God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

TOP 10 THINGS YOU NEED TO KNOW ABOUT THE “LAMB’S BOOK OF LIFE”

1. Daar was ‘n Ou Testamentiese “boek van die lewe.”

In die OT was die “boek van die lewe” (of sy ekwivalente) ‘n register van die burgers van die teokratiese gemeenskap van Israel. Om ‘n mens se naam in die boek van die lewe geskryf te hê, het die voorreg geïmpliseer om aan die tydelike seëninge van die teokrasie deel te neem, terwyl om uitgevee of uitgewis te word uit hierdie boek uitsluiting van daardie seëninge beteken het. Met ander woorde, hierdie boek het verwysing na die regte van burgerskap vir die Joodse volk gehad (vgl.  Eks. 32:32Ps. 69:28Jes. 4:3 ).

“Toe het Moses na die Here teruggekeer en gesê: ‘Ag, hierdie volk het ‘n groot sonde begaan. Hulle het vir hulle gode van goud gemaak. Maar nou, as jy hulle sonde wil vergewe – maar so nie, wis my asseblief uit jou boek wat jy geskryf het.’ Maar die Here het vir Moses gesê: Elkeen wat teen My gesondig het, sal Ek uitwis uit my boek” ( Eks. 32:31-33 ; vgl.  Ps. 69:28 Jes. 4:3 ).

'n Stapel boeke, watter boeke is die lam se boek van die lewe

2. Nie al God se “boeke” is die Lam se boek van die lewe nie.

Die konsep van ‘n “boek” is ook gebruik om God se alles-insluitende besluit uit te beeld; dit wil sê, die einste dae van ‘n mens se lewe word bepaal en in God se “boek” geskryf voordat een van hulle plaasvind:

“Jou oë het my ongevormde stof gesien; in u boek is elkeen van hulle geskrywe die dae wat vir my gevorm is, toe daar nog nie een van hulle was nie” ( Ps. 139:16 ).

Maar dit blyk nie dieselfde te wees as die Lam se boek van die lewe nie.

Daar is ook die idee van “boeke” van oordeel waarin mense se dade opgeteken is. Hulle dien as die waardeur of waaruit iemand geoordeel sal word:

“En ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en boeke is oopgemaak. Toe is nog ‘n boek oopgemaak, wat die boek van die lewe is. En die dooies is geoordeel volgens wat in die boeke geskrywe is, volgens wat hulle gedoen het” ( Op. 20:12 ; vgl.  Dan. 7:10 ).

Weereens, dit is egter nie dieselfde as gelowiges wat van die grondlegging van die wêreld af hul name in die Lam se boek van die lewe ingeskryf het nie.

Gebedshande opgehef in lofprysing, die wat gered is, is in die lam se boek van die lewe

3. Die Lam se boek van die lewe lys diegene wat gered is (en gaan word).

 By die meeste geleenthede waar die Lam se boek van die lewe genoem word, verwys dit na die register van diegene wat van ewigheid af vir verlossing uitverkies is  . Dit is nie tydelike of aardse seëninge wat voor oë is nie, maar deelname aan die ewige koninkryk van God as ontvangers van die ewige lewe. Byvoorbeeld:

“Maar jy het gekom by die berg Sion en by die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en by ontelbare engele in feestelike samekoms en by die vergadering van die eersgeborenes wat in die hemel opgeskryf is, en by God, die Regter van almal , en aan die geeste van die  regverdiges  wat volmaak is” ( Heb. 12:22-23 ).

“Maar daar sal nooit iets onreins [die Nuwe Jerusalem op die Nuwe Aarde] ingaan nie, ook nie iemand wat verfoeilik of vals doen nie, maar net dié wat in die boek van die lewe van die Lam geskrywe is” (Op. 21:27 ) .

pen skryf op papier, name geskryf in lam se boek van die lewe

4. Slegs die uitverkorenes is in hierdie boek geskryf.

Dit wil voorkom uit verskeie tekste dat  nie almal  in hierdie boek geskryf is nie, maar slegs die uitverkorenes. In Openbaring is die terminologie van “aardbewoners” of “die wat op die aarde woon” ‘n standaardbenaming vir nie-gelowiges. Dit is diegene wat die Dier “aanbid” ( Op. 13:8a ). Dit is hulle “wie se naam  nie  voor die grondlegging van die wêreld geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is nie” ( Op. 13:8 b). Dit wil dus voorkom asof om iemand te wees wie se naam  voor die grondlegging van die wêreld neergeskryf is  , bloot ‘n ander manier is om te sê dat hy/sy uitverkies is (sien  Ef. 1:4 ).

Hande opwaarts gehou in aanbidding op Bybels

5. Paulus maak ‘n belangrike verwysing na hierdie boek in Filippense.

Die apostel Paulus het van sy medewerkers gepraat as diegene “wie se name in die boek van die lewe is” ( Fil. 4:3 ):

“Ek smeek Euodia en ek smeek Sintige om in te stem in die Here. Ja, ek vra jou ook, ware metgesel, help hierdie vroue wat sy aan sy saam met my in die evangelie gearbei het saam met Klemens en die res van my medewerkers wie se name in die boek van die lewe is” (Fil. 4 : 2-3 ).

Dit blyk die gronde te wees waarop hy sy beroep doen dat hulle almal leer om in liefde en eenheid oor die weg te kom, veral die twee vroue in Filippi wat in een of ander konflik was (Euodia en Syntyche). Diegene wat die voorwerpe van goddelike uitverkiesing is, wat, ten spyte van hul welverdiende verdoemenis tog deur God soewerein en genadiglik gekies is om die ewige lewe te beërwe, moet op so ‘n onmeetlike seën reageer deur alles te doen wat hulle kan om oor die weg te kom en werk in harmonie ter wille van die evangelie.

silhoeët van kruis teen sonsondergang agtergrond, lam se boek van die lewe

6. Al die name wat in die boek van die lewe geskryf is, is in die ewigheid verlede ingeskryf.

Ons sien dit in  Openbaring 13:8  en  17:8 . Daar is twee maniere om  Openbaring 13:8 te vertaal , wat albei grammatikaal moontlik is:

(1) “wie se naam nie voor die grondlegging van die wêreld geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is nie” (ESV); of,

(2) “wie se naam nie geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is van die grondlegging van die wêreld af nie.”

Die parallelle stelling in  Openbaring 17:8  dui duidelik aan dat (1) korrek is. Daar lees ons:

“Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en is op die punt om uit die afgrond op te staan ​​en na die vernietiging te gaan. En die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskrywe is nie, sal verwonderd wees om die beste te sien, want dit was en is nie en dit kom nie” (Op. 17:8 ) .

Ook, terwyl dit beslis gesê kan word dat die Lam van God “voor die grondlegging van die wêreld vooraf bekend was” ( 1 Petrus 1:20 ) en dat hy “oorgelewer [om te sterwe] deur die voorafbepaalde plan en voorkennis van God” ( Hand 2:23 ), wat kan dit moontlik teologies beteken om te sê dat die Lam van God “van die grondlegging van die wêreld geslag is”? Die punt van die teks is dat die mense wat die dier aanbid dit doen omdat hulle name nie in die boek van die lewe geskryf is nie.’ Daarom word hulle deur die Dier mislei.

7. Jy glo nie in Jesus om  jou  naam geskryf te hê nie, maar  omdat  jou naam geskryf is.

Mense vra dikwels: “Wat moet ’n mens  doen  om sy/haar naam in die Lam se boek van die lewe neer te skryf? Kan iemand wie se naam  nie nou  in die boek geskryf is nie, iets doen, soos om in  Jesus te glo , sodat sy/haar naam   in die boek geskryf sal word ?” Die antwoord op die eerste vraag is, niks. Die antwoord op die tweede vraag is, Nee. Name is voor die grondlegging van die wêreld in die boek van die lewe ingeskryf. Dit is deur God se soewereine en geheel en al genadige keuse. Jy glo nie in Jesus sodat jou naam in die boek geskryf sal word nie. Jy glo in Jesus  want  jou naam het  reeds in die boek neergeskryf. Vir diegene wat nie tans in Jesus glo nie, sê ons: “Bekeer julle en glo!” As hulle dit doen, is dit omdat hulle name voor die grondlegging van die wêreld in die boek van die lewe geskryf is.

Met ander woorde, ‘n mens het nie sy/haar naam op een of ander tyd in die geskiedenis van die mens ingeskryf of as gevolg van enigiets wat hy/sy mag doen of glo nie. Geloof in Jesus is die vrug daarvan dat ‘n mens se naam in die boek van die lewe ingeskryf is, nie die oorsaak daarvan nie.

8. God het nie gekies om die name wat in die Lam se boek van die lewe geskryf is, aan ons te openbaar nie.

Dit is nie ons besigheid nie. Ons is nie vry om daaroor te spekuleer nie. Wat hy geopenbaar het, is die verantwoordelikheid van elke individu om te bekeer en die evangelie te glo. As iemand nie die evangelie glo nie, het hy niemand om te blameer nie, behalwe homself. As hy wel die evangelie glo, het hy niemand om te loof behalwe God nie.

Nie een van ons verdien om sy/haar naam in God se boek neer te skryf nie. Ons almal verdien die ewige verdoemenis. Die enigste verduideliking waarom ‘n  hel verdienstelike sondaar sy/haar naam in die Lam se boek van die lewe laat neerskryf voor die grondlegging van die wêreld, is omdat God genadig en genadig is en sy Seun wil voorsien van ‘n Bruid wat sy heerlikheid sal geniet. teenwoordigheid en liefde vir die ewigheid. As God gekies het om nie iemand se naam in sy boek te skryf nie, sou hy niemand ‘n onreg aangedoen het nie.

9. Daar is ‘n debat oor name wat uit die boek van die lewe verwyder word.

Is dit moontlik vir iemand wie se naam neergeskryf is om dit uit te vee of te verwyder? Sommige sê ja op grond van  Openbaring 3:5  – “Hy wat oorwin, sal so beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie.”

Colin Hemer verwys na een spesifieke gebruik in antieke Athene waarvolgens die name van veroordeelde misdadigers voor hul teregstelling uit burgerregisters geskrap is. Die Griekse woord wat vertaal word met “om uit te wis” ( exaleiphein ), “was die tegniese term vir sulke agteruitgang” (148). Hoe insiggewend dit ook al mag wees, is dit meer waarskynlik dat ons na ‘n Bybelse agtergrond vir hierdie beeldspraak moet soek.

Aan die een kant   sê Jesus dalk dat dit moontlik is vir ‘n sondige, onberouvolle Christen (soos baie by Sardis was) om te misluk om te oorwin of te oorwin en daardeur hul plek in die boek van die lewe te verbeur . Hulle name, wat reeds in die boek ingeskryf is, sal uitgevee word, wat die verlies van hulle  redding aandui .

Sommige stel voor dat ‘n mens se naam “uitgevee” is nie oor redding nie.

Ander stel voor dat om ‘n mens se naam uit te wis, verwys na iets anders as  redding . In  Openbaring 3:1 het  Jesus na die mense by Sardis verwys as hulle ‘n “naam” het omdat hulle lewend was, dit wil sê, hulle het ‘n reputasie gehad vir geestelike lewenskragtigheid. Die idee is dus dat sulke mense gered word, maar enige hoop op ‘n eerbare posisie in die komende koninkryk van God sal verbeur. Hulle is gered, maar sal skaamte ervaar op die laaste dag. Dit is nie die verlies van lewe per se nie, maar die verlies van ‘n sekere lewenskwaliteit wat andersins hulle s’n kon gewees het. Dus, wat ‘n mens verloor deur hul naam uit die boek van die lewe te laat verwyder, is ewige belonings in die koninkryk.

Verskeie faktore laat my tot die gevolgtrekking kom dat Johannes nie die moontlikheid in die vooruitsig stel dat ‘n ware Christen verlossing verbeur nie.

Ons moet begin deur daarop te let dat al die ander beloftes aan die “oorwinnaar/oorwinnaar” in positiewe terme geskep is met geen bedreiging (geïmpliseer of eksplisiet) om ‘n  redding te verloor  sodra dit verkry is nie (sien 2:7,11,17, 26-27). ; 3:12,21). Dit beteken nie dat Christene nie kan terugsak en sleg sondig nie. Die teregwysings in hierdie sewe briewe dui anders aan. Nietemin, die bewys van die realiteit van ware reddende  geloof  is volharding (dws “oorwin”; vgl.  1 Johannes 2:19 ).

As daar gevra word waarom hierdie belofte in negatiewe terme neergelê word, is die antwoord voor die hand liggend: Jesus kon nie sê “Ek sal sy naam in die boek van die lewe skryf” nie, want die name van die “oorwinnaars” (dws die uitverkorenes) was reeds van ewigheid af in die boek geskryf (sien  Openb. 13:817:8 ). Daar is geen aanduiding in die Skrif nie, allermins in Openbaring, dat bykomende name in die boek ingeskryf is as ‘n beloning vir getrouheid of volharding. Getrouheid en volharding is eerder die bewys of vrug daarvan dat iemand se naam in die boek geskryf is. Diegene wat die “dier” aanbid, doen dit juis omdat hulle name nie in die ewigheid in die boek geskryf is nie ( 13:817:8 ).

Twee groepe mense word in Openbaring gewys.

Dit is duidelik uit  Openbaring 13:8  en  17:8  dat daar twee en net twee groepe mense is. Aan die een kant is diegene wie se name  nie  van ewigheid af in die boek van die lewe geskryf is nie. Hulle “aanbid” en “verwonder” die Dier. Die tweede groep bestaan ​​uit diegene wie se name   in die boek van die lewe geskryf is , wat die rede uitmaak waarom hulle weier om hul trou aan die vyand van Christus te gee. Nêrens dui dit op ‘n derde groep nie: mense wie se name in die verlede in die boek geskryf is, maar, omdat hulle die Dier aanbid het, nie daarin geslaag het om te oorwin of te oorwin nie en dus hul name uitgewis is.

Met ander woorde, soos John Piper verduidelik, “om ons naam van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe te hê, blyk te beteken dat God jou sal bewaar om te val en jou sal gee om in getrouheid aan God te volhard. Om in die boek te wees, beteken dat jy nie afvallig sal word nie” (“Can the Regenerate Be Erased from the Book of Life?” 22/12/06 by www.desiringgod.org.). Of weer, om in die boek geskryf te wees, beteken dat God daartoe verbind is om jou hart te bewaar sodat jy die Dier sal “oorwin” en “oorwin” deur nie toe te gee aan die versoeking om sy naam te aanbid of sy merk te ontvang nie.

Diegene wat die Dier aanbid doen dit omdat hulle name nie in die boek was nie. Om ‘n mens se naam van ewigheid af in die boek geskryf te hê, is wat ‘n lewe waarborg wat oorwin, ‘n lewe wat volhard, ‘n  geloof  wat oorwin. Piper som op:

“Dit pas by  Openbaring 3:5 , ‘Hy wat oorwin . . . Ek sal sy naam nie uitvee uit die boek van die lewe nie.’ Die triomf wat in 3:5 vereis word, word in 13:8  en  17:8 gewaarborg  . Dit is nie meer ‘n teenstrydigheid nie as vir Paulus om te sê: ‘Werk jou  verlossing uit  . . . want God werk in julle om te wil en na sy welbehae te doen’ ( Filippense 2:12-13 ). Dit is nie onsin om die voorwaarde te stel nie: as jy oorwin, sal God nie jou naam uitvee nie (3:5); en om die versekering te stel: as jou naam geskryf is, sal jy oorwin ( 13:8  en  17:8). God se ‘opgeskryfdes’ moet regtig oorwin, en sal werklik oorwin. Die een kant beklemtoon ons verantwoordelikheid; die ander beklemtoon God se soewereiniteit.”

Sy woord is ‘n belofte van sekuriteit aan oorwinnaars, nie ‘n bedreiging van onsekerheid vir diegene wat verval nie.

Daarom is hierdie verklaring van  Jesus  ‘n belofte aan die uitverkorenes dat niks ooit, op enige manier (hy gebruik ‘n dubbele negatief), hulle sal verhinder om die ewige erfenis te besit waartoe hulle georden is. Met ander woorde, ons moet kennis neem van wat Jesus nie sê nie. Hy sê nie dat iemand uit die boek van die lewe uitgevee sal word nie. Hy sê eerder die oorwinnaars sal  nie  uitgewis word nie. Sy woord is ‘n belofte van sekuriteit aan oorwinnaars, nie ‘n bedreiging van onsekerheid vir diegene wat verval nie.  So weereens sê Jesus nêrens dat hy name sal uitvee wat voorheen in die boek van die lewe ingeskryf is nie.

Watter vreugde! Watter troos! Watter aansporing om hom lief te hê en hom te prys en te dien. Jesus sal nooit my naam uit die boek van die lewe uitwis nie!

Foto met vergunning: Thinkstock

10. In vergelyking met dat jou naam in die hemel neergeskryf is… is alles byna niks.

Waarin skep jy jou die diepste? Wat is dit wat die grootste en mees intense vreugde en geluk in jou hart bring? Ek is seker dat baie van ons na ons gesinne sal wys, miskien ons kinders. Ander sal dalk sê dat hul grootste bron van vreugde hul goeie gesondheid en goeie vriende en ‘n robuuste bankrekening is. Natuurlik, as Christene baie oor die vraag nadink, sal hulle uiteindelik iets sê soos: “My grootste bron van vreugde is om Jesus te ken en verseker te wees dat ek ‘n ewigheid in intieme gemeenskap met Hom sal deurbring.” Ander kan wys op die waarheid van ons aanneming as God se kinders, of dat ons geregverdig of  regverdig verklaar word  in God se oë deur  geloof in Jesus, en die lys antwoorde kan byna sonder einde aanhou.

Die dissipels het misplaaste vreugde gehad:

Daar was ‘n gebeurtenis in die lewens van die eerste-eeuse volgelinge van  Jesus  wat hierdie vraag baie in die spel gebring het. Dit word in  Lukas 10 gevind . Daar het Jesus 72 dissipels uitgestuur, nie apostels nie, maar gemiddelde volgelinge soos ek en jy. Hy het vir hulle gesê om die siekes te genees en die  teenwoordigheid van God se koninkryk te verkondig. Toe hulle na Jesus terugkom om vir hom ‘n verslag te gee van wat gebeur het, lees ons dit:

“Die twee en sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: Here, selfs die duiwels is in u Naam aan ons onderdanig! En Hy sê vir hulle: Ek het die Satan soos weerlig uit die hemel sien val. Kyk, Ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en oor al die mag van die vyand, en niks sal julle kwaad doen nie” ( Lukas 10:17-19 ).

Ek kan verstaan ​​hoekom die dissipels van Jesus so opgewonde en gevul met vreugde was. Om die gesag van Jesus self uit te oefen om demoniese geeste te onderwerp, is ‘n wonderlike ding. Maar toe sê Jesus dit:

“Maar julle egter nie daaroor verbly dat die geeste aan julle onderdanig is nie, maar wees bly dat julle name in die hemel opgeskryf is” ( Lukas 10:20 ).

Jesus sê nie dit is verkeerd om bly te wees dat ons gesag oor demone het nie. Dit is ‘n standaard manier van praat in Bybelse tye. Sy punt is dat in vergelyking met die feit dat jou naam in die hemel neergeskryf is om gesag oor demone uit te oefen, byna niks is nie.

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »