God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

The Bible Revelation 01:07 part-1.

 

Openbaring 1:7 Kyk, let op

7 Kyk,  hy kom [erchomai] met [meta] wolke; [nephele] en [kai] elke [pas] oog [ophthalmos] sal hom [optanomai] sien, [autos] en [kai] ook hulle wat [hostis] hom [ekkenteo] deurboor het: [autos] en [kai] almal [ pas] geslagte [phule] van die aarde [ge] sal huil [kopto] oor [epi] van hom. [autos] Nietemin, [nai] Amen. [amen] KJV-Interlineêr

7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die stamme van die aarde sal oor Hom treur. Selfs so. Amen. NASB


Jy kan mense wêreldwyd help. Maak asseblief ‘n klein skenking.
Maak ‘n verskil in iemand anders se lewe.

Openbaring

Kyk, ‘idou’, sien, verstaan, weet, wees bewus, luister, let op.

Hierdie is ‘n harde aankondiging wat bedoel is vir alle mense, gelowige en ongelowige. Stop wat jy doen. Staan op, kyk en weet wat gebeur. Want dit is ‘n sekere gebeurtenis wat in die toekoms sal plaasvind.

Hier is die eerste profetiese orakel in die Boek Openbaring, Christus se Wederkoms.

Die huidige tyd van ‘erchomai,’ wat kom, beteken dat hierdie gebeurtenis seker sal plaasvind, en word gesê dat dit nou gebeur vir die effek. Weet dat Christus kom, of jy dit glo of nie. Christus kom om die mens se boosheid en arrogansie te beëindig en Satan se heerskappy te beëindig.

Die geskiedenis gaan eindig en die beëindiging daarvan sal vir almal op die planeet sigbaar wees, wanneer Christus werklik terugkeer. En wanneer Hy werklik terugkeer, sal daar geen parades, geen fanfare, geen koerantopskrifte wees nie, maar die totale vernietiging van die mens se waardelose heerskappy in die geskiedenis. En biljoene sal sterf wanneer dit wel plaasvind.

2 Petrus 3:3-4

3 Weet dit allereers dat daar in die laaste dae spotters sal kom met hulle bespotting wat hulle eie begeerlikhede aanjaag,

4 en gesê: Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, gaan alles voort soos van die begin van die skepping af.” NASB

Die dapper bespotting, die bespotting weens geen onmiddellike reperkussie op hul bespotting nie, sal alles ophou in uiterste gewelddadige bloed en dood.

En tog sal Hy terugkeer, Matt. 16:27; 24:1-25:46; 26:64; Markus 8:38; Lukas 9:26.

En almal het regverdige waarskuwing om gereed te wees vir Christus, Matt. 24:42,44; 25:13; Lukas 12:40; 21:34-36.

En selfs uit die baie eerste profesieë van die Messias, Gen. 49:10, is die eis vir Sy wederkoms duidelik in Sy vereiste Wederkoms, Ps. 2:6-9, Jes. 9:6-7. Die Messias het gekom om te sterf en te red, dan moet Hy terugkeer om Koning gemaak te word.

En soos hulle gesê het: ‘Die Here wat die kinders van Israel grootgemaak het,’ sal verander word om te sê: ‘So waar as die Here leef wat grootgemaak en teruggevoer het …’ Jer. 23:5-8.

Hierdie voorspellings en meer, was nie gevul met die Eerste Koms van Christus nie, maar vereis ‘n tweede koms om hulle doel te vervul, Dan. 7:13-14,18; Sag 14:4-9; Mal. 4:1-4.

Num. 23:19

19 “God is nie ‘n mens dat Hy sou lieg nie, en ook nie ‘n mensekind dat Hy hom sou bekeer nie; Het Hy gesê, en sal Hy dit nie doen nie? Of het Hy gespreek, en sal Hy dit nie goed maak nie? NASB

Jesus het self sy eie wederkoms belowe, Openb. 2:16; 3:11; 22:7,12,20, Johannes 14:2-3.

Jesus self het Homself in ‘n gelykenis uitgebeeld, as die Edelman wat eendag na sy landgoed sou terugkeer, Lk. 19:11-27.

Die Heilige Gees is die gees van waarheid, en deur die Heilige Gees is die hele Skrif aan die mensdom geopenbaar. Die Heilige Gees kan nie lieg nie. Die Heilige Gees is God. Johannes 15:26, 16:13, 14:26, 1 Kor 1:4-8; Fil 3:20-21; Kol 3:4; 1 Thess 2:19; Jakobus 5:8; 1 Petrus 1:13; 1 Johannes 3:2.

Jesus Christus het ‘n belofte aan Sy Kerk gemaak, gelowiges in hierdie huidige bedeling, dat hulle nie gemaak sal word om die dae van toetsing van die Verdrukking te verduur nie. So word die wegraping versterk as die verwydering van die Kerk voor die Verdrukking.

Openb 3:10

10 Omdat jy die woord van my volharding bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, die uur wat oor die hele wêreld gaan kom, om die bewoners van die aarde te toets. NASB

Na die Wegraping sal Christus gelowiges beloon volgens hulle geestelike lewens, Rom 14:10; 1 Kor 3:12-15; 4:5; 2 Kor 5:10; Fil 1:6,10; 2 Tim 1:12,18; 4:8; Openb 11:18.

Opgestane gelowiges, en die verheerlikte Kerk, sal saam met Christus terugkeer met die Wederkoms, Openb 19:7-9; vgl. 2 Kor 11:2; Ef 5:22-30, Openb 19:14.

Die kerk sal geregverdig word voor die ongelowige wêreld, en sal bewys wie werklik aan die Here behoort, 2 Tim 2:19.

Daarom, om die geskiedenis se verdrukking te ontsnap, om verheerlik en beloon te word, moet Christus reeds Sy Kerk bymekaargemaak het. Om saam met Hom by die Wederkoms terug te keer, moet die Kerk reeds in die hemel gewees het. Daarom moet die Wegraping plaasvind voor die Wederkoms.

Christus het ‘n plan vir die ongelowige nasies. Christus sal al die nasies regeer, Ps. 2, Joël 3:1-2,9-17, Jes. 11:1-5; Mikrofoon. 4:1-8; Zeph. 3:8; Matt. 25:31-46.

Dit het nie by die Eerste Advent plaasgevind nie, daarom is ‘n Tweede Advent nodig vir Sy heerskappy om plaas te vind.

Christus het ‘n plan vir die volk Israel, want net so seker as wat Hy die patroon van dag en nag vasgestel het, so sal Hy ook nie die nageslag van Israel vergeet nie, Jer. 31:35-37, Jer. 33:25-26.

Israel het nog nie hul heerser nie. Hy moet terugkeer om te regeer. Jesus Christus het bevryding, vrede, voorspoed, veiligheid en ‘n koninkryk belowe. Dit is nie met die Eerste Advent bereik nie. Daarom word ‘n wederkoms vereis, Deut. 4:30-31; Jes 9:6-7; 11:11-12; 60:10-14; Jer 23:5-8; 30:1-33:26; 46:28; Eseg 36:1-37:28; 40:1-48:35; Dan 9:20-27; 12:1-3; Hos 2:14-23; 3:4-5; 14:4-7; Joël 3:18-21; Amos 9:8-15; Obad 17,21; Miga 4:8; 7:14-20; Sef 3:14-20; Sag 13:1-14:21; Matt 19:28; Handelinge 1:6-7.

Met sy eerste koms is Christus verwerp, uitgeskel, mishandel, op gespoeg en tereggestel. En tog sê die Bybel dat elke tong eendag sal bely dat Christus die Here is, Fil. 2:10-11. Dit vra ‘n wederkoms.

Satan is steeds die heerser van hierdie wêreld, en hy gebruik die dood om die mensdom te beperk en te verslaaf (die dood word deur Satan veroorsaak), Johannes 12:31; 14:30; 16:11, 2 Kor 4:4, Heb 2:14-15.

Maar Christus sal terugkeer en dit wat regmatig Syne is terugeis en Satan vernietig. Dit vereis ‘n tweede koms, Openb 5:1, Rom 16:20; 1 Johannes 3:8.

En uiteindelik kyk alle gelowiges oral na Christus as hulle hoop op die ewige lewe, vir hulle hoop op lewe in die hemel, as hulle hoop op geen droefheid, geen trane, geen pyn of dood meer nie, en dit vereis die wederkoms van Christus vir almal se ontwil, van Adam tot aan die einde van die Millennium, 1 Kor 15:19, Titus 2:13, 2 Tim 4:8, Joh 14:1-3; 1 Thess 4:18.

Vorige studie   —  Volgende studie

Hierdie studies is deel van die massiewe daaglikse studie-webwerf by DailyBibeStudy.Org, en is geskryf sodat jy na Christus kan kom as jy dit nog nie gedoen het nie, en dus nie vir ewig verlore gaan nie.

En as jy reeds in Christus geglo het, dan is hierdie studies geskryf sodat jy kan leer en verstaan ​​en groei in jou geestelike lewe, sodat jy tot die volle kennis van Christus kan kom, sodat jy jou sin en doel in die lewe kan vervul soos God dit vir jou bedoel het, en so kan jy kwalifiseer vir ‘n fenomenale ewige beloning wat jy vir ewig sal hê.

Om hierdie geleentheid om ‘n daaglikse studie te volg te ignoreer, beteken dat jy onvolledig, onvervuld sal wees en jy sal verloor, groot tyd.

Die Daaglikse Bybelstudie is aanlyn, wat dit moontlik maak soos nog nooit tevore in die ganse mensgeskiedenis nie, om te vorder in jou verhouding met God, deur Christus, en om jouself bo jou verbeelding te voltooi.

Maar elke persoon moet besluit om daardie verbintenis te maak. Niemand anders kan vir jou studeer nie. Jy moet dit self doen.

Hou in die Woord, Jes. 41:10.

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »