God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

THE 9 POINTS THAT ARGUE THE ETERNALITY OF HELL.

9 punte wat die ewigheid van die hel argumenteer

Een van die moeilikste waarhede om te begryp is die ewigheid van die hel.

Die ellende van dit alles is eenvoudig onpeilbaar. Dit is een wat ons moet beweeg tot die diepste eerbied voor God en deernis teenoor sondaars. In gister se berig is die ellende van die hel kortliks beskryf. Wanneer die onverlostes inkom, sal daar ‘n skok wees soos die omvang van die hel intree. Een van die grootste ellendes van die hel sal die ewigheid daarvan wees: daar sal geen einde aan die bewuste pyniging wees nie.

Daar was egter vrae oor die ewigheid van die hel. Die Bybelse leer van oneindige straf in die hel is dikwels onder aanval. Ly diegene in die hel vir ewig? Of sal hulle een of ander tyd uitwissing ervaar en ophou bestaan? Annihilationisme leer dat diegene in die hel uiteindelik sal ophou bestaan. Hulle sal nie vir ewig gestraf word nie, maar vir ‘n lang tyd, wat uitloop op hul uitwissing.

Vandag se plasing ondersoek die leer van annihilationism, en demonstreer dat dit Bybels onhoudbaar is. Verskeie argumente word aangevoer.

 • 1. Die woorde “vergaan” en “vernietiging” verwys nie altyd na beëindiging van bestaan ​​nie.

  1. Die woorde “vergaan” en “vernietiging” verwys nie altyd na beëindiging van bestaan ​​nie.

  Sommige annihilationiste argumenteer dat die woorde wat met “vergaan” of “vernietiging” vertaal word, die beëindiging van bestaan ​​impliseer. Byvoorbeeld, die gebruik van die woorde wat in  Johannes 3:16 met “vergaan”  en “vernietiging” in  Filippense 3:19  en  2 Tessalonisense 1:9 vertaal word  , dui op uitwissing.

  Dit is ‘n geval waar sommige tekste wat op hul eie geneem is, dalk ‘n leerstelling leer. Maar ons moet die hele raad van God uit die 66 boeke van die Skrif ondersoek om ‘n leerstelling te verstaan.

  Wat die terme “vergaan” en “vernietiging” betref, word albei terme dikwels in die NT gebruik op maniere wat nie die beëindiging van bestaan ​​beteken nie. Byvoorbeeld, die woord wat in  Filippense 3:19 met “vernietiging” vertaal word  , word elders gebruik om die idee om iets van waarde te vermors te beskryf ( Matt. 26:8 ).

  interessant genoeg word dieselfde woord ook in  Openbaring 17:8 gebruik  om die straf van die dier te beskryf. Dan, in  Openbaring 20:10 , word gesê dat die dier “dag en nag gepynig word vir ewig en altyd”. Dit is duidelik dat, al word gesê dat die dier vernietig word, beteken dit nie dat hy ophou bestaan ​​nie, aangesien sy pyniging oneindig is. Daarom hoef die woord wat met “vernietig” vertaal word nie van annihilationisme te praat nie. Trouens, in die konteks van  die hel  soos in  Openbaring 17  en 20, is dit in ooreenstemming met die ewige straf.

  In die geval van  Johannes 3:16 verwys die woord wat met “vergaan” vertaal word dikwels nie na die beëindiging van bestaan ​​nie. Byvoorbeeld, in die Johannese literatuur verwys die woord dikwels na verlies, in die sin van nie meer in ‘n mens se besit nie (bv.  Joh. 6:12, 39 ; 17:12; 18:9 ). In  Matteus 9:17 word die woord byvoorbeeld gebruik om skade te beskryf (“die wynsakke bars, en die wyn giet uit en die wynsakke is verwoes”).

   Die woord wat in 2 Tessalonisense 1:9 met “vernietiging” vertaal word,  is ‘n ander NT-woord. Elders, byvoorbeeld in  1 Korintiërs 5:5 , gebruik Paulus die woord om die vernietiging van ‘n individu se liggaam in die geval van kerklike tug te beskryf. Die doel van daardie vernietiging is bekering en herstel. Die betekenis kan dus nie uitwissing van die individu se liggaam beteken nie, want dan sou hy nie in staat wees om te bekeer en herstel te word nie. Daar is geen bekering en herstel in die volgende lewe nie. Die betekenis van “vernietiging” daar het die idee van skade. Paulus verlang dat die gedissiplineerdes fisiese lyding moet ervaar sodat hulle tot bekering beweeg kan word.

  Verder moet ons vir ‘n oomblik terugstap en duidelike sin toelaat om te praat. As die beëindiging van bestaan ​​bedoel was in plekke soos  2 Tessalonisense 1:9 , dan sou die wysiger, “ewige”, nutteloos wees. Om te parafraseer, sou die weergawe wees, “ewige ophou bestaan.” As NT-skrywers die beëindiging van bestaan ​​wou kommunikeer, sou hulle nie die term “ewige” ingesluit het om die hel te beskryf nie.

  Om dus uit die NT woorde “vergaan” en “vernietiging” af te lei, is ‘n gedwonge interpretasie wat die groter konteks van die onderskeie gedeeltes en addisionele verse wat van die ewigheid van die hel praat, afdwing.

 • 2. Wanneer die hel beskryf word, verwys die woord "ewige" na duur.

  2. Wanneer die hel beskryf word, verwys die woord “ewige” na duur.

  Een van die grootste probleme vir uitwissing is  Matteus 25:46 , wat lees: “En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die  regverdiges  in die ewige lewe.”

  Annihilasioniste leer dikwels dat die NT-woorde wat met “ewige” of “ewige” vertaal word nie na eindelose duur verwys nie, maar “wat betrekking het op die tyd wat kom” of “wat ewige gevolge het”.

  Daar is egter ernstige probleme met hierdie siening. Eerstens, die bewering dat “ewige” verwys na “behoort aan/behoort tot die toekomstige eeu” is ‘n opgelegde weergawe van die woord αἰώνιον in die konteks van  Matteus 25:46 . As NT-skrywers wou kommunikeer “wat betrekking het op/behoort tot die eeu wat kom,” sou hulle ‘n ander frase in Grieks gebruik het; iets in die lyn van die frase ἐν τῷ αἰῶνι μέλλοντι en nie die byvoeglike naamwoord, αἰώνιον, soos Jesus gedoen het nie.

  Tweedens, selfs al word die woord as “wat betrekking het op die eeu wat kom” aanvaar word, bevorder dit nie die uitwissingsposisie nie. Die Skrif verwys altyd na die tyd wat kom as een van onophoudelike duur. Dus, die tyd wat kom, hetsy vir die verlostes of onverlostes, sal oneindig wees.

  Derdens gee Griekse verwysings oorwegend die woord αἰώνιον weer as “ewige” en/of “onbeperkte duur” (bv. DBL, Louw-Nida, TDNT).

  Vierdens, die weergawe van die woord “met ewige gevolge” dien nie ten gunste van uitwissing nie. As die verdoemdes ophou bestaan, sou daar nie ewige gevolge wees nie. In plaas daarvan is die gevolge van hul onverloste toestand eindig: hulle hou op om te bestaan, daarom hou die gevolge op met hul uitwissing.

  Vyfdens maak die parallelle beskrywing van hemel en  hel  met die woord “ewige” die uitwissingsposisie ongeldig. Buite  Matteus 25:46 word daar gereeld van die hemel gepraat as oneindig (bv.  Matt. 19:29, Johannes 10:28, Op. 21:4 ).  Matteus 25:46  praat net so. En, Jesus gebruik dieselfde woord om hemel en hel te beskryf. Gevolglik, aangesien die hemel oneindig is, en so beskryf word met αἰώνιον, moet die hel ook oneindig wees aangesien αἰώνιον ook gebruik word. Die ellende van die onverlostes in die hel sal so lank duur soos die heerlikhede van die verlostes in die hemel. Om anders te beweer, skend die gewone sinweergawe van die vers.

  Ten slotte het dit soms beweer dat dit die brande en/of rook van die hel is wat vir ewig bly, maar nie die straf op die onverlostes nie. Dit sou egter nie deug om van die uitwissing van die hel se bewoners te praat nie maar die voortsetting van die hel as plek. Die doel van die hel is die handhawing van geregtigheid oor onverloste beelddraers.

   

 • 3. As die hel die beëindiging van bestaan ​​behels het, sou NT-skrywers die woorde gebruik het om ophou te beskryf.

  3. As die hel die beëindiging van bestaan ​​behels het, sou NT-skrywers die woorde gebruik het om ophou te beskryf.

  Soos hierbo genoem, argumenteer die uitwissingsposisie dat woorde wat met “vergaan” en “vernietiging” vertaal word, dui op die beëindiging van bestaan ​​in die  hel . As NT-skrywers egter die beëindiging van bestaan ​​wou beskryf, kon hulle die Griekse woorde, παύω of καταπαύω gebruik het. Hierdie woorde dra die idee van ophou, om op te hou of te stop. Met inagneming van die skerpsinnigheid van die Skrif en die ernstige aard van die leer van die hel, kan ons gerus aanvaar dat NT-skrywers hierdie woorde sou gebruik het, aangesien dit duidelik uitwissing sou kommunikeer. Die woord word egter nooit genoem met verwysing na die onverlostes in die hel nie. In plaas daarvan word woorde wat onophoudelike duur kommunikeer gereeld gebruik

 • 4. Ander gedeeltes beskryf die hel as ewig.

  Verskeie ander gedeeltes beskryf  die hel  as oneindig. ‘n Eenvoudige begrip van gedeeltes soos  Daniël 12:2, Matteus 18:8, Markus 9:47-48, 2 Tessalonisense 1:9 en Openbaring 14:9-11  demonstreer die ewigheid van die hel.

  Daniël 12:2  “En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot skande en ewige veragting.”

  Sommige annihilationiste stel voor dat dit die emosie van minagting is wat ewigdurend is en nie die bestaan ​​van onverloste individue nie. Dit is egter ‘n irrelevante bewering. Eerstens word ’n stelling gemaak oor die handelinge van “dié wat in die stof van die aarde slaap”. Hulle sal wakker word, of liggaamlik opgewek word. Dan word twee modifiserende frases gegee om die absolute lot van albei te beskryf. Die eerste, “sommige”, tot die ewige lewe. Die tweede groep, tot “skaamte en ewige veragting”. Dit is duidelik dat hierdie tweede groep ‘n soort oneindige pyn ervaar, want hulle moet bewus en bestaan ​​wees om vir ewig “skaamte” en “minagting” te ervaar. Verder is  Daniël 12:2  soort van die  Matteus 25:46  van die OT. Net soos  Jesus gebruik dieselfde Griekse woord om die eindelose duur van hemel en hel in Matteus te beskryf, dus gebruik Daniël dieselfde Hebreeuse woord om die duur van hemel en hel te beskryf.

  Matteus 18:8   “En as jou hand of jou voet jou laat sondig, kap dit af en gooi dit weg. Dit is beter vir jou om kreupel of kreupel in die lewe in te gaan as om met twee hande of twee voete in die ewige vuur gegooi te word.”

  Dieselfde woord wat in  Matteus 25:46 met “ewige” vertaal word  , word hier gebruik om die ewigheid van die vuur te beskryf. En selfs al het die woord verwys na “behoort tot die eeu wat kom,” sou dit irrelevant wees: die eeu wat kom is oneindig.

  Markus 9:47-48   “En as jou oog jou laat sondig, skeur dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog in die koninkryk van God in te gaan as met twee oë om in die hel gewerp te word, 48 ‘waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie’.”

  Hier gebruik Jesus nie die woord “ewige” nie. Die modifiserende frase in vers 48 spreek egter duidelik genoeg oor die duur van die hel. Maar sommige redeneer dat die idee van onblusbaar verwys na die vernietiging van die vuur, nie die duur nie, en haal OT-verse aan om die punt te demonstreer.

  Die Griekse weergawe van die woord het die idee om ‘n vuur te blus of te blus. Desondanks sal ‘n weergawe wat na vernietiging verwys, nie duur nie, egter nie die uitwissingsposisie bevorder nie, in die lig van die duidelike lering van die hel se ewigheid in plekke soos  Matteus 25:46 . Die natuurlike sin is egter duur: die vlam word nooit geblus nie.

  Vervolg op volgende skyfie…

 • Annihilationiste beweer dat die hel nie ewig kan wees nie, aangesien die wurms waarna verwys word in Markus 9 is uit Jesaja 66:24, ‘n gedeelte wat lyke noem

  So, individue is dood en het opgehou om te bestaan. Dit stel egter ‘n groot probleem. Eerstens, hierdie interpretasie bots met die verskeie ander verse wat die ewigheid van  die hel leer . Ons moet nie ‘n leerstelling skep uit ‘n vers wat duidelike lering elders weerspreek nie. Verder, dat die wurms nie sterf nie, dui op ‘n ewige bestaan. Twyfelagtig word bedoel dat daar letterlik ‘n oneindige voorraad kos vir die wurms is, sodanig dat hulle vir ewig bestaan. In plaas daarvan is die prentjie van ‘n ellendige bestaan ​​vir die ewigheid, wat sou saamval met die eenvoudige leer van die hel se ewigheid elders.

  2 Tessalonisense 1:9   “Hulle sal die straf van die ewige verderf ondergaan, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte.”

  Die Griekse woord wat hier met “ewige” weergegee word, is dieselfde wat in  Matteus 25:46 gebruik word . Ook, as daardie lyding ophou bestaan ​​het, sou dit onnodig wees om te noem dat hulle “weg van die aangesig van die Here” geleë sal wees. Die vermelding dat hulle sal ly (toekomstige aktief) dui op ‘n duur proses wat in die toekoms plaasvind. Soos die teks sê, dit sal ‘n straf wees sonder einde.

  Openbaring 14:9-11   “En ‘n ander engel, ‘n derde, het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, 10 sal hy ook die wyn van God se toorn, volle krag in die beker van sy toorn gegiet, en hy sal gepynig word met vuur en swael voor die heilige engele en voor die Lam. 11 En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het geen rus nie, dag of nag, hierdie aanbidders van die dier en sy beeld, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.’”

  ‘n Natuurlike lees van die teks kommunikeer die ewigheid van die hel. Sommige argumenteer egter dat die rook wat opstyg en onvermoë om te rus in vers 11 in die huidige tyd is, en daarom moet dit in ‘n huidige, tydelike sin praat (dws op daardie tydstip het ongelowiges tans geen rus nie as gevolg van die uitwissingis) lot wat op hulle wag). Dit skend egter die konteks van die gedeelte. In vv. 9-10, verklaar die engel wat in die toekoms gaan gebeur. Om so aan te dui, gebruik hy toekomende tydwerkwoorde; “hy sal ook drink” en “hy sal gepynig word.” Vers 11 gaan voort om dieselfde toekomstoneel te beskryf. Toekomstige tydwerkwoorde is nie nodig nie aangesien ons dieselfde toekomstoneel waarneem wat in vv. 9-10. Daarom beskryf die ewigheid van die stygende rook en onvermoë om te rus diegene wat straf ervaar verder. In teenstelling met die annihilationistiese posisie, dui niks op ‘n verandering van toneel tot v. 12. Ook kan die huidige tydswerkwoorde in v. 11 duursame aktiwiteit kommunikeer. Daarom, Openbaring 14:9-11  praat van die oneindige aard van die hel se straf.

  Verskeie ander gedeeltes kan aangehaal word om ewige straf te ondersteun, soos  Matteus 3:12, Lukas 16:26, Judas 7 en Openbaring 20:10-15 .

   

 • 5. Sommige annihilasioniste argumenteer dat onophoudelike straf teenstrydig is met die geregtigheid van God.

  Diegene wat so redeneer, het dit gewaag in gebied waar engele bang is om te trap.

  Hierdie argument is meer sentimenteel as eksegeties. Dit kan eenvoudig nie Bybels gedemonstreer word nie. God is ‘n oneindige wese. Inderdaad, hy is oneindig in heiligheid. Daar is niemand heilig soos die Here nie ( 1 Sam. 2:2 ). Annihilationisme versuim om beide die heiligheid van God en die erns van sonde te verantwoord. Sonde teen ‘n oneindig heilige God eis samevallende straf.

  Oorweeg die berugte “Malice at the Palace” NBA-geveg tussen die Indiana Pacers en die Detroit Pistons op 19 November 2004. ‘n Aanhanger het ‘n drankie na Ron Artest gegooi. Hy het toe na die erwe gegaan en ‘n paar links en regs gedek. Nou, as hy bloot ‘n speler geslaan het, sou hy dalk ‘n wedstryd of twee geskors gewees het. Sedert hy aanhangers geslaan het, is hy egter 86 wedstryde en vyf miljoen dollar geskors. Volgens die NBA pas die straf by die misdaad. So is dit en veel meer met ‘n oneindige God.

  In terme van geregtigheid maak die ewigheid van  die hel  sin: die skuld van sonde teen ‘n oneindige Wese kan nooit deur eindige, sondige wesens betaal word nie.  Daarom praat gedeeltes soos  Matteus 18:23-35 van ‘n skuld wat oneindig is, vir alle praktiese doeleindes. Die skuldige slaaf in daardie verhaal sou nooit sy skuld kon betaal nie. Jesus noem ‘n bedrag wat in daardie konteks feitlik oneindig is. Dit val saam met die waarheid dat die hel se straf ewig sal wees: daar kon op geen tydstip gesê word dat eindige sondaars genoegsaam ‘n oneindige skuld aan ‘n oneindig heilige God betaal het nie.

  Daarom is God nie onregverdig in die ewige straf van die onverlostes nie; heeltemal die teenoorgestelde. Die ewigheid van die hel is nodig om sy geregtigheid te demonstreer. Ewige straf openbaar God se geregtigheid. Sy goedheid en liefde vir die goeie eis dat die teendeel tot geregtigheid gehou moet word, vandaar die oneindige aard van die hel. Hy is  regverdig  in al sy weë (Ps. 145:17).

  Uiteindelik doen annihilationisme ‘n onreg aan die heiligheid en geregtigheid van God. Deur ‘n eindige straf te kommunikeer, verminder dit die omvang van beide.

 • 6. Sommige annihilationiste beweer dat onophoudelike straf die goedheid van God skend.

  Dit is verstaanbaar om te worstel met die versoening van God se goedheid en die leer van  die hel . Die meeste, indien nie almal nie, Christene moes een of ander tyd hiermee worstel. Soortgelyk aan hierbo moet egter erken word dat die kwessie hier nie tekstueel/eksegeties is nie, maar emosioneel/sentimenteel.

  Omdat  God goed is , moet hy alles straf wat in stryd is met die goeie. Sonde moet dus gestraf word. Aangesien sonde nie ‘n abstrakte, onpersoonlike ding is nie, maar die aard en doen van mense, moet hulle gestraf word. Om dus sy goedheid te handhaaf, moet God sonde straf in ooreenstemming met sy oneindige goedheid.

  Verder word die spekulasie oor God se goedheid objektief vir ewig in die skadu van die kruis stilgemaak. God die Vader het die hel van al die verlostes op sy geliefde Seun aan die kruis ontketen. En hy het dit gedoen, nie vir dierbare siele wat Hom vreugde en lof besorg het nie, maar vir verdorwe ellendiges, wie se sonde dit was wat Christus onder toorn geplaas het. “Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as ‘n versoening vir ons sondes”  (1 Johannes 4:10 ).

 • 7. God se voorsiening van versoening in Christus getuig van die ewigheid van die hel.

  Dit is die moeite werd om na te dink oor wat nodig is om ‘n sondaar te vergewe. Niks minder as die dood van die Skepper-in-die-vlees nie; die God-mens, was nodig om ‘n sondaar se straf uit te skakel. Die Een wat aan die kruis sterf, spreek duidelik genoeg tot die uiterste erns van menslike sonde.

  Dat sy Majesteit,  Jesus  Christus, niks minder moet doen as om aan ‘n kruis te hang tot die dood toe om ons straf uit te skakel, getuig van die oneindige aard daarvan.

  Daarom, alhoewel miskien onopsetlik, die vernietigingsposisie ontheilig die heerlikheid van die Persoon en werk van Jesus Christus deur ‘n minder as ewige straf vir sondaars voor te stel.

  Dat God se vereiste vir die sondaar se  versoening Jesus Christus is, verklaar dat die sondaar se straf ewig is.

 • 8. Annihilationisme het ‘n beroep op die gevalle mens.

  Die reusagtige filosofiese olifant in annihilationism se kamer is sy aantrekkingskrag op die sondige natuur. Die goddelose wil hê dit moet waar wees. Daar is ‘n sekere aantrekkingskrag daarvoor. Verantwoordbaarheid word vernietig en aanspreeklikheid hou op om te bestaan. Dit werk goed vir die waarheidsonderdrukker. God is nie so heilig en  regverdig  as wat hulle bewus daarvan getuig nie. Annihilationisme stil die rookalarm van die siel soos hulle die ewigheid nader.

  Maar dit is te goed om waar te wees. Nog beter, God is te goed vir annihilationism om waar te wees. Annihilationisme stem meer ooreen met ‘n valse god en ‘n verduisterde verstand as met ‘n heilige God en die lig van die Skrif. Sy beroep op die gevalle mens gee dus verdere bewyse van sy fout.

 • 9. Die getuienis uit die Kerkgeskiedenis leun swaar na die ewigheid van die hel

  Tertullianus
  “As iemand dus met geweld sou veronderstel dat die vernietiging van die siel en die vlees in die  hel   neerkom op ‘n finale uitwissing van die twee stowwe, en nie op hul strafbehandeling nie (asof hulle verteer sou word, nie gestraf nie) , laat hom onthou dat die vuur van die hel ewig is—uitdruklik aangekondig as ’n ewige straf.”

  Augustinus
  “Nou is die rede waarom ewige straf streng en onregverdig vir menslike sensitiwiteit voorkom, is dat die mens in hierdie swak toestand van daardie sensitiwiteite onder die toestand van sterflikheid die mens ontbreek aan die gevoeligheid van die hoogste en suiwerste wysheid, die sin wat hom in staat moet stel om die erns van die goddeloosheid in die eerste daad van ongehoorsaamheid.”

  Martin Luther
  “Die vuuroond word bloot deur die ondraaglike verskyning van God aangesteek en hou vir ewig stand. Want die Dag van Oordeel sal nie net vir ‘n oomblik duur nie, maar sal vir ewig staan ​​en sal daarna nooit tot ‘n einde kom nie.”

  Johannes Calvyn
  Kommentaar op  2 Tessalonisense 1:9 : “Die frase wat hy in ooreenstemming byvoeg, verduidelik die aard van die straf wat hy genoem het—dit is die ewige straf en die dood wat geen einde het nie.”

  Thomas Goodwin
  “[Die] ellendige siel in die hel … vind dat dit nie daardie ellende sal oorleef nie, kan dit nog nie een ruimte of oomblik van tyd van vryheid en onderbreking vind nie, wat vir ewig te doen het met hom wat die lewende God is.”

  Jonathan Edwards
  “Die tyd sal nooit kom wanneer daar van die goddeloses in die hel gesê kan word dat ‘n tiende of ‘n duisendste of ‘n miljoenste deel van hulle voortbestaan ​​in die hel verby is nie.”

  WGT Shedd
  “Die menswording en plaasvervangende bevrediging vir sonde deur een van die persone van die Godheid, demonstreer die oneindigheid van die bose … die leerstelling van Christus se plaasvervangende  versoening , logies, staan ​​of val met dié van eindelose straf.”

  Charles Spurgeon
  “Vir ewig ken geen einde nie; die ewigheid kan nie gespel word nie, behalwe in die ewigheid. Nogtans sien die siel op sy hoof geskrywe: ‘U is vir ewig verdoem.’

  “’n Miljoen jaar sal nie soveel verskil maak aan die duur van sy angs as wat ‘n beker water wat uit die see geneem word, aan die volume van die see sou maak nie. Nee, wanneer miljoene jare vertel word dat ‘n miljoen keer hul vurige bane oor sy arme gekwelde kop gerol het, sal hy nie nader aan die einde wees as wat hy aanvanklik was nie.”

  S. Lewis Johnson
  “En dus as ons praat van ewige straf, het ons noodwendig die voortbestaan ​​van die een wat dit ly. Ons kan nie praat van ewige straf wanneer die onderwerp daarvan ophou bestaan ​​nie.”

 • Afsluiting

  Dit is vreemd dat feitlik niemand teen die ewigheid van die hemel argumenteer nie. Die stilte is veelseggend.

  ‘n Deel van my wil hê dat annihilationisme waar moet wees. Ek verstaan. Ek het saam met sterwende familielede op die afgrond van die ewigheid gestaan ​​wie se  verlossing  onseker was. Dit is makliker om te glo. ‘n God wat nie die onverlostes in  die hel  vir ewig straf nie, is baie gemakliker. Maar dit is die probleem: “Jy het gedink ek is net soos jy” (Ps. 50:21).

  Die oorweldigende getuienis van die Skrif is dat almal wat die hel binnegaan, oneindige straf sal ervaar. Die hel sal geen einde of uitgang hê nie. Annihilationiste moet berou hê oor die valse hoop wat hulle gee. Dit is liefdevol om die duidelike waarheid aan die onverlostes te praat, veral in sake rakende ewige straf.

  Ten slotte wys die ewigheid van die hel op die majesteit van die Here Jesus Christus. Wonder van wonders dat hy, gemotiveer deur gehoorsaamheid aan die Vader en deernis met die sondaar, uit die heerlikhede van die hemel getree het om die gruwels van ons hel te verduur. Aan die kruis het God die Vader hom gestraf in die plek van almal wat hulle sou bekeer. Wat sou sondaars ‘n ewigheid in die hel neem, het die sondelose Verlosser aan die kruis geabsorbeer. Deur  geloof  alleen in Christus alleen word ons ewigheid in die hel tot niet gemaak en die ewigheid in die hemel toegestaan.

  Inhoud geneem uit die artikel,  Sal diegene in die hel ophou bestaan? , geskryf deur Eric Davis. Oorspronklik gepubliseer op  TheCripplegate.com . Met toestemming gebruik.

  Eric Davis is die pastoor van Cornerstone Church in Jackson Hole, WY. Hy en sy span het die kerk in 2008 geplant. Leslie is sy vrou van 14 jaar en ma van hul 3 kinders.

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »