God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

RUTH AND BOAZ – A BEAUTIFUL LOVE STORY WITH POWERFUL MEANING

Die boek Rut doen

kry nie altyd die respek wat dit verdien nie. Tussen die boeke van Rigters en 1 Samuel  , kan dit maklik gemis word wanneer jy deur die Ou Testament blaai. Die vier hoofstukke daarvan hou geen rekening van opwindende gevegte of ontsagwekkende wonderwerke nie. In plaas daarvan lees Rut soos ‘n sonderlinge liefdesverhaal. Dit lyk amper uit plek.

Die verhaal van  Rut en Boas  is eenvoudig. Nadat Naomi die verlies van haar man en haar twee seuns gely het, moet Naomi terugkeer na haar familie in Bethlehem. Rut, Naomi se skoondogter, kies om saam met haar op die reis te gaan. Dit is hier waar sy vir Boas ontmoet, met wie sy uiteindelik trou. Die boek eindig met ‘n rekord van Rut en Boas se kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Dit is nogal dit.

Alhoewel hierdie boek nie epiese gevegte of goddelike magsvertoon bevat nie, is Rut propvol betekenis. Beide Rut en Boas het ‘n impak ver verder as die vier hoofstukke waarin hulle woon. Rut en Boas is belangrike mense binne God se ontvouende verlossingsplan. Hieronder is sewe dinge wat jy moet weet oor hierdie twee belangrike Bybelse karakters.

Wat is die verhaal van Rut en Boas?

Die boek Rut begin met ‘n beskrywing van Naomi en Elimeleg wat in die nasie Moab woon. Dit is as gevolg van ‘n hongersnood in Juda. Terwyl hulle in Moab was, trou hulle twee seuns, Maglon en Kilion, met Moabitiese vroue. Rut is een van daardie vrouens. 

Die Moabiete word teruggevoer na die geslag van Lot, die broerskind van Abraham. Ten spyte van hierdie familieband was Moab egter nie deel van die 12 stamme van Israel nie; hulle was ‘n aparte nasie. Israel en Moab het dus gereeld oor grondgebied baklei. Trouens, die boek Rigters noem die Moabiete spesifiek Israel se “vyande” ( Rigters 3:28 ). Dit was deels omdat Moab ‘n ander God as die Israeliete aanbid het. Terwyl Israel Yahweh aanbid het, was Moab se godheid bekend as Kamos.

Dit beteken dat Rut ‘n vreemde vrou was en nie deel van die verbondsvolk van God nie. Ten spyte hiervan, is dit deur Rut dat God se verbondsbelofte bevorder word. Ons sien hierdie tema voortdurend in die Skrif. God kies “die dwase en die swakkes” om God se volk te seën en God se beloftes te vestig (1 Korintiërs  1:27). Rut is ‘n uitstekende voorbeeld hiervan.

Na die dood van Mahlon en Chilion probeer Naomi om haar skoondogters vry te stel van enige verpligting teenoor die familie. Om terug te trek huis toe, voer Naomi aan, sal hulle toelaat om weer te trou en ‘n nuwe stadium in hul lewens te begin. Orpa stem in en keer terug na haar familie. Rut besluit egter om by Naomi te bly. 

Rut vind ’n manier om haar skoonma te ondersteun – deur oorskiet graan bymekaar te maak wat stropers in landerye sou los. Rut het onvermoeid van sonop tot sononder gewerk om die graan te versamel. Boas was ‘n ryk man wat die lande besit het waarin Rut opgetel het. Boas het Rut gesien en vir sy stropers gevra wie sy is en hulle het vir hom die storie van Rut vertel. In sy vriendelikheid het Boas vir Rut gesê dat sy saam met sy stropers kan werk en nie skade sal ly nie. Boas het Rut guns betoon – vir haar kos en beskerming gegee. 

Wanneer Boas met Rut trou, tree hy op as die “verwante losser” van Elimeleg se familie. Dit was ‘n diepgewortelde tradisie in Israel. As ‘n man gesterf het en ‘n weduwee en/of kinders agtergelaat het, was dit op die ander mans van die gesin se plig om die weduwee te “los”. Dit was ‘n manier vir gesinne om vir die weduwee en die weeskinders te sorg. 

Daarbenewens was daar ‘n sterk ekonomiese aansporing hiervoor. Die opeenvolging van eiendom en besittings binne ‘n gesin was deurslaggewend. Grond wat aan die stam van Juda toegeken is, moes byvoorbeeld nie aan die stam van Sebulon gegee word nie. So was nie net die daad om ‘n bloedverwant-verlosser te wees belangrik vir die beskerming en versorging van die weduwee nie, maar dit het ook verseker dat grondbesit nie buite ‘n mens se tradisionele familie-erfenis beweeg nie.

Boas erken dat hy nie in lyn is om as bloedverwante-verlosser op te tree nie. Boas kon stilgebly het. Hy kon eenvoudig die eiendom, en Rut, sonder inmenging losgekoop het. Hy sou die vrou wat hy liefgehad het en die ekonomiese voordeel van die land verkry het, met niemand so wyser nie. In plaas daarvan kies hy om eerlik te bly. Boas soek die regmatige bloedverwante Losser op en beskryf die situasie: “Die dag as jy die stuk grond uit die hand van Naomi verkry, verkry jy ook Rut, die Moabitiese, die weduwee van die dooie, om die naam van die dooie op sy erfdeel te hou. ” (4:5). Die man verwerp die eis, en Boas trou met Rut. In elke stadium van hierdie onderhandeling bly Boas reguit en eerlik, en bewys dat hy regverdig is voor God en ander.

Wat weet ons nog van Boas?

Boas kry net terloopse vermelding buite die boek Rut. Hy word beskryf as “‘n vooraanstaande ryk man, uit die geslag van Elimeleg” ( Rut 2:1 ). Daar word niks meer oor hom genoem nie totdat ons sy geslagsregister aan die einde van Rut gelees het. Hier lees ons dat Boas se pa Salmon genoem is. Dit is egter in die Evangelie van Matteus dat ons van sy moeder hoor. As deel van Jesus se geslagsregister skryf Matteus op: “Salmon, die vader van Boas by Ragab, en Boas, die vader van Obed by Rut, en Obed, die vader van Isai” ( Matteus 1:5 ). Die Ragab waarna verwys word, is die einste Ragab wat die Israelitiese spioene in Jerigo weggesteek het.

Bybelse geslagsregisters lys nie noodwendig elke naam agtereenvolgens nie. Dit is dus moontlik dat Ragab Boas se ouma of selfs oumagrootjie was. Die belangrike element is egter dat Boas ‘n direkte afstammeling van hierdie heldin van die geloof is. Boas getuig dat God voortgaan om deur Ragab te werk na die vernietiging van Jerigo. Nog belangriker, dit wys die groot boog van God se verlossingsplan. God het die verhoog gestel vir die geboorte van koning Dawid geslagte vroeër, in die boek Josua!

Rut en Boas is die grootouers van Dawid

Waarskynlik een van die grootste name in die Ou Testament is dié van koning Dawid. Dawid is die grootste van die konings, ‘n militêre strateeg sonder vergelyking, en die skrywer van baie van die Psalms. Meer as enigiets word Dawid beskryf as “’n man na God se hart” (1 Samuel  13:14). Baie van die bekende verhale van die Ou Testament beskryf die hoogte- en laagtepunte van Dawid se lewe.

Dawid stam van Rut en Boas af. Trouens, die boek self sluit af met ‘n vermelding van Dawid (4:21). Boas en Rut speel ‘n belangrike rol in hierdie opsig. Hulle  huwelik  berei die verhoog vir die groot koning van Israel – en die een uit wie se geslag die Messias sou kom. Dit beteken dat Rut en Boas ‘n sleutelrol speel in die uitwerking van God se liefdevolle plan van verlossing.

Rut en Boas word genoem in die geslag van Jesus

Die Evangelie van Matteus begin met ‘n geslagsregister. Matteus spoor Jesus se aardse afkoms terug tot by Adam. Baie name word in hierdie geslagsregister gevind, sommige bekend, ander minder bekend. Verbasend genoeg maak Matteus ‘n punt daarvan om beide Rut en Boas te noem.

Ons kan nie die betekenis hiervan onderskat nie. Jesus omhels voortdurend diegene wat as onheilig of onrein beskou word. Jesus raak aan diegene wat hy nie moet aanraak nie en gaan na plekke waar geen getroue Joodse persoon sou gaan nie. Hy bied liefde en vergifnis aan diegene wat opsy gesit is en buite die bestek van godsdienstige aanvoeling geag word.

Hierdie omhelsing van “die ander” is nie net gewortel in sy goddelike persoonlikheid nie, maar ook in sy aardse persoonlikheid. Jesus is gebore uit die geslag van Dawid, wat beteken dat sy aardse voorgeslag ‘n Moabitiese vrou en ‘n prostituut van Jerigo insluit. Hoe verstommend is dit tog dat Christus se aanname van die gevalle mensdom selfs die familielyn wat hy in die menswording aanneem, strek. Dit bewys dat daar niks is wat God se liefde en genade nie sal oorwin nie.

Om God te sien in die liefdesverhaal van Rut en Boas

Die boek Rut maak geen melding van enige openlike dade van die Here nie. Yahweh word in elke hoofstuk genoem, maar dit lyk nooit of hy praat of optree nie. Trouens, die enigste melding van die Here se optrede word aan die einde van die boek gevind, waar dit lees dat ‘die Here Rut in staat gestel het om swanger te word’ (4:13). Verder lyk dit asof die Here ietwat afwesig is deur die boek se gebeure.

Of dalk nie.

Een van die mees uitdagende stellings in die boek Rut vind plaas wanneer Rut gaan koring optel. Dit is hier waar sy vir Boas ontmoet. Die frase wat gebruik word om hierdie toevallige ontmoeting te beskryf, is: “Soos dit gebeur het” (2:3). Dit lees soos ‘n toevallige gebeurtenis. Rut kon enigiemand in daardie veld ontmoet het – dit het net so gebeur dat sy vir Boas ontmoet het.

Hierdie ontmoeting met Boas kan maklik as ‘n blote toeval afgeskryf word. As ons egter die geslagte van beide Rut en Boas oorweeg, en hoe hulle nageslag die weg baan vir die geboortes van Dawid en die Messias, kan dit kwalik as ‘n toevallige insident beskou word. “Soos dit gebeur het” is ‘n wonderlike manier om die aktiwiteit van God te beskryf, wat agter die skerms werk om God se goeie voornemens te bewerkstellig.

Met die eerste oogopslag lyk dit of die boek Rut niks meer as ‘n sonderlinge romanse is nie. Wanneer ons egter ‘n bietjie dieper delf, vind ons ‘n opwindende verhaal van God wat vir die redding van sy volk werk. Op kreatiewe en opwindende maniere bring God God se voornemens tot stand deur onwaarskynlike omstandighede en mense. Die boek Rut getuig dat daar niks buite die verlossingsaktiwiteit van die Here is nie. Selfs wanneer ons dink die Here is stil, is God aktief. Mag hierdie sewe waarhede, wat hierbo beskryf is, jou inspireer om die boek Rut te lees en sodoende jou geloof bemoedig te vind.

Verwante hulpbron: Luister na ons GRATIS podcast,  Hoe om die Bybel te bestudeer ! A beskikbaar by  LifeAudio.com . Luister nou na ons episode oor Ruth:

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Mindfulness Romans 8:5

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Mindfulness Romans 8:5 How many people are so preoccupied with their flesh, or things related to it, that they completely

Read More »

Abandonment 1 Peter 2:21

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Abandonment 1 Peter 2:21 Where does this leave all the people? Where does this true biblical Christianity leave people? Because

Read More »

Soak up every moment

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Soak up every moment No one has ever had a single bad moment without first being influenced by that badness.

Read More »

Blue Dams of Injury

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Blue Dams of Injury “Blue Dams of Injury wash away evil…” When we get hurt, the tiny capillaries (blood vessels)

Read More »
Translate »