God het ‘n groot plan vir jou lewe deur Jesus.

Leer hoe jy hoop kan vind deur ‘n verhouding met God.

Ons het gesondig.

Ons het dinge gedink en gedoen wat tekort skiet aan God se volmaakte plan vir ons. Ons sonde kon ons vir ewig van God skei, maar ons liefdevolle Vader het altyd ‘n plan in gedagte gehad om ons te red van die dood wat ons verdien. “Die loon van die sonde is die dood, maar die gawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.”

God het Jesus gestuur om alles weer reg te maak.

God het Jesus na die wêreld gestuur sodat ons sondes vergewe kan word. Hy het ’n volmaakte lewe gelei—om mense te genees, hulle lief te hê en hulle van God te leer. Hy is doodgemaak soos ‘n gewone misdadiger aan ‘n kruis. Toe Hy gesterf het, het Hy gewillig die sondes van die wêreld geneem – joune en myne – en die straf in ons plek betaal. “Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”

Op die derde dag het Jesus uit die graf opgestaan ​​en aan die hele wêreld gewys dat Hy die mag het om aan ons almal die ewige lewe in die Hemel saam met Hom te gee.

Om God se gratis geskenk van liefde te ontvang, moet ons Sy Seun Jesus Christus as ons Verlosser en Here ontvang. Jy kan God vra om jou sondes te vergewe en jou te help om vandag ‘n nuwe lewe in Hom te begin.

Bid nou hierdie gebed om Jesus in jou lewe te vra…

Here Jesus, ek glo U is die Seun van God wat gesterf het om die straf vir my sondes te betaal. Ek maak die deur van my hart oop en vra U om my Verlosser en Here te wees. Ek vra U vergifnis vir al my sondes. Vergewe asseblief my sondes en help my om vir U te lewe.

Het jy hierdie gebed gebid en Jesus Christus gevra om jou Verlosser te wees?

God seën jou