לאלוהים יש תוכנית נהדרת לחיים שלך באמצעות ישוע.

 

למד כיצד תוכל למצוא תקווה באמצעות מערכת יחסים עם אלוהים.

חטאנו.

חשבנו ועשינו דברים שאינם נופלים מהתוכנית המושלמת של אלוהים עבורנו. החטא שלנו יכול להפריד בינינו לבין אלוהים לנצח נצחים, אבל לאבינו האוהב תמיד הייתה בראש תוכנית להציל אותנו מהמוות הראוי לנו. “שכר החטא הוא מוות, אבל מתנת אלוהים היא חיי נצח במשיח ישוע אדוננו.”

אלוהים שלח את ישוע לתקן את הכל מחדש.

אלוהים שלח את ישוע לעולם כדי שניתן יהיה לסלוח על חטאינו. הוא חי חיים מושלמים – ריפא אנשים, אהב אותם ולימד אותם על אלוהים. הוא הומת כמו פושע פשוט על צלב. כשהוא מת, הוא לקח ברצון את חטאי העולם – שלך ושלי – ושילם את העונש במקומנו. “כי כה אהב אלוהים את העולם שהוא נתן את בנו יחידו, כדי שכל המאמין בו לא יאבד אלא יהיו לו חיי עולם.”

ביום השלישי, ישוע קם מהקבר, והראה לכל העולם שיש לו את הכוח להעניק לכולנו חיי נצח בגן עדן איתו.

קבלו את ישוע…

כדי לקבל את מתנת האהבה החינמית של אלוהים, עלינו לקבל את בנו ישוע המשיח כמושיענו ואדוננו. אתה יכול לבקש מאלוהים לסלוח על חטאיך ולעזור לך להתחיל חיים חדשים בו היום.

התפלל את התפילה הזו עכשיו כדי לבקש את ישוע לתוך חייך…

אדוני ישוע, אני מאמין שאתה בן האלוהים שמת כדי לשלם את העונש על חטאי. אני פותח את דלת ליבי ומבקש ממך להיות המושיע והאדון שלי. אני מבקש את סליחתך על כל חטאי. אנא סלח לי על חטאי ועזור לי לחיות למענך.

האם התפללת תפילה זו וביקשת ישוע המשיח להיות המושיע שלך?