God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

IS “WARS AND RUMORS OF WARS” PART OF THE END TIMES?

Om daardie vraag te beantwoord, moet ons oorweeg wat Jesus oor oorloë en gerugte van oorloë gesê het.

Waar praat die Bybel oor “oorloë en gerugte van oorloë”?

Die frase “ oorloë en gerugte van oorloë ” kom twee keer in die Bybel voor, albei kere in die Evangelies.

In  Matteus 24 is Jesus in Jerusalem en leer mense en daag godsdiensleiers uit wat hom bevraagteken. Nadat Jesus klaar geleer het vir die dag, stap hy en sy dissipel uit Jerusalem, en sommige van hulle wys die pragtige tempel en ander argitektuur uit. Jesus antwoord: “Sien jy al hierdie dinge?…Voorwaar Ek sê vir jou, hier sal nie een klip op die ander gelaat word nie; almal sal neergewerp word” ( Matteus 24:2-3 ).

Buite Jerusalem, op die Olyfberg, het die dissipels vir Jesus gevra vir meer besonderhede oor daardie dag. Hy het geantwoord: “Pas op dat niemand jou mislei nie. Want baie sal in my Naam kom en sê: ‘Ek is die Messias’ en sal baie mislei. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, maar sorg dat julle nie verskrik word nie. Sulke dinge moet gebeur, maar die einde kom nog” ( Matteus 24:5-6 ).

Jesus gee dan verdere besonderhede oor hierdie tyd, insluitend sy volgelinge wat vervolg word, nasies wat nasies veg, die “gruwel wat verwoesting veroorsaak” wat in die heilige plek verskyn, en “die Seun van die mens wat op die wolke van die hemel kom” (Matteus 24:6) . -51 ). Jesus eindig sy verduideliking deur ‘n vyeboom te gebruik om te praat oor die wete dat die regte seisoen aangebreek het ( Matteus 24:32 ), en “van daardie dag of uur weet niemand nie, selfs nie die engele in die hemel nie, ook nie die Seun nie, maar net die Vader ” ( Matteus 24:36 ).

Markus 13  herhaal hierdie storie met dieselfde kernbesonderhede, net effens verskillende bewoording. Jesus noem die tempel wat verwoes word, en wanneer die dissipels vra, sê Hy: “Wanneer julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë, moenie skrik nie. Sulke dinge moet gebeur, maar die einde kom nog” ( Markus 13:7 ). Markus se weergawe sluit in Jesus se verduideliking van hoe daardie tye sal lyk, maar minder besonderhede. Byvoorbeeld,  Markus 13  sluit nie Jesus in wat Noag en die sondvloed gebruik as ‘n voorbeeld van hoekom om voorbereid te wees nie ( Matteus 24:38-39 ).

Markus sluit wel Jesus se laaste woorde in oor wat om met hierdie inligting te doen: “Maar van daardie dag of uur weet niemand nie, selfs nie die engele in die hemel nie, ook nie die Seun nie, maar net die Vader. Wees op jou hoede! Wees waaksaam! Julle weet nie wanneer daardie tyd sal aanbreek nie…Wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal: ‘Waak!’” ( Markus 13:32-3337 ).

Wat is die konteks van “Oorloë en gerugte van oorloë”?

Die frase “oorloë en gerugte van oorloë” is bekend, en baie Christene het dit op verskeie maniere geïnterpreteer. Om hulle ten volle te verstaan, moet ons oorweeg wanneer Jesus dit gesê het en of hy na iets belangriks verwys.

Jesus sê hierdie woorde op sy eerste of tweede dag in Jerusalem. Palmsondag , waar hy ‘n triomfantlike intog in Jerusalem op ‘n donkie gemaak het, het gebeur. Dit is nou of Heilige Maandag of Heilige Dinsdag, sy eerste of tweede dag van onderrig in Jerusalem. Vroeër, toe hy Jerusalem vanaf Betanië binnegekom het, het Jesus ‘n vyeboom vervloek wat geen vrug gehad het nie ( Matteus 21:18-22 ), wat dalk hoekom hy vyebome gebruik as ‘n voorbeeld om die seisoene te ken ( Matteus 24:32 ) ( Markus 13) :).

Matthew Henry  voer aan dit is belangrik dat Jesus hierdie profesieë eers  in die laaste week van sy tyd saam met die dissipels  gee  , nadat hy hulle jare lank geleer het:

“Christus het hierdie profetiese preek aan die einde van sy bediening gepreek, aangesien die Apokalips die laaste boek van die Nuwe Testament is, en die profetiese boeke van die Ou Testament laaste geplaas word, om aan ons voor te stel dat ons goed gegrond moet wees waarhede en pligte, en dit moet eers goed verteer word, voordat ons duik in daardie dinge wat donker en moeilik is; baie raak in verwarring deur hulle Bybel aan die verkeerde kant te begin.”

Jesus praat aanvanklik van Jerusalem se tempel wat vernietig word, sy volgelinge wat vervolg word en valse Messias wat opstaan. Hy noem ook “die gruwel van die verwoesting” ( Matteus 24:15 ) ( Mark 13:14 ), ‘n frase uit die  boek Daniël . Daniël praat van ‘n vors wat Jerusalem se tempel vernietig, wat “sal maak dat die offer en die spysoffer ophou, en hy sal dit weens die oorverspreiding van gruwels ‘n woesteny maak” ( Daniël 9:26-27 ). Later praat Daniël oor wat dieselfde gebeurtenis kan wees, met ander woorde, “‘n veragtelike persoon” (11:21) wat met leërs uit die noorde na Jerusalem sal kom:

“Sy gewapende magte sal opstaan ​​om die tempelvesting te ontheilig en sal die daaglikse offer afskaf. Dan sal hulle die gruwel oprig wat verwoesting veroorsaak.” ( Daniël 11:31 )

Wat is die gruwel van verwoesting?

Dan Doriani  skryf  dat geleerdes oor die algemeen saamstem dat Daniël se profesie verwys na Antiochus Epifanes IV, wie se leërs Jerusalem in 167 vC binnegeval het. Antiochus het nie net opgehou om offers in Jerusalem se tempel te bring nie. Sy manne het ook ‘n altaar vir Zeus in die tempel opgerig en varke geoffer. Hierdie optrede (offers aan gode, onrein diere in die tempel) het die tempel op elke vlak ontheilig.

Antiochus het later die tempel vernietig, en Herodes die Grote het in 20 vC ‘n nuwe een begin (die een waarna Jesus verwys). Die Romeine het Herodes se tempel in 70 nC vernietig toe hulle die Jode gedwing het om Palestina te verlaat. Doriani merk op dat die Romeine wat die tempel vernietig sou kwalifiseer as “die gruwel wat verwoesting veroorsaak”. Vir een, die Romeine het die tempel vernietig ongeveer 40 jaar (‘n term wat dikwels in die Bybel gebruik word om ‘n geslag te beskryf) nadat Jesus gesterf het. Jesus eindig sy beskrywing van vervolging en Jerusalem se vernietiging deur te sê: “Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal beslis nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie” ( Matteus 24:34 ).

Verskeie geleerdes ondersteun hierdie siening dat die ‘gruwel van verwoesting’ die Romeine was wat Jerusalem vernietig het. John Gill verduidelik in sy uiteensetting van  Matteus 24:15  waarom die Romeine wat die tempel binnegegaan het, ‘n gruwel was:

“Die Romeinse leërs was verwoestendes vir die Jode, en vir wie hulle ‘n gruwel was; nie alleen omdat hulle uit heidene en onbesnede bestaan ​​het nie, maar veral vanweë die beelde van hulle gode wat op hulle baniere was; want beelde en afgode was altyd ‘n gruwel…”

Jesus se waarskuwings om weg te steek wanneer hierdie gebeurtenis kom, van “groter angs as te enige tyd vandat die wêreld begin het” ( Matteus 24:21 ), van mense wat aanspraak maak op die Messias, beskryf blykbaar almal die verskriklike vernietiging toe die Romeine Jerusalem verwoes het. al die Jode wat nie gevlug het nie, doodgemaak. Sy woorde neem egter ‘n ander toon aan rondom  Matteus 24:30  en  Markus 13:24 . Hy praat dalk van ‘n ander stel gebeure.

Is hierdie “oorloë en gerugte van oorloë”  tekens van die eindtye ?

Verskillende geleerdes debatteer of Jesus se beskrywing oorskakel van die bespreking van Jerusalem se hangende vernietiging na om oor die Eindtye te praat. John Gill het die hele beskrywing beskou as ‘n profesie oor Romeine wat Jerusalem vernietig, met ” die teken van die Seun van die mens in die hemel ” in  Matteus 24:30 as God se toorn uitgestort op diegene wat nie Jesus se boodskap gehoor het nie.

Baie geleerdes skaar hulle vandag met Matthew Henry, wat  argumenteer  alles tot en met  Matteus 24:28  gaan oor Jerusalem wat vernietig is en die vroeë kerk verstrooi is (die evangelie het soos weerlig versprei soos gelowiges na ander nasies gevlug het). Henry stel alles voor vanaf  Matteus 24:30 / Markus 13:26  verwys nie na goddelike toorn wat in Jerusalem uitgestort is nie, maar na Jesus se wederkoms.

Die idee dat Jesus van praat oor een selfs na ‘n ander oorskakel, mag dalk verwarrend lyk. Matteus 24:29-30 sê immers   dat die Seun van die mens in die hemele sal verskyn “dadelik ná die benoudheid van dae”. Hoe kan die eindtye onmiddellik na Jerusalem se vernietiging kom, toe Jerusalem se vernietiging amper 2 000 jaar gelede plaasgevind het?

Henry wys daarop, “dit is gewoonlik in die profetiese styl om te praat van dinge wat groot en seker is as naby en net op hande, net om die grootsheid en sekerheid daarvan uit te druk.” Vroeëre verwysings in die Evangelies dui daarop dat Jesus nie soos ons oor tyd gepraat het nie. Hy het sy bediening begin deur te preek, “die koninkryk van God het naby gekom” ( Matteus 4:17 ). Jesus het aanhou praat oor die koninkryk van God nadat hy uit die dood opgestaan ​​het en die dissipels 40 dae lank geleer het ( Hand. 1:3 ). Tog het Jesus opgevaar na die hemel sonder om aan die hele wêreld te verskyn, wat die koninkryk se hoogtepunt sou wees.

Dus, Jesus bevestig dat die koninkryk van God gekom het (omdat hy op aarde was), maar dit het nog nie ten volle aangebreek nie (die einde van alle dinge). Ons leef in die “ reeds maar nog nie ” fase van die koninkryk van God – dit het gekom met Jesus se koms, maar die koms se volle uitwerking is hangende. Jesus se tydlyn sal nie altyd met ons s’n ooreenstem nie – sy perspektief op wat “onmiddellik” sou gebeur, stem nie ooreen met ons eie nie.

Daarom moet ons nie te vashou aan die presiese tydlyn wat Jesus vir die Eindtye gee nie. Trouens, Jesus het gesê dat hy nie weet wanneer daardie tye sal gebeur nie: “niemand weet die dag of uur wanneer hierdie dinge sal gebeur nie, selfs nie die engele in die hemel of die Seun self nie. Net die Vader weet” ( Matteus 24:36 ).

Weet ons wat “oorloë en gerugte van oorloë” tot die eindtye lei?

Met die feit dat die “oorloë en gerugte van oorloë” blykbaar oorloë is wat gebeur het toe Jerusalem vernietig is, wonder ons steeds hoeveel ons Jesus se profesieë by die Eindtye pas. Die feit is dat Jesus gesê het net God die Vader weet presies wanneer die Eindtye sal plaasvind, en sy tydlyn van wanneer die Eindtye sal gebeur blyk nie te pas by ons idees oor tyd nie. Daarom mors ons tyd deur na spesifieke oorloë of wêreldgebeure te wys as bewys dat die Eindtye aangebreek het.

Trouens, God wil dalk nie hê dat ons profesieë te ver voor die tyd moet verstaan ​​nie. Ons sal dalk eers profesieë verstaan ​​die oomblik dat dit vervul word of agterna. Mense het vir eeue Messiaanse profesieë gehad om te bestudeer, maar die dissipels het eers besef dat Jesus Messiaanse profesieë vervul soos hy dit gedoen het ( Joh. 2:17 ) of die verbande daarna gemaak het ( Joh. 2:22 ).

In plaas daarvan om Eindtye profesieë te probeer pas by huidige gebeure, is ons taak om te weet daardie tye kom en wees voorbereid. Na sy profesie verduidelik Jesus hoe ons moet “waak” ( Matteus 24:42 ) en God goed dien.

Jesus praat daarvan om ‘n verstandige dienskneg te wees wat sy werk goed doen omdat hy nie weet wanneer die mater sal terugkeer nie ( Matteus 24:45-51 ). Hy vergelyk die koninkryk van God met strooimeisies wat nie vir die bruilof voorberei het toe dit gekom het nie ( Matteus 25:1-13 ). Hy praat van drie bediendes wat geld gegee is om te belê en die gevolge vir diegene wat die geleentheid verspeel het ( Matteus 25:14-30 ).

Na hierdie illustrasies praat Jesus oor wat by die finale oordeel sal gebeur met diensknegte wat God goed gedien het ( Matteus 25:31-40 ) teenoor diegene wat dit nie gedoen het nie ( Matteus 25:41-45 ). Jesus se houding teenoor mense wat gedink het hulle dien hom mag dalk hard voorkom, maar die Bybel hou vol dat “geloof sonder werke dood is” ( Jakobus 2:17 ).

Oorloë en gerugte van oorloë het gebeur en sal gebeur. Sommige van hulle is dalk deel van God se plan vir die Eindtye. Jesus spoor ons egter aan om daarop te fokus om goeie diensknegte te wees wat weet hy kom binnekort, nie raaispeletjies nie.

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Mindfulness Romans 8:5

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Mindfulness Romans 8:5 How many people are so preoccupied with their flesh, or things related to it, that they completely

Read More »

Abandonment 1 Peter 2:21

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Abandonment 1 Peter 2:21 Where does this leave all the people? Where does this true biblical Christianity leave people? Because

Read More »

Soak up every moment

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Soak up every moment No one has ever had a single bad moment without first being influenced by that badness.

Read More »

Blue Dams of Injury

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Blue Dams of Injury “Blue Dams of Injury wash away evil…” When we get hurt, the tiny capillaries (blood vessels)

Read More »
Translate »