God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

WHAT THE STORY OF MOSES AND THE BURNING BUSH CAN TEACH US ABOUT FAITH

Een spesifieke geval kom voor in die Boek van Eksodus waar Moses, voordat hy ‘n bekende figuur deur die eeue geword het, ‘n brandende bos teëgekom het. Gevind in  Eksodus 3  en 4, is die verhaal van Moses en die brandende bos geen gewone borselvuur nie. Hierdie bos is aan die brand gesteek deur ‘n goddelike teenwoordigheid. Op daardie heilige grond is waar Moses die groot EK IS teëgekom het. Die oomblik het ‘n verandering in sy lewe gemerk waar God sy geloof sou aanvuur, en hom ‘n opdrag gegee het om ander te lei met ‘n God-geordende doel.

Daar is lesse vir die hedendaagse gelowige in hierdie Bybelverhaal. Lesse wat deur die geskiedenis vir enige gelowige belangrik is. Ons sal 3  belangrike lesse van Moses en die brandende bos ondersoek nadat ons tyd geneem het om die konteks van hierdie gebeurtenis te verstaan.

Verhaalopsomming van Moses en die brandende bos

Ons lees van Moses en die brandende doringbos in die derde hoofstuk van Eksodus. Die gedeelte begin met ‘n beskrywing van Moses wat as ‘n herder vir sy skoonpa se skape dien. Moses neem die trop skape in die woestyn en kom op ‘n berg met die naam Horeb. Terwyl ‘n gewone plig nagekom word, gebeur iets baie ongewoon – ‘n bos slaan aan die brand. Net een bos. Moses is geen vreemdeling vir vuur nie, maar ‘n enkele bos wat brand, lyk hom waarskynlik vreemd. Nog vreemder, Moses merk vinnig op dat die vuur nie die groen vernietig het nie.

“Toe het Moses gedink: ‘Ek moet na hierdie merkwaardige gesig gaan kyk. Hoekom brand die bos nie aan nie?” ( Eksodus 3:3 ).

Die vuur word aanvanklik uitgebeeld as gestig deur ‘n engel van die Here. Sodra Moses egter kennis neem van die bos, is dit wanneer God met Moses begin praat. Wanneer God met sy dienaar praat, roep Hy Moses op die naam. Trouens, hy noem Moses se naam twee keer! Op hierdie persoonlike erkenning reageer Moses in natura. Hy stel homself geredelik aan God voor.

Van daar af begin God vir Moses opdragte gee. Eerstens moet hy sy sandale uittrek omdat die grond heilig is, moontlik oor wat sopas met die brandende bos gebeur het. God praat dan met Moses en sê vir hom dat Hy die God van sy voorvaders is. Hy noem hulle ook op die naam: Abraham, Isak, Jakob. God sê dat Hy weet Sy kinders ly in Egipte. Hy hoor hulle gebede en Hy het ‘n antwoord.

Verrassend vir Moses, hy is God se antwoord. Hy is die oplossing vir die Israeliete se lyding. God gee Moses ‘n opdrag – gaan na Egipte en maak ‘n saak voor Farao sodat die Jode bevry kan word.

Hy sê vir Moses dat hierdie onderneming nie maklik sal wees nie. Farao sal Moses weerstaan. Selfs sonder daardie inligting is Moses nie vol vertroue in God se plan nie. Hy is nie selfversekerd nie.

Moses weerlê dus en spreek hierdie selftwyfel uit. In antwoord, God gee nie berou in Sy opdrag nie. In plaas daarvan bevestig God wat Hy Moses geroep het om te doen. Die gesprek speel af asof ‘n pa met ‘n seun praat. Die seun het twyfel, maar die pa stel hom gerus dat hy in staat is. In hierdie situasie bevestig God weer vir Moses dat Hy tydens hierdie reis saam met hom sal wees ( Eksodus 3:12 ). Hoe aangrypend en herkenbaar die dialoog ook al is, Moses voer hierdie gesprek met God deur die brandende bos. Dit is ‘n goddelike wonderwerk, ‘n bonatuurlike gebeurtenis,

Aangesien God gekies het om met Moses deur die bos te praat in plaas van deur standaard  gebed , kan ons seker wees daar is simboliek en belangrike lesse om uit hierdie storie weg te neem.

God se Nabyheid is duidelik in die Brandende Bos

God het nader gekom na Moses in hierdie verhaal. Hy het Sy teenwoordigheid bekend gemaak. Moses het daardie nabyheid aanvaar toe Hy hom op sy beurt aan God voorgestel het. Hierdie verhaal, soos ander in die Bybel, spreek tot God se alomteenwoordigheid. Hy vind ons waar ons is selfs wanneer ons nie weet waar om Hom te kry nie, of as ons nie eers dink om te soek nie.

Wat meer is, God het Homself deur ‘n brandende bos gemanifesteer. God kies hoe Hy Sy teenwoordigheid bekend sal maak. Vir iets hierdie monumentale, Moses se sending, het God as iets buitengewoons verskyn. Ons weet dat God se teenwoordigheid by Moses nie tot die bos beperk is wanneer Hy vir Moses sê dat Hy by hom sal wees tydens die reis nie. Moses is nie alleen nie, en was eintlik nooit alleen nie. Van die oomblik dat hy wakker geword het tot die oomblik dat hy na Horeb gereis het en die brandende bos gesien het, was God met hom.

Ter nadenke:  Vandag kan ons hierdie kennis op ons eie lewens toepas deur te besef dat God daagliks en deur die dag by ons teenwoordig is. Hy sien ons wakker word en sien ons slaap. God het ook die mag om Sy teenwoordigheid op ‘n nie-so-subtiele manier bekend te maak nie. Moses het ‘n brandende bos teëgekom, maar ons kan onsself voor ongewone omstandighede bevind, of dalk ‘n advertensiebord teken, of ‘n wolk sien, iets wat ons inlig dat God teenwoordig is en Hy ons roep.

God se roeping en bevel aan Moses 

God het ‘n opdrag aan Moses gegee, ‘n goddelike roeping of roeping. Ten spyte van Moses wat aan homself getwyfel het, het God se opdrag gestaan. En soos die res van Eksodus openbaar, het God Sy woord gehou. Hy doen dit altyd. Wat Moses se verhaal lesers inlig, is dat God vir Sy kinders doel gee. Daardie doel is dalk iets wat ons onbevoeg voel om te doen, maar God het ‘n plan. Daar is nie ter plaatse oor God se plan vir Moses gedink nie. God het hom ‘n taak gegee wat reeds bereken was.

Wat Moses ook al nie gehad het nie, God sou hom voorsien en hy het. Dieselfde geld vandag vir Christene. Soms sal ons geroep word om dinge te doen waaroor ons nie opgewonde voel of in staat is om te vervul nie. Tog, as God weet ons kan, hoekom kan ons nie in onsself glo nie? Die implikasie is dat God nie soveel weet soos ons as ons twyfel aan Sy roeping op ons lewens nie.

Ter nadenke:  Wat ons eerder moet doen, is om onsself voor God te verootmoedig, en Hom te vra hoe om die beste te werk te gaan om ons roeping te vervul.

Moses het vertroue oor twyfel geleer

Moses was nie volmaak in sy verhouding met God nie. In hierdie hoofstuk het hy getwyfel, dan weer later in Eksodus het hy getwyfel. Hierdie latere twyfel het daartoe gelei dat sy broer Aäron as die stem vir die volk gedien het. Moses het as tolk opgetree. Al was hy onvolmaak in sy geloof, het Moses ‘n groot mate van vertroue in God geopenbaar. Hy het ‘n groot taak gekry wat volgens menslike standaarde waarskynlik onmoontlik gelyk het. Hy was veronderstel om ‘n hele nasie van slawerny te bevry.

Watter twyfel ook al by hom opgekom het tydens die avontuur, Moses het sy verhouding met God behou. Hy het namens die Here opgetree selfs toe hy teenstand gekry het.

Ter besinning:  Ons moet werk om dieselfde vlak van vertroue en God ten toon te stel, en ideaal gesproke, meer vertroue as wat Moses bereik het. As ons sien dat God groot dinge deur een man kan doen, wat kan Hy deur ons doen? Moses het getwyfel omdat hy na die omstandighede gekyk het. Toe hy dit reggekry het om te vertrou, het hy na God gekyk. Ons behoort dieselfde te doen.

Ons brandende bos – Vrae vir nadenke

Praat God vandag met jou, deur ‘n persoon, ‘n preek, ‘n boodskap op ‘n advertensiebord? Roep God jou by jou naam om Hom te dien? Moses wys vir ons dat God ons kan bereik waar ons ook al is en wie Hy ook al kies. God kan die simplistiese en die buitengewone uitvoer, op Sy eie en deur Sy mense.

Moses het struikelblokke raakgeloop, sommige wat vooraf bepaal was, ander het Hy homself geskep deur sy twyfel. In alle gevalle het God hom gehelp. God het nooit sy kant verlaat nie.

Ons moet bemoedig voel om te weet dat God ons sal ondersteun in alles wat Hy ons geroep het om te bereik. Net soos Hy ons op die naam roep, gee Hy aan elkeen ‘n roeping. Ons moet Hom eenvoudig antwoord en sê: “Hier is ek, Here.”

‘n Gebed terwyl jy die verhaal van Moses en die brandende bos lees

Liewe Heer, O, hoe lief het ons U. Ons is mal oor hoe jy reeds voor ons gegaan het. Ons is mal daaroor dat jy reeds die weg gebaan het. Ons hou daarvan dat wanneer ons in gehoorsaamheid uitstap, dat jy belowe om aan te hou om by ons te wees, en dan sal jy agter ons gaan. Dankie vir die belofte dat U ons nooit sal verlaat of in die steek sal laat nie. Dat selfs al weet ons nie elke detail oor hoekom jy vir ons sê om iets te gaan doen nie, dat ons naby jou kan klou en aan jou geheg bly, wetende dat jy ons sal lei.

Gaan asseblief voort om ons een volgende stap op ‘n slag te rig. Vader, gee ons asseblief vrede en moed om die volgende ding te doen. Dankie dat jy ons gekies het om met jou saam te werk om jou doel hier te vervul “op aarde soos dit in die Hemel is.” ( Matteus 6:10 ) Ons bid dat ons in oomblikke van swakheid en twyfel nader aan jou sal hardloop en nie weghardloop nie. Dat wanneer die toekoms vaal lyk en niks lyk soos wat ons verwag het nie, ons weet dat jy die skrywer van die storie is en weet hoe hierdie storie eindig.

U is ‘n getroue God. Herinner ons dat jy in beheer is as ons kies om jou vandag te vertrou. Dankie dat jy soewerein oor my lewe is. Ons loof U, Vader.

In Jesus se Naam, Amen –  Alisha Headley

Verdere leeswerk

Moses en die brandende bos – Bybelverhaal

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

What is Christology?

Christology is the theological study and understanding of Jesus Christ,focusing on his identity, nature, and significance within the framework of Christian belief. It encompasses various

Read More »
Translate »