God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

THE 30 SCRIPTURES THAT REVEAL THE MYSTERY OF THE HOLY SPIRIT.

Wat of wie is die Heilige Gees?

Die  Heilige Gees  is ‘n persoonlike deel van God – een van die drie aspekte van die heilige  Drie-eenheid  (Vader, Seun en Heilige Gees). Dus, die Gees is meer as ‘n onpersoonlike krag. Die Gees is ‘n mens. Wanneer jy met Heilige Gees interaksie het, doen jy dit op ‘n persoonlike basis, deur ‘n verhouding. Jesus sê in  Johannes 14:26  dat die Heilige Gees ‘n persoonlike voorspraak is wat gelowiges help: “Maar die Voorspraak, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek het. vir jou gesê.” Dit is deur die Heilige Gees dat God sy liefde persoonlik na jou toe stuur,  Romeine 5:5  sê: “God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.”

Nadat jy ’n verhouding met God begin het, kom God se Heilige Gees naby jou – so naby dat die Gees ’n persoonlike deel van jou word:  1 Korintiërs 6:19  verklaar dat “julle liggame tempels is van die Heilige Gees wat in jou, wat jy van God ontvang het”. In  Johannes 14:17 noem Jesus die Heilige Gees “die Gees van die waarheid” en belowe gelowiges dat “Hy by julle woon en in julle sal wees” persoonlik. As ‘n persoonlike aspek van God wat in jou lewe, kan die Heilige Gees jou bemagtig om te kies wat vir jou lewe en vrede sal bring,  Romeine 8:5-6noem: “Diegene wat na die vlees lewe, is ingestel op wat die vlees begeer; maar hulle wat in ooreenstemming met die Gees lewe, is ingestel op wat die Gees begeer. Die gesindheid wat deur die vlees beheer word, is die dood, maar die gesindheid wat deur die Gees beheer word, is lewe en vrede.”

Hier is 7 dinge wat ons oor die Heilige Gees moet weet:

1. Die Gees het gehelp om die heelal te skep.

Genesis 1:2-3 noem die Heilige Gees wat aan die begin van die skepping gewerk het, “Nou was die aarde vormloos en leeg, duisternis was oor die watervloed, en die Gees van God het oor die waters gesweef. En God het gesê: Laat daar lig wees, en daar was lig.”

2. Die Gees het ‘n beduidende rol in Jesus se aardse lewe en die vroeë kerk gespeel.

Jesus wat deur die Heilige Gees se krag op aarde geïnkarneer is,   openbaar Matteus 1:20: “… ‘n engel van die Here het in ‘n droom aan hom verskyn en gesê: Josef seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou huis toe te neem nie . want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees.’”  Lukas 3:21-22  sê dat die Gees teenwoordig was by Jesus se doop: “Toe al die mense gedoop is, is Jesus ook gedoop. En terwyl hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan en het die Heilige Gees in liggaamlike vorm soos ‘n duif op hom neergedaal. En ’n stem het uit die hemel gekom: “Jy is my Seun wat Ek liefhet; met jou is ek tevrede.”

Handelinge 2:1-5  beskryf hoe God die Gees na gelowiges in die vroeë kerk gestuur het: “Toe die dag van  Pinkster  aanbreek, was hulle almal saam op een plek. Skielik het ‘n geluid soos die waai van ‘n geweldige wind uit die hemel gekom en die hele huis gevul waar hulle gesit het. Hulle het gesien wat gelyk het na tonge van vuur wat skei en op elkeen van hulle kom rus het. Almal van hulle was vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat soos die Gees hulle in staat gestel het. En daar het in Jerusalem gebly godvresende Jode uit elke nasie onder die hemel.” Handelinge 9:31 noem dat die Gees mense in die vroeë kerk versterk en bemoedig het: “Toe het die gemeente regoor Judea, Galilea en Samaria ‘n tyd van vrede geniet. Dit is versterk; en bemoedig deur die Heilige Gees, het dit in getalle gegroei en in die vrees van die Here geleef.”

3. Die Gees help ons geestelik groei.

1 Korintiërs 6:11  verklaar dat die Heilige Gees ons geestelik reinig: “… Maar julle is gewas, julle is geheilig, julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van onse God.” Jesus sê in  Johannes 16:13  dat die Gees die waarheid openbaar: “Maar wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal nie uit sy eie praat nie; hy sal net praat wat hy hoor, en hy sal jou vertel wat nog voorlê.”

Galasiërs 5:22-23  verkondig dat die Gees ons help om sekere heilige eienskappe te ontwikkel: “Maar die  vrug van die Gees  is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing …”. My boek  Wake Up to Wonder  bevat twee hoofstukke oor hoe om die vrug van die Gees te ontwikkel, en hoe dit ons kan help om meer van God se wonder in ons lewens te ervaar. Welstandsnavorsing wat ek in  Wake Up to Wonder aanhaal , beskryf die voordele daarvan om met die Gees te werk om elkeen van daardie geestelike eienskappe in ons lewens in te bou.

4. Die Gees gee aan alle gelowiges geestelike gawes.

1 Korinthiërs 12:4-13 beskryf hoe die Heilige Gees vir ons daardie gawes gee: “Daar is verskillende soorte gawes, maar dieselfde Gees deel dit uit. Daar is verskillende soorte diens, maar dieselfde Here. Daar is verskillende soorte werk, maar in almal en in almal is dit dieselfde God aan die werk. Nou word aan elkeen die openbaring van die Gees gegee vir die algemene beswil. Aan die een word deur die Gees ‘n boodskap van wysheid gegee, aan ‘n ander ‘n boodskap van kennis deur dieselfde Gees, aan ‘n ander geloof deur dieselfde Gees, aan ‘n ander gawes van genesing deur daardie een Gees, aan ‘n ander wonderkragte, om ‘n ander profesie, aan ‘n ander wat tussen geeste onderskei, aan ‘n ander wat in verskillende soorte tale spreek, en vir nog ‘n ander die uitleg van tale. Dit alles is die werk van een en dieselfde Gees, en Hy deel dit aan elkeen uit, net soos hy bepaal. Soos ‘n liggaam, alhoewel een, baie dele het, maar al sy baie dele een liggaam vorm, so is dit met Christus. Want ons is almal deur een Gees gedoop om een ​​liggaam te vorm – hetsy Jode of Heidene , slaaf of vry – en ons is almal gegee die een Gees om te drink.”

5. Die Gees help ons bid.

Romeine 8:26-27  verkondig dat die Heilige Gees   vir ons intree in gebed , selfs wanneer ons nie ons gebede kan verwoord nie: “…die Gees help ons in ons swakheid. Ons weet nie waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in deur woordelose versugtinge. En hy wat ons harte deursoek, ken die gedagtes van die Gees, want die Gees pleit volgens die wil van God vir die mense van God.”

6. Die Gees getuig oor wat waar is.

Jesus sê in  Johannes 15:26  dat die Heilige Gees oor hom getuig: “Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader sal stuur – die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan – sal Hy van My getuig.” Romeine 8:16  verklaar dat die Gees ook oor ons ware identiteit getuig: “Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.”

7. Die Gees gee ons hoop en vreugde.

Romeine 5:13  openbaar dat die Heilige Gees hoop gee: “Mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede in die geloof, sodat julle oorvloedig kan wees in hoop deur die krag van die Heilige Gees.” 1 Tessalonisense 1:6 noem dat die Gees vreugde verskaf: “Julle het navolgers van ons en van die Here geword; ten spyte van erge lyding, het jy die boodskap verwelkom met die vreugde wat deur die Heilige Gees gegee is.”

Meer Heilige Gees Skrifte

Benewens die 19 verse oor die  Heilige Gees  wat ons reeds verken het, is hier nog 11 Heilige Gees skrifte:

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom; en julle sal my getuies wees in Jerusalem en in die hele Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde.” –  Handelinge 1:8

God het hierdie Jesus lewend gemaak, en ons is almal getuies van die feit. Verhewe aan die regterhand van God, het Hy van die Vader die beloofde Heilige Gees ontvang en uitgestort wat jy nou sien en hoor. ” –  Handelinge 2:32-33

Petrus het geantwoord: “ Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.’” –  Handelinge 2:38

Vlees baar vlees, maar die Gees baar gees. Jy moet nie verbaas wees oor my gesegde: ‘Jy moet wedergebore word nie.’ Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy kan nie sê waar dit vandaan kom of waarheen dit gaan nie. So is dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.” –  Johannes 3:6-8

Die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense ken die gedagtes van ‘n mens behalwe die gees van die mens in hom? Net so ken niemand die gedagtes van God nie, behalwe die Gees van God.” –  1 Korintiërs 2:11

En ons almal wat met onbedekte gesigte die heerlikheid van die Here aanskou, word verander na sy beeld met steeds groter wordende heerlikheid, wat van die Here kom, wat die Gees is.” –  2 Korintiërs 3:18

En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak ter wille van syGees wat in julle woon.” –  Romeine 8:11

Moenie dronk word van wyn nie, wat tot losbandigheid lei. Wees eerder vervul met die Gees, en  praat met mekaar met psalms, lofsange en liedere van die Gees. Sing en maak musiek uit jou hart tot eer van die Here, en dank God die Vader altyd vir alles in die Naam van onse Here Jesus Christus.” –  Efesiërs 5:18-20

“Nou is die Here die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.” –  2 Korintiërs 3:17

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.” –  Matteus 28:19

“Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees.” –  2 Korintiërs 13:14

Afsluiting

Die Heilige Gees is ‘n belangrike deel van die  Drie-eenheid wat uit God bestaan. Heilige Gees-skrifte openbaar dat die Gees naby ons is en kragtig in ons lewens werk. Soos ons meer oor die Heilige Gees deur die Bybel leer, kan ons ontsag ervaar wat ons inspireer om nouer verhoudings met hom na te streef.

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »