God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

WHAT ARE THE MOST DANGEROUS VERSES IN THE BIBLE?

Behoorlik omskryf, is ‘n ongeredde Christen ‘n individu wat in hul hart van harte  glo —beter, wie  weet  dat hulle gered is; hulle woon die kerk by, hulle bid, hulle lees hul Bybel, en hulle is betrokke by die bediening. Sommige preek, sommige leer, sommige is in die koor, of speel ‘n instrument. Sommige is bodes, sommige is selfs profete en evangeliste. Ongeredde Christene kan gevind word in elke vlak van ons plaaslike kerke. Tog is daar een ding wat ontbreek by elke individu wat hier genoem word. Nie een van hulle het ‘n verhouding met die Here nie; hulle word nie wedergebore nie.

Ek gee nie voor om te weet wie hierdie mense eintlik is nie – dit is God se saak, maar om seker te maak, hulle bestaan, en hulle leef en gesond, en kan aktief wees, by ‘n kerk naby jou (indien nie in jou eie kerk nie) )!

Die keuse van godsdiens bo verhouding

Ons kan die woorde van Christus hoor wat deur die eeue tot ons spreek. Hierdie woorde word baie keer verbloem, want dit het natuurlik nie op  ons betrekking nie . Nie een persoon wat in hierdie kategorie val, glo dat hulle so is nie. Hulle sou dinge sê soos: “Kyk na my werk en my bediening,” of “Kyk hoeveel tyd spandeer ek in die huis van die Here,” of “Ek is nie volmaak nie, maar ek is nie soos daardie ander mense.” Dit alles ruik na ‘n suiwer Fariseïese gesindheid, en ons weet waar hulle met die Here gestaan ​​het.

Die ongeredde Christen, toegerus met ‘n rigiede stel reëls en regulasies in baie gevalle, het ‘n ware verhouding met Christus opsy gesit, wat hulle nie gehad het nie, en het verkies om eerder onder die dekmantel van godsdiens te funksioneer. Ek moet jou nou by Jesus se kragtige woorde bring  , want dit is die gevaarlikste verse in die  Bybel .

“Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here, sal in die koninkryk van die hemele ingaan nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer, in u Naam duiwels uitgedryf en in u Naam baie wonders gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie; gaan weg van My, julle wat wetteloosheid beoefen!” ( Matteus 7:21-23 ).

Hierdie verse is gevaarlik omdat  baie  hier woon en dit nie eers besef nie. Jesus sê dat daar baie  sal wees  wat tot Hom sal nader, met ‘n handvol werke en ‘n mond vol vlakke. “In U Naam het ons hierdie dinge gedoen,” sal hulle oor en oor verkondig.

Die Hoekom Agter die Werke

Wat hulle nie sal besef nie, is dat hulle verblind is deur al die goeie wat hulle  glo  dat hulle gedoen het. ‘n Mens kan sê: “Hoe kan werke soos hierdie   glad nie goed wees nie?” Dit is omdat Christus hierdie mense saam met hulle werke verwerp. Die waarheid is dat dit nie moontlik is vir diegene wat ongered is om werke soos hierdie te doen nie. Slegs diegene wat Geesvervuld en Gees gelei is, kan hierdie dinge doen.

Maar wat van die feit dat hulle alles in die naam van Jesus gedoen het  ? Verklaar dit niks nie? Om die naam van Jesus by ‘n werk wat sondig is, te voeg, reinig dit nie, net so min as om by ‘n motorhuis in te stap, maak van jou ‘n motor. Christus het vir hulle gesê dat hulle werkers van  ongeregtigheid was . Dit is omdat hulle probeer het om die werke van God te werk sonder die voordeel om   Hom te ken . Wat hulle al die tyd gedink het hulle doen, was hulle eintlik nie: dit is bedrog van die hoogste orde.

Die hartseer en knaende waarheid is, as Christus jou  nie  ken  nie, dan ken jy Hom beslis ook nie  !

Ons lees die bekende verhaal uit die boek Handelinge:

“Toe het sommige van die rondtrekkende Joodse bedrywighede dit op hulle geneem om die Naam van die Here Jesus uit te roep oor die wat bose geeste gehad het, en gesê: Ons besweer julle deur die Jesus wat Paulus verkondig. Daar was ook sewe seuns van Skeva, ‘n Joodse hoofpriester, wat dit gedoen het. En die bose gees antwoord en sê: Jesus ken ek, en Paulus ken ek; maar wie is jy?’ Toe het die man in wie die bose gees was, op hulle opgespring en hulle oorweldig en hulle oorwin, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het” ( Handelinge 19:13-16 ).

Daar is selfs ‘n vlak van kennis wat die onsigbare geesteswêreld aangaande ons het wanneer ons in Christus is; wanneer Jesus ons ken, ken die duiwel en sy trawante ook. Let op hoe hulle geweet het wie Paulus en Jesus was. Dit is omdat wanneer ons gered word, ons dan “sigbaar op die vyand se radar” word, so te sê. Elke keer as iemand wedergebore word, plaas dit ‘n klein duik in die duiwel se koninkryk.

In ons verhaal het hierdie manne gepoog om die naam van Jesus te gebruik ter wille van wins en gewildheid. Wat hulle nie geweet het nie, is dat daar nie iets soos  tweedehandse Christenskap bestaan ​​nie; ‘n mens kan nie die naam van Jesus, die kragtigste naam in die heelal, neem en dit tot hul eie voordeel gebruik,  sonder  die voordeel om Hom  persoonlik te ken nie.

Wat beteken dit om werklik gered te wees?

Die enigste manier waarop ‘n individu die gevaarlikste verse in die Bybel kan hanteer, is om seker te maak dat hulle nie op hulle betrekking het nie. Die enigste manier waarop ‘n mens dit kan doen, is om seker te maak dat hulle gered word. Ons lees hierdie gedeelte van die Skrif van die apostel Petrus:

“Maar ook juis daarom, met alle ywer, voeg by julle  geloof  deug by, by deugkennis, by kennis selfbeheersing, by selfbeheersing volharding, by volharding godsaligheid, by godsaligheid broederlike goedertierenheid en by broederlike goedertierenheid. Want as hierdie dinge joune is en oorvloedig is, sal jy nie onvrugbaar of onvrugbaar wees in die kennis van onse Here Jesus Christus nie. Want hy wat hierdie dinge kortkom, is kortsigtig, selfs tot blindheid, en het vergeet dat hy van sy ou sondes gereinig is. Daarom, broeders, wees nog meer ywerig om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie; want so sal daar oorvloedig aan julle ingang gegee word tot die ewige koninkryk van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus” ( 2 Petrus 1:5-10 ).

In verse 5-10 sê Petrus vir ons om sekere dinge by ons geloof te voeg; daar word reeds aangeneem dat hulle geloof het, want aan die begin van sy brief sê hy dat hy spesifiek skryf aan “hulle wat soos ons die kosbare geloof verkry het deur die geregtigheid van onse God en Saligmaker, Jesus Christus” ( 2 Petrus 1 : 1 ).

Dit is in wese die  vrugte van die Gees . Hy gee ons nie die lys wat Paulus in Galasiërs hoofstuk 5 doen nie, maar dit is soortgelyk. Wat hy wel aangaan om te sê, is dat ons ons roeping en verkiesing seker moet maak, en as ons aanhou om vrugte by ons lewens te voeg, sal ons nie toegang tot sy hemelse koninkryk geweier word nie. Dit is  so belangrik om seker te maak ons ​​is werklik gered.

Toets jou eie geloof

“Ondersoek julleself of julle in die geloof is. Toets jouself. Weet julle nie self dat Jesus Christus in julle is nie? – Tensy jy werklik gediskwalifiseer is” ( 2 Korintiërs 13:5 ).

Het jy  jouself getoets  ? Is jy bewus daarvan dat Christus in jou is? Daar is verskeie maniere om bo alle twyfel te weet dat jy wedergebore is. Eerstens, het jy die getuienis van die Gees? Met ander woorde, kom die Gees van God in jou in lyn met  jou  gees dat jy God se kind is? Ons lees uit Romeine:

“Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons saam met Hom ly, sodat ons ook saam verheerlik kan word” (Romeine 8 :16-17 ).

Hoe kragtig is dit? Wanneer ons Syne is, word alles wat Syne is ook ons ​​s’n, want ons word mede-erfgename met Christus. Wonderlik!

“Begeer as pasgebore kindertjies na die suiwer melk van die woord, sodat julle daardeur kan groei” ( 1 Petrus 2:2 ).

Dit is die Woordtoets. Hoe erg wil jy dit he? Wil jy dit lees en bestudeer met die uitsluitlike doel om in genade te groei en meer soos Hy te word? Probeer jy om die Skrif reg te verdeel deur die noukeurige studie daarvan? 

Laastens is daar die veranderingstoets. Eenvoudig gestel, het jy jou lewe verander? Is jou denkpatrone, jou spraak en jou begeertes deur die Gees van God verander? Want dit is wat sal gebeur wanneer jy wedergebore word.

“Daarom, aangesien Christus vir ons in die vlees gely het, wapen julle ook met dieselfde gesindheid, want hy wat na die vlees gely het, het opgehou met sonde om die res van sy tyd in die vlees vir die begeerlikhede nie meer te lewe nie van mense, maar vir die wil van God. Want ons het genoeg van ons vorige leeftyd daaraan bestee om die wil van die  heidene te doen  – toe ons gewandel het in skaamte, begeerlikhede, dronkenskap, geselligheid, drinkpartytjies en afskuwelike afgodediens. Wat hulle betref, dink hulle dat dit vreemd is dat jy nie saam met hulle in dieselfde vloed van uitwissing hardloop en van jou kwaad praat nie” ( 1 Petrus 4:1-4 ).

“Hulle dink dit is vreemd dat jy nie saam met hulle hardloop nie.” dit is die verandering wat ware  verlossing  bring. Dit is verandering wat beide deur jou bekend is en deur ander gesien word. Beskryf dit jou?

Die gevaarlikste verse in die Bybel sal geen invloed op ons hê wanneer ons gered en seker is nie; nie ons geloof in die werk wat ons gedoen het nie, maar eerder in Christus en Sy voltooide werk. Dit is waar ware verlossing begin.

Verwante artikels
Wat moet iemand glo om gered te word?
7 Tekens van Ware Verlossing
Is Christene werklik “Eenmaal gered, altyd gered”?

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Mindfulness Romans 8:5

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Mindfulness Romans 8:5 How many people are so preoccupied with their flesh, or things related to it, that they completely

Read More »

Abandonment 1 Peter 2:21

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Abandonment 1 Peter 2:21 Where does this leave all the people? Where does this true biblical Christianity leave people? Because

Read More »

Soak up every moment

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Soak up every moment No one has ever had a single bad moment without first being influenced by that badness.

Read More »

Blue Dams of Injury

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Blue Dams of Injury “Blue Dams of Injury wash away evil…” When we get hurt, the tiny capillaries (blood vessels)

Read More »
Translate »