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n weerlig uit die hemel sien val.

Lees volledige hoofstuk

2 Korintiërs 11:14

En geen wonder nie; want Satan self word verander in ‘n engel van die lig.

Lees volledige hoofstuk

Esegiël 28:14 ABA

U is die gesalfde gérub wat bedek; en Ek het jou so gestel: jy was op die heilige berg van God; jy het op en af ​​geloop tussen die vuurklippe.

Lees volledige hoofstuk

Esegiël 28:15 ABA

U was volmaak in u weë van die dag af dat u geskape is, totdat ongeregtigheid in u gevind is.

Lees volledige hoofstuk

Jesaja 13:11

En Ek sal die wêreld besoeking oor hulle boosheid en die goddelose oor hulle ongeregtigheid; en Ek sal die arrogantheid van die hoogmoediges laat ophou en die hoogmoed van die verskriklikes verneder.

Lees volledige hoofstuk

Esegiël 28:17 ABA

Jou hart is verhef vanweë jou skoonheid, jy het jou wysheid verderf deur jou glans; Ek sal jou op die grond gooi, Ek sal jou voor konings neerlê, dat hulle jou kan aanskou.

Lees volledige hoofstuk

Efesiërs 6:11

Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.

Lees volledige hoofstuk

Johannes 12:31

Nou is die oordeel van hierdie wêreld: nou sal die owerste van hierdie wêreld verdryf word.

Lees volledige hoofstuk

Efesiërs 6:12

Want ons worstel nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die owerhede van die duisternis van hierdie wêreld, teen die bose geeste in die hoogtes.

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 6:13

En die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom sy ontydige vye gooi as dit deur ‘n geweldige wind geskud word.

Lees volledige hoofstuk

2 Korintiërs 2:11

Dat Satan ons nie bevoordeel nie, want ons is nie onkundig oor sy planne nie.

Lees volledige hoofstuk

Jakobus 4:7

Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan ​​die duiwel, en hy sal van jou wegvlug.

Lees volledige hoofstuk

Johannes 8:44

Julle het die duiwel as vader, en die begeerlikhede van julle vader sal julle doen. Hy was van die begin af ‘n moordenaar en het nie in die waarheid gebly nie, want daar is geen waarheid in hom nie. As hy ‘n leuen praat, praat hy uit sy eie, want hy is ‘n leuenaar en die vader daarvan.

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 9:1

En die vyfde engel het geblaas, en ek het ‘n ster uit die hemel op die aarde sien val, en aan hom is die sleutel van die afgrond gegee.

Lees volledige hoofstuk

Efesiërs 2:2

waarin julle in die verlede gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk.

Lees volledige hoofstuk

Judas 6 KJV

En die engele wat hulle eerste staat nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het Hy in ewige kettings onder duisternis bewaar tot die oordeel van die groot dag.

Lees volledige hoofstuk

2 Petrus 2:4 ABA

Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het om vir die oordeel bewaar te word;

Lees volledige hoofstuk

Judas 9 KJV

Tog het Migael die aartsengel, toe hy met die duiwel getwis het wat hy oor die liggaam van Moses getwis het, nie ‘n lasterlike beskuldiging teen hom durf bring nie, maar het gesê: Die Here bestraf jou.

Lees volledige hoofstuk

Esegiël 32:7 ABA

En as Ek jou uitdryf, sal Ek die hemel bedek en sy sterre verduister; Ek sal die son met ‘n wolk bedek, en die maan sal sy lig nie gee nie.

Lees volledige hoofstuk

Hebreërs 2:14

Omdat die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy ook self daaraan deelgeneem; sodat Hy deur die dood hom kon vernietig wat mag oor die dood het, dit is die duiwel;

Lees volledige hoofstuk

Matteus 4:3 ABA

En toe die versoeker by Hom kom, sê Hy: As U die Seun van God is, beveel dat hierdie klippe brood gemaak word.

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 22:16

Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge in die gemeentes aan julle te getuig. Ek is die wortel en die nageslag van Dawid, en die helder môrester.

Lees volledige hoofstuk

Matteus 12:24

Maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle: Hierdie man dryf nie duiwels uit nie, maar deur Beëlsebul, die owerste van die duiwels.

Lees volledige hoofstuk

Obadja 4 KJV

Al verhef jy jou soos ‘n arend en al het jy jou nes tussen die sterre neergesit, Ek sal jou daarvandaan afbring, spreek die Here.

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 3:9

Kyk, Ek maak hulle uit die sinagoge van die Satan wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg; kyk, Ek sal hulle laat kom en voor u voete aanbid en weet dat Ek U liefgehad het.

Lees volledige hoofstuk

1 Timoteus 3:6

Nie ‘n beginner nie, sodat hy nie in hoogmoed verhef word in die veroordeling van die duiwel nie.

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 9:11

En hulle het ‘n koning oor hulle gehad, dit is die engel van die afgrond, wie se naam in die Hebreeuse taal is Abaddon, maar in die Griekse taal het sy naam Apollion.

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 20:10

En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is, en sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 2:28

En Ek sal hom die môrester gee.

Lees volledige hoofstuk

Romeine 16:20 ABA

En die God van vrede sal Satan binnekort onder julle voete vermorsel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen.

Lees volledige hoofstuk

Esegiël 28:16 ABA

Deur die menigte van jou koopware het hulle jou midde met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom sal Ek jou as onheiliges van die berg van God af verwerp; en Ek sal jou verdelg, o bedekkende gérub, uit die midde van die klippe van vuur.

Lees volledige hoofstuk

Esegiël 28:13 ABA

Jy was in Eden, die tuin van God; elke edelgesteente was jou bedekking, die sardius, topaas en die diamant, die beriel, die oniks en die jaspis, die saffier, die smarag en die karbonkel en goud; in jou op die dag dat jy geskape is.

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 2:5

Onthou dan waarvandaan jy geval het, en bekeer jou en doen die eerste werke; anders sal Ek gou na jou toe kom en jou kandelaar uit sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.

Lees volledige hoofstuk

Jesaja 34:4 ABA

En die hele leër van die hemel sal vergaan, en die hemel sal saamgerol word soos ‘n boekrol, en hulle hele leër sal neerval soos ‘n blaar van die wingerdstok afval, en soos ‘n vye wat van die vyeboom afval.

Lees volledige hoofstuk

Obadja 5 KJV

As diewe na jou toe gekom het, as rowers in die nag, (hoe is jy afgesny!) sou hulle nie gesteel het totdat hulle genoeg gehad het nie? as die druiwesakkers na jou toe kom, sou hulle dan nie druiwe agterlaat nie?

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 12:4

En sy stert het die derde deel van die sterre van die hemel getrek en dit op die aarde gegooi, en die draak het voor die vrou gestaan ​​wat gereed was om te baar, om haar kind te verslind sodra dit gebore is.

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 2:26

En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, aan hom sal Ek mag gee oor die nasies.

Lees volledige hoofstuk

Psalm 46:6 AOV

Die heidene het woed, die koninkryke het geruk: hy het sy stem laat hoor, die aarde het gesmelt.

Lees volledige hoofstuk

Job 1:6

En daar was ‘n dag toe die seuns van God gekom het om hulle voor die Here te stel, en die Satan het ook onder hulle gekom.

Lees volledige hoofstuk

Matteus 24:29

Onmiddellik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy lig nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 2:10

Vrees vir niks van die dinge wat jy sal ly nie; kyk, die duiwel sal sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle beproef kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking hê; wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou ‘n kroon van die lewe gee.

Lees volledige hoofstuk

Klaagliedere 1:1

Hoe sit die stad alleen, wat vol mense was! hoe het sy geword soos ‘n weduwee! sy wat groot was onder die nasies en prinses onder die provinsies, hoe het sy ‘n belastingpligtige geword!

Lees volledige hoofstuk

Matteus 25:41

Dan sal Hy ook vir hulle aan die linkerkant sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 13:1-18

En ek het op die sand van die see gaan staan ​​en ‘n dier uit die see sien opkom, met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone, en op sy koppe die naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote was soos die pote van ‘n beer en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag en sy troon en groot mag gegee. En ek het een van sy koppe gesien asof dit doodgewond was; en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld was verwonderd agter die dier aan. En hulle het die draak aanbid wat aan die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? wie is in staat om teen hom oorlog te voer? En ‘n mond is aan hom gegee wat groot spreek…

Lees volledige hoofstuk

2 Korintiërs 11:3

Maar ek vrees dat, soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne enigsins bedorwe sou word van die eenvoud wat in Christus is.

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 20:2

En hy het die draak, daardie ou slang, wat die duiwel en Satan is, gegryp en hom duisend jaar lank gebind,

Lees volledige hoofstuk

1 Johannes 3:8

Hy wat sonde doen, is uit die duiwel; want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel is die Seun van God geopenbaar, om die werke van die duiwel te vernietig.

Lees volledige hoofstuk

1 Kronieke 21:1 ABA

En die Satan het teen Israel opgestaan ​​en Dawid geterg om Israel te tel.

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 2:9

Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, (maar jy is ryk) en ek ken die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar die sinagoge van die Satan is.

Lees volledige hoofstuk

Johannes 10:10 ABA

Die dief kom nie, maar om te steel en om te slag en te verwoes; Ek het gekom dat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed.

Lees volledige hoofstuk

1 Johannes 5:19

En ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld lê in goddeloosheid.

Lees volledige hoofstuk

Matteus 4:10

Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan, want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

Lees volledige hoofstuk

Johannes 13:27

En ná die sop het Satan in hom ingegaan. Toe sê Jesus vir hom: Wat jy doen, doen gou.

Lees volledige hoofstuk

Matteus 16:23

Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter my, Satan!

Lees volledige hoofstuk

Genesis 3:1 ABA

En die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Ja, het God gesê: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 20:3

En gooi hom in die afgrond en sluit hom toe en sit ‘n seël op hom, dat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar vervul sou wees nie; en daarna moet hy ‘n kort tydjie ontbind word.

Lees volledige hoofstuk

Efesiërs 4:27

Gee ook nie plek aan die duiwel nie.

Lees volledige hoofstuk

Jesaja 14:16-17

Die wat jou sien, sal na jou kyk en jou aanskou en sê: Is dit die man wat die aarde laat bewe het, wat koninkryke geskud het? wat die wêreld soos ‘n woestyn gemaak en sy stede verwoes het; wat die huis van sy gevangenes nie oopgemaak het nie?

Lees volledige hoofstuk

Job 1:7

En die Here sê vir die Satan: Waar kom jy vandaan? Toe het die Satan die Here geantwoord en gesê: Van heen en weer op die aarde en van heen en weer wandel daarop.

Lees volledige hoofstuk

Matteus 13:19

As iemand die woord van die koninkryk hoor en dit nie verstaan ​​nie, dan kom die Bose en vang wat in sy hart gesaai is. Dit is hy wat langs die pad saad ontvang het.

Lees volledige hoofstuk

Sagaria 3:1-2

En hy het my Josua, die hoëpriester, laat sien wat voor die Engel van die Here staan, en die Satan wat aan sy regterhand staan ​​om hom teë te staan. En die Here het vir die Satan gesê: Die Here bestraf jou, o Satan! ja, die Here wat Jerusalem uitverkies het, bestraf jou. Is dit nie ‘n brander wat uit die vuur geruk is nie?

Lees volledige hoofstuk

Job 2:1 ABA

Daar was weer ‘n dag toe die seuns van God gekom het om hulle voor die Here te stel, en Satan het ook onder hulle gekom om hom voor die Here te stel.

Lees volledige hoofstuk

Handelinge 17:10-11

En die broeders het dadelik vir Paulus en Silas in die nag weggestuur na Berea; Hulle was edelmoediger as dié in Tessalonika, deurdat hulle die woord met alle welwillendheid aangeneem het en daagliks die Skrifte ondersoek het of hierdie dinge so was.

Lees volledige hoofstuk

Lukas 13:16

En moet hierdie vrou, wat ‘n dogter van Abraham is, wat die Satan gebind het, kyk, hierdie agtien jaar, nie op die sabbatdag van hierdie band verlos word nie?

Lees volledige hoofstuk

Handelinge 5:3

Maar Petrus sê: Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en ‘n deel van die grondprys terug te hou?

Lees volledige hoofstuk

Genesis 1:31

En God het alles gesien wat Hy gemaak het, en kyk, dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre die sesde dag.

Lees volledige hoofstuk

2 Timoteus 2:26

En dat hulle hulself kan herstel uit die strik van die duiwel, wat na sy wil deur hom gevange geneem is.

Lees volledige hoofstuk

2 Tessalonisense 3:3

Maar die Here is getrou, wat jou bevestig en jou van die kwaad sal bewaar.

Lees volledige hoofstuk

2 Tessalonisense 2:9

Selfs hy wie se koms is na die werking van die Satan met alle krag en tekens en wonders van die leuen,

Lees volledige hoofstuk

1 Johannes 4:4

Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, want Hy wat in julle is, is groter as Hy wat in die wêreld is.

Lees volledige hoofstuk

Handelinge 26:18

om hulle oë oop te maak en hulle van die duisternis na die lig en van die mag van Satan na God te bekeer, sodat hulle vergifnis van sondes en erfdeel kan ontvang onder die wat geheilig is deur die geloof in My.

Lees volledige hoofstuk

Job 1:12

En die Here het vir Satan gesê: Kyk, alles wat hy het, is in jou mag; net op homself nie u hand uitsteek nie. So het Satan weggegaan van die aangesig van die Here.

Lees volledige hoofstuk

2 Korintiërs 2:10-11

Aan wie julle enigiets vergewe, vergewe ek ook; want as ek iets vergewe het, aan wie ek dit vergewe het, om julle ontwil het ek dit vergewe in die persoon van Christus; Dat Satan ons nie bevoordeel nie, want ons is nie onkundig oor sy planne nie.

Lees volledige hoofstuk

Johannes 14:30

Hierna sal ek nie veel met julle praat nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het niks aan My nie.

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 19:20

En die dier is gevang, en saam met hom die valse profeet wat wonders voor hom gedoen het, waarmee hy die wat die merk van die dier ontvang het, en die wat sy beeld aanbid het, verlei het. Albei is lewend in ‘n poel van vuur gewerp wat met swawel brand.

Lees volledige hoofstuk

1 Johannes 2:13-14

Ek skryf aan julle, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle, jongmanne, omdat julle die Bose oorwin het. Ek skryf aan julle, my kinders, omdat julle die Vader geken het. Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly, en julle die Bose oorwin het.

Lees volledige hoofstuk

Lukas 16:19-31

Daar was ‘n sekere ryk man wat bekleed was met purper en fyn linne en hy het elke dag weelderig gevaar; wat van die ryk man se tafel afgeval het; en die honde het gekom en sy swere gelek. En dit het gebeur dat die bedelaar gesterwe en deur die engele in die boesem van Abraham gedra is; en die ryk man het ook gesterwe en is begrawe; En in die doderyk slaan hy sy oë op, terwyl hy in pyniging was, en sien Abraham van ver af en Lasarus in sy boesem. En hy het uitgeroep en gesê: Vader Abraham, ontferm U oor my en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan doop en my tong kan afkoel; want ek word gepynig in hierdie vlam. Maar Abraham sê: Seun, onthou dat jy in…

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 12:11

En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis; en hulle het hulle lewe tot die dood toe nie liefgehad nie.

Lees volledige hoofstuk

Openbaring 20:7

En as die duisend jaar verby is, sal die Satan uit sy gevangenis vrygelaat word,

Lees volledige hoofstuk

Psalm 23 KJV

Die Here is my herder; Ek sal nie wil hê nie. Hy laat my lê in groen weivelde; na waters wat stil is, lei Hy my. Hy verkwik my siel, Hy lei my op die spore van geregtigheid om sy Naam ontwil. Al gaan ek ook deur ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my; u staf en u staf hulle vertroos my. U berei ‘n tafel voor my aangesig voor my vyande; U salf my hoof met olie; my beker loop oor. Waarlik, goedheid en goedertierenheid sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal vir ewig in die huis van die Here woon.

Lees volledige hoofstuk

Lukas 18:1-8

En daarom het Hy vir hulle ‘n gelykenis vertel dat die mense altyd moet bid en nie moedeloos word nie; en gesê:Daar was in ‘n stad ‘n regter wat God nie gevrees het nie en nie op ‘n mens ag geslaan het nie. En daar was ‘n weduwee in daardie stad; en sy het na hom gekom en gesê: Wreek my op my teëstander. En hy wou ‘n tyd lank nie, maar daarna het hy by homself gesê: Al vrees ek God nie en ag ek geen mens nie; Maar omdat hierdie weduwee my pla, sal ek haar wreek, dat sy my nie vermoei deur haar voortdurende koms nie. En die Here sê: Hoor wat die onregverdige regter sê. En sal God nie sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep, wreek, al verdra Hy hulle lank nie? Ek sê vir julle dat Hy hulle gou sal wreek. Maar wanneer die Seun van die mens kom, sal Hy geloof op die aarde vind?

Lees volledige hoofstuk

Genesis 3:4-5

En die slang sê vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; want God weet dat die dag as julle daarvan eet, julle oë geopen sal word, en julle sal soos gode wees deur goed en kwaad te ken.

Lees volledige hoofstuk

1 Samuel 15:23

Want opstandigheid is soos die sonde van towery, en koppigheid is soos ongeregtigheid en afgodery. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het Hy jou ook verwerp om koning te wees.

Lees volledige hoofstuk

Lukas 18:9-14

En Hy het hierdie gelykenis vertel aan sommige wat op hulleself vertrou dat hulle regverdig is, en ander verag: Twee manne het opgegaan na die tempel om te bid; die een ‘n Fariseër en die ander ‘n tollenaar. Die Fariseër het gestaan ​​en so by homself gebid: God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of selfs soos hierdie tollenaar. Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek besit. En die tollenaar, wat ver gestaan ​​het, wou nie soveel as sy oë na die hemel opslaan nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: God wees my, sondaar, genadig! Ek sê vir julle, hierdie man het geregverdig na sy huis afgegaan eerder as die ander; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word; en hy wat homself verneder, sal verhoog word.

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »