God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

WHO DENIED JESUS THREE TIMES?

Het jy al ooit persoonlik verwerp gevoel deur ‘n geliefde? Daar is min dinge wat erger maak as om verblind en ontken te word. Jesus het al die menslikheid ervaar wat ons as mense hier op aarde doen, en ongelukkig het dit ontkenning deur een van sy naaste vriende ingesluit. Petrus, Jakobus en Johannes is dikwels beskryf as by geleenthede waar ander dissipels nie in die Bybel genoem is nie. Daar was blykbaar ‘n hegte broederskap wat hierdie mans en Jesus gedeel het. Hulle was saam met hom by die gedaanteverheerliking ( Matteus 17 ), toe Jesus Jaïrus se dogter uit die dood teruggebring het ( Lukas 8:49–56 ), en in die tuin van Getsemane ( Matteus 26:36-46 )). Selfs al daardie intieme oomblikke was egter nie genoeg vir Petrus om op te staan ​​as een van Jesus se vriende en volgelinge sodra Hy gearresteer is nie. Petrus het drie keer die geleentheid gekry om met Jesus te identifiseer ten tyde van Sy kruisiging, maar Petrus het drie keer ontken dat hy Jesus geken het.

Wie was  Petrus in die Bybel ?

Om te verstaan ​​hoekom dit so ‘n groot probleem was dat Petrus die een was wat Jesus verloën het, is dit belangrik om terug te kyk na sy prestasiegeskiedenis. Petrus het Jesus aangeneem en Hom gevolg toe Jesus hom by die See van Galilea geroep het. Petrus (oorspronklik genoem Simon) was ‘n visserman saam met sy broer Andreas ( Matteus 4:18-22Lukas 5:1-11Johannes 1:35-42 ). Petrus het bevraagteken wat Jesus vir hulle gevra het om met hulle nette te doen, maar toe hy gesien het dat Jesus ‘n bootvrag vis in sy net voorsien het, het hy dadelik in  Lukas 5:8 geantwoord : “Toe Simon Petrus dit sien, het hy by die voete van Jesus. Hy het gesê  : Gaan weg van my af, Here, want ek is ‘n sondige man. Petrus het onmiddellik nederigheid en toewyding gehad in  Lukas 5:11om Jesus dadelik te volg “Toe hulle met hul bote aan land kom, het hulle alles gelos en Jesus gevolg.”

Petrus was alles in vir Jesus. Hy was ‘n vrymoedige dissipel wat uitgesproke was oor sy opinies. Trouens van al die dissipels om Jesus te verloën, sou Petrus nie die ooglopende raaiskoot wees nie. Jesus het vir Petrus in  Matteus 16:18 gesê: “En Ek sê vir jou dat jy Petrus is, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorwin nie.” Petrus is geroep om die kerk te begin. Petrus was die enigste dissipel wat dapper genoeg was om uit die boot op die See van Galilea te klim en na Jesus op die water te stap. ( Matteus 14:22-33 ) Petrus het die oor afgekap van ‘n wag by die tuin van Getsemane wat kom om Jesus te arresteer ( Joh. 18:10 ).

Ons sien ‘n te selfversekerde Petrus in  Lukas 22:33-34 , “Maar hy het geantwoord:  Here, ek is gereed om saam met U na die gevangenis en in die dood te gaan.” Jesus antwoord:  Ek sê vir jou, Petrus, voor die haan vandag kraai, sal jy drie keer ontken dat jy My ken.

Wat was Petrus se ontkennings?

Lukas 22:55-62  breek elkeen van Petrus se ontkennings van Jesus af sodra Jesus gearresteer is.

Ontkenning 1: ‘n Dienende meisie
Eerstens, ek vind dit interessant dat die heel eerste persoon aan wie Petrus Jesus verloën het, ‘n diensmeisie was. Hierdie meisie sou waarskynlik die minste bedreigend vir hom wees, maar al was sy ‘n jong vrou in ‘n diensposisie, was Peter steeds bang vir haar. Miskien het hy geweet hoe baie meisies daarvan hou om te praat? Wat ook al die rede was, hy was skaam om erken te word as ‘n volgeling van Christus.

Lukas 22:55-57  sê: “En toe sommige daar ‘n vuur in die middel van die voorhof aan die brand gesteek het en saam gaan sit het, het Petrus by hulle gaan sit. ‘n Dienende meisie het hom daar in die vuurlig sien sit. Sy kyk mooi na hom en sê:  Hierdie man was by hom.’ Maar hy het dit ontken.  Vrou, ek ken hom nie , ” het hy gesê.

Ontkenning 2: Iemand anders en Ontkenning 3: Ander
Die laaste twee mense word beskryf as mans maar geen ander beskrywings nie. Die een kom voor en dan ‘n uur later vra die ander. Die derde persoon moes Petrus naby Jesus gevra het, want Jesus sien Petrus.

Lukas 22:58-60 : “‘n Rukkie later het iemand anders hom gesien en gesê  : Jy is ook een van hulle.” “Man, ek is nie!” Petrus het geantwoord. Ongeveer ’n uur later het ’n ander gesê:  Hierdie man was sekerlik by hom, want hy is ’n Galileër.” Petrus het geantwoord:  Man, ek weet nie waarvan jy praat nie!” Net toe hy praat, het die haan gekraai.”

Die oë van Jesus was op Petrus
Na hierdie oomblik het Petrus die geluid van die haan hoor kraai, en die woorde van Jesus het in sy kop herhaal terwyl Jesus self vir Petrus in die oë gekyk het. Ek verbeel my hierdie kyk van Jesus was nie een van haat nie, maar een van groot teleurstelling en hartseer, en selfs genade.

Lukas 22:61-62  sê: “Die Here het omgedraai en reguit na Petrus gekyk. Toe onthou Petrus die woord wat die Here tot hom gespreek het:  Voordat die haan vandag kraai, sal jy My drie maal verloën.” En hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil.”

Dit het daartoe gelei dat Petrus bitterlik gehuil het. Dink daaraan, die laaste keer wat Petrus Jesus gesien het voor Jesus gesterf het, was te midde van sy ontkenning. Miskien het jy ‘n laaste totsiens gehad wat nie geëindig het soos jy gehoop het nie. Dit kan jou selfs tot vandag toe spook dat dinge geëindig het soos dit gedoen het. Petrus het dit ook gevoel. Ek verbeel my die drie dae totdat Jesus opgewek is, was marteling vir Petrus. Hy het waarskynlik die beeld van Jesus se gesig met die geluid van die haan wat in die agtergrond kraai oor en oor gespeel.

Toe Maria Magdalena en die vroue vir die mans vertel dat Jesus weer lewend geword het, het die dissipels in ongeloof gebly, maar Petrus het saam met Johannes na die graf gehardloop. ( Lukas 24:10-12 ),  Johannes 20:1-9 ) Ek kan my voorstel hoe Petrus met verwagting hardloop om met Jesus te versoen. Ja, hy wou sy opgestane Verlosser aanskou, maar ek glo hy het agter die geleentheid aan gehardloop om vergifnis te pleit en Hom weer te sien.

Jesus verskyn weer en verlos Petrus se verkeerde dinge

In  Johannes 21 sien ons hoe Jesus aan Petrus verskyn. Dit is ‘n pragtige prentjie van Jesus wat terugkom na ‘n soortgelyke situasie as toe Hy die eerste keer aan Petrus verskyn het. Hierdie keer op die see van Tiberias. Petrus, Thomas, Natanael, Jakobus en Johannes het oornag visgevang en niks gevang nie. Van die strand af het Jesus uitgeroep  : Kinders, het julle enige vis? Weereens sê Jesus vir hulle om hulle net aan die regterkant van die skuit uit te gooi. Skielik is hulle boot vol net soos die eerste ontmoeting wat Petrus ooit met Jesus gehad het. In vers 7-8 sien ons weer impulsiewe Petrus, wat in die see spring en strand toe swem om by Jesus te gaan wees.

Jesus het vir hulle ontbyt gemaak en hulle gevra om van die visse wat hulle gevang het, saam te bring. In hierdie geval sien ons dat God voorsiening maak vir Sy volgelinge om vis te hê en hulle het gehoorsaam en vis gevang, dan nooi Hy hulle uit om hulle bydrae te bring om deel van sy maaltyd te wees. Jesus nooi Sy volgelinge in Sy werk.

1ste heringebruikneming van Petrus:

Johannes 21:15  sê: “Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus:  Simon seun van Johannes, het jy My meer lief as hulle?”  Ja, Here,” antwoord hy,  U weet ek het U lief. Jesus het geantwoord:  Laat my lammers wei.”

2de heringebruikneming van Petrus:

Johannes 21:16  sê: “Jesus het vir die tweede keer gevra: Simon seun van Johannes, het jy My lief? ‘Ja, Here,’ antwoord hy, ‘U weet ek het U lief.’ Jesus het vir hom gesê: Pas my skape op.”

3de heringebruikneming van Petrus:

Johannes 21:17  sê: “Jesus het vir die derde keer gevra: Simon seun van Johannes, het jy My lief? Petrus was diep seergemaak dat Jesus hom ‘n derde keer gevra het: ‘Het jy My lief?’ “Here, U weet alles,” het hy geantwoord. ‘Jy weet ek is lief vir jou.’ Jesus sê vir hom: ‘Laat my skape wei.’

Jesus verklaar Sy liefde vir Petrus en gee die voorbeeld van ‘n Herder en skape. Petrus het gehoor dat Jesus leer dat Hy die Goeie Herder is. Hy het gehoor dat Jesus die  Brood van die Lewe was en die Lewende Water. Dit was ‘n oomblik van hertoewyding aan Christus vir Petrus. Jesus het Petrus die vryheid gegee om weer in diens geneem te word, selfs nadat Petrus Jesus verwerp en besluit het en homself waarskynlik in sy eie gedagtes gediskwalifiseer het om gebruik te word weens sy sonde teen Jesus. Ons sien selfs hoe Jesus profeteer oor die toekomstige martelaarskap van Petrus. Waar Petrus bang was om geassosieer te word met Jesus wat gekruisig word, sou hy eendag vir Jesus opstaan ​​en ‘n soortgelyke dood namens Sy Verlosser deurmaak. Dit was nie die einde vir Petrus nie, maar die keerpunt vir Sy volle toewyding aan Jesus, nie uit na ‘n plek van skuld nie, maar uit liefde.

Johannes 21:18-19  sê: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, toe jy jonk was, het jy jouself aangetrek en geloop waar jy wou; maar as jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou aantrek en jou lei waar jy nie wil gaan nie.” Jesus het dit gesê om die soort dood aan te dui waardeur Petrus God sou verheerlik. En nadat Hy dit gesê het, het Hy vir hom gesê: Volg My.

Clarence L. Haynes van Crosswalk  deel dat historiese rekords onthul hoe Petrus in 64 nC in Rome gesterf het tydens die bewind van Nero. “Teen die tyd dat Petrus in 64 nC gesterf het, was baie van die ander apostels, moontlik almal van hulle, behalwe Johannes, gemartel.”

Deur die lewe van Petrus sien ons die vergifnis en genade van Jesus. Ons sien ‘n uitnodiging om Jesus te volg selfs in ons onvolmaakthede. Ons sien ‘n hart wat verlang om Christus te gehoorsaam en ander aan Hom te wys. Al het Petrus Jesus drie keer verloën, het Jesus vir Petrus drie keer die geleentheid gegee om sy liefde te bevestig en Petrus herinner aan die oorspronklike roeping wat hy weer in Galilea by Tiberias ontvang het. Die boodskap wat ons leer is “volg My.”

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »