God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

HOW WAS THE BIBLE PUT TOGETHER?

Een samestelling, twee testamente,

ses en sestig boeke, nege en dertig boeke in die een, sewe en twintig in die ander, en geskryf oor ‘n tydperk van 1500 jaar; natuurlik praat ek van die Bybel. Ons dink dikwels aan die Bybel as een boek, wat dit is, maar dit is ook ‘n samestelling van baie kleiner boeke saamgevoeg in een. Aangesien die Bybel nie begin het as die samestelling wat ons vandag het nie, laat dit ons vra hoe die Bybel saamgestel is. Daar is ses-en-sestig boeke in die Bybel, maar daar was meer as ses-en-sestig boeke geskryf, so hoe het die wat die finale snit gemaak het dit ingekom. Die Bybel sê vir ons dat die hele Skrif deur God ingeasem is ( 2 Tim. 3 :16 ), so kom ons kyk hoe God oor sy woord gewaak het om dit tot voltooiing te bring en hoekom jy vol vertroue kan wees in die ses-en-sestig boeke waaruit die Bybel bestaan ​​wat jy vandag lees. 

Hoe is die Bybel saamgevoeg? (Die Ou Testament)

Wanneer ons begin kyk na hoe die Bybel saamgestel is, laat ons eers op die Ou Testament fokus. Daar is minder argumente of debat oor die Ou Testament as die gesaghebbende Woord van God. Die Ou Testament is verdeel in die Wet, die historiese boeke, die poësieboeke, die groot profete, die klein profete. Die Wet, wat bestaan ​​uit die eerste vyf boeke van die Ou Testament, ook genoem die Pentateug, is deur Moses geskryf. Vanaf die tyd dat die Wet geskryf is, is dit as gesaghebbend erken en is dit gebruik as die grondslag vir hoe die volk Israel veronderstel was om te lewe en God te dien. 

Die res van die Ou Testament bestaan ​​uit God se woord wat geskryf is soos hy dit gegee het, maar ‘n groot deel daarvan was God se gesproke woord wat dan getranskribeer, gekopieer en van geslag tot geslag oorgedra is. Hierdie oordrag van beide mondelinge en geskrewe was ‘n baie noukeurige proses en groot sorg is gegee om die woord van die Here akkuraat op te teken om ongeskonde te hou wat God gesê het. Toe dit tyd geword het om te besluit watter boeke deel van die Ou Testamentiese geskrifte sou wees, was daar ‘n paar sleuteltoetse wat op die geskrifte toegepas is.

Die toets van inspirasie  – Die boeke wat geskryf is moes gesien word as gegee deur die inspirasie van die  Heilige Gees

Die toets van outeurskap  – Die meeste van die skrywers van elk van die boeke was deur mense wat in ampte was wat goddelik aangestel is. Die meeste van die skrywers was konings, profete, regters en mense wat God in hulle amp aangestel het. 

Die toets van konsekwentheid  – Omdat die Ou Testament geskryf is oor ‘n tydperk van ongeveer duisend jaar was dit belangrik dat daar konsekwentheid is tussen wat voorheen geskryf is. Dit is belangrik om daarop te let dat baie van hierdie skrywers mekaar nie geken het nie, en ook nie die vermoë gehad het om te lees en te bestudeer wat die ander geskryf het nie. Om hierdie rede was konsekwentheid baie belangrik aangesien dit in ooreenstemming gekom het met wat God reeds gesê het. Dit was net een voorbeeld van hoe God oor sy woord gewaak het.

Die toets van betroubaarheid  – Hierdie toets was eenvoudig. Het die Israeliete op die woord staatgemaak as die grondslag van hulle oortuigings en hoe hulle geleef het? Hulle volkome gehoorsaamheid aan die woord van God tesame met die ander toetse was van kritieke belang om te identifiseer watter boeke in die Ou Testament hoort.

Teen die tyd van Christus was die boeke in die Ou Testament stewig gevestig as betroubare geskrifte. Terwyl daar ander boeke geskryf is, het hulle nie aan al die kriteria voldoen nie en hoewel dit nuttig was vir aanmoediging en selfs ‘n mate van onderrig, is hulle nie beskou as die gesag van die Skrif nie.

Hoe is die Bybel saamgevoeg? (Die Nuwe Testament)

Net soos die Ou Testament, is die Nuwe Testament deur verskeie skrywers geskryf. Daar was nege in totaal wat die Nuwe Testament geskryf het, en hulle het net sowat vyftig jaar geneem om hierdie boeke te skryf. Vergelyk dit met die duisend jaar wat dit geneem het om die Ou-Testamentiese boeke te skryf. Teen die tyd van die Nuwe Testament was geskrewe kommunikasie baie meer algemeen gebruik. Binne die bladsye van die Nuwe Testament sal jy ontdek dat Jesus en baie van die Nuwe-Testamentiese skrywers die gesag van die Ou-Testamentiese geskrifte geverifieer het omdat hulle dikwels daarna verwys het. 

Een van die redes waarom ons die geldigheid en akkuraatheid kan vertrou van wat in die Nuwe Testament geskryf is, is as gevolg van die manuskripbewyse. Daar is meer as 5 800 Griekse manuskripte en meer as 18 000 manuskripte wat in ander tale vertaal is. Die Nuwe Testament het meer bewaarde manuskripte as enige ander antieke literatuur of geskrif. Terwyl die manuskripte alleen hulle nie die woord van God maak nie, behou dit die egtheid van die Bybel wat ons vandag het, want ons het die vermoë om te vergelyk met wat die werklike skrywers van die Nuwe Testament geskryf het.

Hoe is die boeke van die Nuwe Testament gekies?

Baie soos die Ou Testament, was daar sekere toetse wat aan die boeke van die Nuwe Testament gegee is om hul insluiting as deel van die Skrif te verifieer. Hierdie toetse was van kritieke belang vir hoe die Bybel saamgestel is. Daar was drie hoofkriteria wat die boeke van die Nuwe Testament vasgestel het.

Apostoliese oorsprong  – Net soos die Ou-Testamentiese geskrifte, het die persoon wat dit geskryf het ‘n groot oorweging gespeel in hul aanvaarding as deel van die Bybel. Vir enige geskrif om in aanmerking te kom om in die Skrif ingesluit te word, moes dit geskryf word deur ‘n apostel of deur iemand wat nou aan die apostel verbonde is. 

Ooreenkoms  – Dit was so ‘n belangrike toets omdat ons glo dat die hele Skrif deur God ingeasem is. Vir iets om beskou te word as God wat dit sê, kan daar nie ‘n teenstrydigheid wees met wat God reeds gesê het nie. As dit die geval was, sou God homself weerspreek. Die Nuwe-Testamentiese geskrifte om as van goddelike oorsprong beskou te word, moes in ooreenstemming of nie-teenstrydig wees met die reeds gevestigde geskrifte.

Aanvaarding  – Hierdie toets was baie soos die toetsing van die skrifture van die Ou Testament. Is hierdie geskrifte universeel deur die vroeë kerk aanvaar en daarop staatgemaak? Dit het nie net gedeeltes van die kerk beteken nie, maar die hele kerk. Die ondersoek van hierdie toetse was noodsaaklik om te identifiseer wat die woord van God was en wat nie. Net soos die Ou-Testamentiese geskrifte, was daar ander geskrifte wat egter bestaan ​​het omdat hulle nie aan al die kriteria voldoen het nie, hulle is nie as deel van die Bybel ingesluit nie.

Wanneer die verskillende boeke oorweeg is, was daar selfs debatte oor sommige van die boeke wat dit in die Bybel gemaak het. Sommige mag hierdie debat as lastig beskou, maar ek glo dit is gesond. Dit wys dat daar groot sorg en aandag aan die geskrifte gegee is met die begeerte om seker te wees dat die Bybel wat ons vandag het presies is wat God aan ons wou openbaar oor wie hy is en sy plan van  verlossing .

Die Bybel is die werk van God

As jy besluit om hierdie onderwerp verder te bestudeer, is daar een lens waardeur jy daarna moet kyk. Dit was nie die kerk of rade of lidmate van die kerk wat bepaal het watter boeke behoort of hoe die Bybel saamgestel is nie. Die Bybel is nie die werk van mense nie, dit is die werk van God. Die rol wat mans gespeel het, was om onder die inspirasie van die Heilige Gees te skryf en dan deur dieselfde Heilige Gees gelei te word om te weet watter boeke die een is wat hy geïnspireer het en watter nie. Die toetse wat gebruik is, was bloot riglyne om te help om tot die gevolgtrekking te kom van wat God reeds vasgestel het. Uiteindelik is die Bybel saamgestel en die boeke is gekies omdat dit dié is wat God in sy geopenbaarde woord aan die mensdom wou insluit. Terwyl hy mans gebruik het om dit te bereik, het hy oor die proses gewaak en daarom kan ons weet dat die Bybel wat ons vandag het, die Woord van God is. 

Die Bybel is een boek wat ontstaan ​​uit die gedagtes van een skrywer, wat God is. Deur die krag van die Heilige Gees het hy verskillende mans in staat gestel om te neem wat in sy gedagtes was en dit in geskrewe vorm te plaas, sodat ons presies sou weet wat hy vir ons wou sê. Alhoewel daar meer as veertig verskillende skrywers kan wees, is daar werklik net een oorspronklike skrywer wat sy woord vandag aan ons beskikbaar gestel het. Aangesien God die outeur van sy woord is, kan jy vol vertroue wees in hoe die Bybel saamgestel is, want hy was agter dit alles.

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »