God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

What Lessons Can We Learn from Jesus’ Ascension?

Waar beskryf die Bybel Jesus se hemelvaart?

Na die opstanding, in  Johannes 20:17 . Jesus het vir Maria gesê om Hom nie aan te raak nie, want Hy het nog nie na sy Vader opgevaar nie.

Toe Hy opgevaar het, is Hy opgeneem na die hemel, en nou sit Hy aan die regterhand van God. 

Die Evangelies noem eerstens die hemelvaart in  Markus 16:19-20 :

“Toe dan, nadat die Here met hulle gespreek het, is Hy in die hemel opgeneem en aan die regterhand van God gaan sit. En hulle het uitgegaan en oral gepreek, terwyl die Here met hulle werk en die woord bevestig met tekens wat daarop volg.”

Later  beskryf Lukas 24:51  dit so: “En terwyl Hy hulle seën, is Hy van hulle geskei en na die hemel opgeneem.”

Lukas het teruggekeer na die hemelvaart in sy boek oor die handelinge van die apostels:

“En toe Hy dit gespreek het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ’n wolk het hom voor hulle oë weggeneem.” ( Handelinge 1:8-10 )

1 Petrus 3:21-22  verwys na wat met Jesus gebeur het nadat hy opgevaar het: “Die opstanding van Jesus Christus, wat na die hemel opgevaar het en aan die regterhand van God is; engele en owerhede en magte aan Hom onderwerp word.”

Wat het voor Jesus se hemelvaart gebeur?

Na sy opstanding en  voor sy hemelvaart het Jesus verskeie kere verskyn. Op die eerste dag van die week toe Hy opgestaan ​​het, het Jesus aan Maria Magdalena verskyn, ‘n vrou uit wie Hy sewe duiwels uitgedryf het ( Markus 16:9 ). Hy  het aan twee ander mense verskyn  wat met Maria Magdalena gepraat het en nie geglo het dat sy Jesus gesien het nie. Jesus het ook aan die elf dissipels verskyn terwyl hulle bymekaargekom het vir ‘n maaltyd. Jesus het die dissipels getugtig oor hulle ongeloof omdat hulle nie die mense geglo het wat Hom gesien en daaroor gepraat het nie ( Markus 16:14 ). 

Voordat Jesus  opvaar , gee Hy die dissipels instruksies: 

“Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan elke skepsel. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat glo, sal hierdie tekens volg; In my Naam sal hulle duiwels uitdryf; in nuwe tale sal hulle spreek; Hulle sal slange opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; hulle sal die hande op die siekes lê, en hulle sal gesond word.” ( Markus 16:15-17 ).

Daar is verskeie interpretasies van wat die bogenoemde skrif beteken. Paulus het ‘n slang hanteer sonder dat dit hom seergemaak het (dade op) en sommige Christene het probeer om daardie gedrag na te boots. 

Ek dink nie ons is veronderstel om uit ons pad te gaan om slange te hanteer nie. Ek glo Jesus het bedoel dat ons mense met slangagtige gedrag sal hanteer en reg uitkom. Alhoewel ons dit kan doen, en ons kan vergiftiging vryspring en die siekes genees deur ons hande op hulle te lê, beteken hierdie besonderhede nie dat ons onverskillig moet wees nie.

Wat het die engele bedoel met Jesus sal weer kom?

Volgens die Skrif het Jesus al veertig dae na sy opstanding verskyn en verdwyn: 

“Aan wie Hy homself ook lewend getoon het na sy hartstog deur baie onfeilbare bewyse, deurdat Hy veertig dae lank daarvan gesien is en gespreek het van die dinge van die koninkryk van God.” ( Handelinge 1:3 )

Aan die einde van daardie veertig dae het Jesus vir sy dissipels gesê om in Jerusalem op die Heilige Gees te wag  , “en toe Hy dit gespreek het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het hom voor hulle oë weggeneem” ( Handelinge 1:9 ).

Nadat Jesus die aarde vir ‘n laaste keer verlaat het, het diegene wat saam met hom was, steeds na die hemele opgekyk. Terwyl hulle na die lug gekyk het, het twee engele verskyn geklee in wit klere. Hulle het bevraagteken waarom die manne van Galilea na die lug kyk. Hulle het vir hulle gesê: “Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien opgaan het” ( Handelinge 1:11 ).

So, die engele het probeer om die mans te troos en hulle te laat weet dat Jesus weer terugkom. Die mans het die Olyfberg verlaat en na Jerusalem teruggekeer om by ander gelowiges te wees, insluitend Maria, die moeder van Jesus en Jesus se broers.

Wat leer Jesus se Hemelvaart ons vandag?

Jesus het gekom, en hy sal terugkom.  Die hemelvaart leer ons dat Jesus nodig gehad het om terug te keer hemel toe en sy regmatige plek in te neem aangesien hy net vir ‘n kort tydperk hierheen gestuur is. Ons moet genoeg bewyse in die Skrif hê, getuienisse van diegene wat hom wel gesien het, en  geloof in ons harte dat Jesus wel bestaan ​​het.

We are not left alone. The ascension of Jesus Christ is significant because the story shows us that Jesus did not leave us alone when he left the earth. He told his disciples that the Holy Ghost would come to comfort them after he left. Today, we are endowed with the power to do many things because God sent the Comforter

Ons het werk om te doen.  Die hemelvaart leer ons dat ons besig moet wees en oor die besigheid moet wees om siele te wen en watter bediening ook al God ons geroep het, te vervul. Ons moet bewus wees dat Jesus sal terugkeer, maar ons moet nie staan ​​en kyk en wag vir Sy wederkoms nie. Ons behoort siele te oes deur enige gawe wat God aan ons gegee het. As Heiliges moet ons ook voorbereid wees op Sy wederkoms aangesien ons nie weet wanneer dit kan wees nie. Ons weet nie of ons die geslag is wat sy wederkoms in die lug sal sien nie, maar ons moet steeds ‘n gees van verwagting en paraatheid hê.

God het ‘n plan met ons gawes.  Die hemelvaart leer ons ook van orde. Jesus sou terugkeer na die hemel, en dan sou die Trooster of die Heilige Gees aarde toe kom. Die Heilige Gees gee ons die krag om wonderwerke te verrig net soos Jesus gedoen het. Dikwels vertroebel twyfel ons harte en gedagtes om te dink dat ons nie kan uitbuit nie. Natuurlik het verskillende mense verskillende gawes. “Die openbaring van die Gees word aan elke mens gegee om daarby baat te vind.” ( 1 Korinthiërs 12:8-10 .)

Sommige mense het die gawe van geloof. Hulle kan vir enigiets in God glo. Sommige mense het die gawes van genesing, profesieë, onderskeidingsvermoë van geeste, ens. Ek onderwerp vandag aan jou dat ons oor die saak moet wees om ons gawes te ontbloot sodat ons dit kan gebruik om die koninkryk van God te bevorder.

Ek het gehoor dat wonderwerke in sekere dele van die wêreld gebeur wat sommige van ons nie sien nie omdat ons geloof nie op daardie vlak is nie. Ons moet uit ‘n vleeslike verstand kom en in ‘n geestelike verstand ingaan. Soms is mense bang om in God te glo vir die moeilike dinge. God is beide die God van die maklike dinge en die God van die moeilike dinge. Jy moet net glo. Wanneer ek God glo vir die wonderbaarlike, probeer ek om dit te mediteer, sien dit in my gedagtes. Dit is so maklik om nie te glo en verslae te voel nie, maar God wil hê ons moet weet hoe groot Hy is en wat Hy kan doen. Moenie dat mense jou geloof verwater as gevolg van hulle ongeloof nie. As al ons kan glo, is alle dinge moontlik gemaak vir die wat glo ( Mark 9:23 ).

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »