God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

Where Does the Bible Say “He Is Not Here, For He Has Risen?”

Matteus 28:6 teken een van

die kragtigste boodskappe in die geskiedenis. “Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan.” Die woorde wat deur ‘n engel gespreek is by die graf van Jesus, het die wonderlike waarheid van Jesus se opstanding verkondig.

Maar die engel sê vir die vroue: Moenie bang wees nie, want ek weet dat julle Jesus soek wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan,soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hygelê het. Gaan dan gou en vertel sy dissipels dat Hy uit die dood opgestaan ​​het, en kyk,Hy gaan voor julle uit na Galilea; daar sal jy hom sien. Kyk, Ek het dit vir julle gesê.’”  Matteus28:5-7

Hierdie verklaring moes byna onverstaanbaar gewees het. Die engel se woorde het deur hulle hartseer deurgedring en die wêreld omgekeer. Dit het hul lewens verander, die geskiedenis verander, en vandag gee sy krag steeds geestelike lewe aan ‘n verlore wêreld. 

Die vroue het teruggegaan na Jerusalem om vir die dissipels te vertel wat hulle gesien en gehoor het soos die engel vir hulle gesê het om te doen. Ná die verskriklike gebeure van Jesus se kruisiging het hierdie goeie nuus by hulle uitgebars, “ Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan.

Hoekom het die engel mense bang gemaak?

Sal jy bang wees as jy ‘n engel sien? Engelagtige manifestasies  in die Bybel het die mense vir wie hulle boodskap bedoel was, dikwels bang gemaak.

Skrik sou ‘n natuurlike en logiese reaksie op die voorkoms van ‘n bonatuurlike wese wees. “Moenie vrees nie” was dikwels die eerste woorde wat deur hemelse boodskappers gespreek is.

Toe die engel verskyn het,  was Johannes die Doper se vader, Sagaria, “geskrik en bevange met vrees” ( Luk. 1 ). Maria, die moeder van Jesus, was ontsteld, en Gabriël het vir haar gesê: “Moenie bang wees nie.” Die skaapwagters op die heuwel die aand toe Jesus gebore is, was verskrik oor die helder hemelse vertoning.

In die konteks van Jesus se opstanding het die vroue goeie rede gehad om bang te wees, nog voordat die engel verskyn het. Die dae tevore was vol vrees. Hulle het die grusame kruisiging beleef van die Een wat hulle liefgehad het en in wie hulle glo die Messias en Verlosser is. Ongelooflike gebeure het plaasgevind. Die tempelsluier het geskeur, mense het uit grafte gekom, die lug het donker geword en daar was ‘n aardbewing.

Jesus se dood, soos in Jesaja voorspel, was grusaam, bloederig en wreed.

“… sy voorkoms was so geskend, buite menslike skyn, en sy gedaante verder as dié van die kinders van die mensdom.” Jesaja 52:14  NLV

Hierdie getuies van Jesus se kruisiging het die marteling en onregverdige doodmaak van hulle Verlosser in hulle gedagtes gehou. Godsdienstige leiers en politieke leiers het Jesus se volgelinge teëgestaan. Spanning het gestyg. Onsekerheid, hartseer en vrees het hulle harte gevul.

Maria Magdalena en die ander Maria was daar toe Josef van Arimatea Jesus in sy nuwe graf neergelê het. Hulle het oorkant die graf gesit en kyk hoe hy die klip oor die ingang rol. Hulle het egter waarskynlik nie geweet van die ekstra maatreëls wat op versoeke van die owerpriesters en Fariseërs geneem is nie, wat dit verseël en veilig teen diewe bewaar het. ( Matteus 27:62-66 )

In die verslag soos beskryf in  Markus 16 , het die vroue op pad bespreek: “Wie sal die klip wegrol?”

In die lig van dagbreek het Maria Magdalena en die ander Maria met swaar harte  na die graf gestap . Hulle het ‘n lyk verwag en geparfumeerde speserye gebring om die liggaam te salf. Dit was ‘n gebruiklike liefdesdaad en het die oorledene geëer deur die stank van verval te help verlig.

’n Tweede aangetekende aardbewing het die grond geruk.

En kyk, daar was ’n groot aardbewing, want ’n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die klip teruggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos weerlig, en sy klere wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword.”   Matteus28:2-4

Die engel by Jesus se graf is beskryf as weerlig, en sy klere was wit soos sneeu. Die wagte het gebewe en soos dooies geword, so bang was hulle vir die engel.

Die engel het egter wonderlike nuus gehad.

“Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan.”

Waarom het Jesus se volgelinge nie geglo dat Hy opgestaan ​​het nie?

Jesus het gesê dat Hy sou ly, sterf en weer opstaan, so hoekom het Jesus se volgelinge nie Jesus se woorde geglo nie?

Die Skrif sê hulle het nie verstaan ​​wat Jesus sê nie. Hulle het Sy woorde gehoor, maar die betekenis was óf vir hulle verborge óf misverstaan. Miskien was die dissipels se begrip van wie Messias sou wees en wat Sy sending sou bereik in ‘n politieke koninkryk verskans. Miskien kon hulle nie verby hul eie verwagtinge kom nie.  

Jesus het op verskillende tye en in verskillende dele van die Skrif na Sy dood verwys  .  Hy het duidelik vir hulle vertel wat voorlê.

Van toe af het Jesus vir sy dissipels begin wys dat Hy na Jerusalem moet gaan en baie moet ly van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes, en gedood moet word en op die derde dag opgewek word.”  Matteus 16:21

En Hy het hulle begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly en deur die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerdes verwerp en gedood moet word en ná drie dae opstaan.” Markus 8:31  NLV

En Hy het hulle streng bevel gegee en beveel om dit aan niemand te vertel nie engesê: Die Seun van die mens moet baie ly en deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes verwerp word en gedood word en op die derde dag opgewek word. ’”  Lukas 9:  21-22

Dit was immers ondenkbaar dat iemand homself uit die dood kon opwek. Daar was voorheen opstandings. Jesus het Lasarus opgewek. Hy het ‘n weduwee se seun en Jairus se 12-jarige dogter grootgemaak. Maar niemand het nog ooit so ‘n wonderbaarlike ding gedoen nie: iemand wat uit die dood opstaan ​​uit eie krag. Dit sou ook nooit weer gebeur nie.  

Waarom is dit belangrik dat vroue gesien het dat Jesus opgestaan ​​het?

Die woord “engel” in Grieks beteken boodskapper. Vroue is die boodskap gegee: “Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan.”

Eerstens het die vroue ‘n fantastiese mandaat gekry toe hulle die boodskap gehoor, gesien het en toevertrou is om die boodskap te deel. In Grieks is “evangelis” gewortel in dieselfde woord as “engel”. Die vroue by die graf, boodskappers van God, het die eerste draers van Sy opstanding geword, die beste nuus van die hele geskiedenis.

Gaan gou en sê vir sy dissipels dat Hy uit die dood opgestaan ​​het, en kyk, Hy gaan voor julle uit na Galilea; daar sal jy hom sien. Kyk, Ek het dit vir jou gesê.” Matteus 28:7  NLV

Getuienis van vroue het min geldigheid gehad in die dae van Jesus se lewe op aarde, en daar is ook nie veel geloof daaraan gegee nie. Vroue was nie in die eerste-eeuse Israel geskik om wettige getuies te wees nie, maar is deur Jesus gekies om die eerste ooggetuies van Sy opstanding te word. Hy het hulle toe opdrag gegee om die goeie nuus aan die dissipels uit te dra.

Markus 16:11  sê dat toe die manne hoor dat Hy lewe en Maria Magdalena hom gesien het, “het hulle nie geglo nie”.

Vir ‘n vrou soos Maria Magdalena, bevry van sewe demone, sou ‘n engel wat verskyn het met ‘n opdrag om nuus van die leë graf te gee, ‘n groot ontsteltenis gewees het.

Terwyl net die twee Maria’s in Matteus se verslag genoem word, voeg ander evangelies meer vroue se name by dié wat eerste by die graf is. Die lys van eerste getuies sluit Salome in ( Markus 16:1 ), Joanna en “ander vroue saam met hulle”. ( Lukas 24:10 )

Jesus het, teen die norme van die samelewing, gelyke geestelike waarde en geestelike waarde getoon wat alle lewensterreine vir vroue oortref het. Terwyl Hy op aarde was, het Hy vroue die Skrif geleer, hulle by Sy bediening ingesluit en waarde en eer aan hulle gegee.

Deur te openbaar, “Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan,” eerstens aan vroue, het Jesus gewys dat Sy verlossingswerk vir almal was. Christus het vir almal gesterf. Sy boodskap het alle grense gebreek. Later het die apostel Paulus die gelykheid van die evangelie van Christus aan die Galasiese kerk opgesom.

Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie slaaf of vryman nie, daar is geen man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus.” Galasiërs 3:28  NLV

Almal wat Christus ken, word geroep om draers van Sy goeie nuus te wees. Vandag is ons boodskappers wat opdrag gegee is om die wêreld te vertel dat Hy nie hier is nie, want Hy het opgestaan.

Gebede om te onthou dat Hy opgestaan ​​het

Liewe God,

Dankie dat U alles nuut maak. Dankie vir die oorwinning en krag in u Naam. Dankie dat U die sleutels oor die dood hou, dat Jesus deur U mag uit die graf opgewek is en die weg gebaan het vir ons om nuwe lewe saam met U te hê. Dankie dat jy ‘n plan gehad het, dat jy ‘n pad gemaak het.

Ons bely ons behoefte aan jou … vars … nuut … weer. Ons vra dat u ons harte, gedagtes en lewens sal vernuwe vir die dae wat voorlê. Ons bid vir u verkwikking oor ons.

Hou u woorde van waarheid vas in ons, help ons om gefokus te bly op wat rein en reg is, gee ons die krag om gehoorsaam te wees aan u woord. En wanneer die vyand ons herinner waar ons was, sy leuens sis en ons pad aanval, vertrou ons dat jou stem harder en sterker praat, ons herinner dat ons veilig by jou is en dat jou doelwitte en planne nie sal misluk nie. Ons vra dat u ons verdediging en agterhoede sal wees, ons pad oop sal hou, die struikelblokke sal verwyder en die slaggate sal bedek. Here, lei ons op u gelyke grond.

Skyn u lig in ons, deur ons, oor ons. Mag ons ‘n verskil maak in hierdie wêreld, vir u eer en doeleindes. Stel jou weg voor ons. Mag al jou planne slaag. Ons kan jou vrede en hoop weerspieël in ‘n wêreld wat jou teenwoordigheid en genesing so desperaat nodig het.

Dankie God vir U onbeskryflike geskenk! Aan u kom eer en eer toe, op hierdie Opstandingsdag, en tot in ewigheid.

In Jesus se naam, Amen.

(Uittreksel uit ” A Prayer for Resurrection ” deur Debbie MacDonald)

‘n  Gebed  vir Liefde en Genade

Here,

hoe kan ons U ooit genoeg dankie sê? Jy het meer pyn, meer skaamte, meer hartseer, meer hartseer verduur as wat ons moontlik kan peil. Help ons om te onthou hoekom U U lewe gegee het. As gevolg van liefde. As gevolg van genade. Want ons het hulle albei broodnodig.

In Jesus se Naam, Amen.

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »