God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

WHAT DOES THE BIBLE SAY ABOUT THE GIFT OF PROPHECY?

Die gawe van profesie het in die Ou Testament bestaan ​​en gaan voort tot vandag toe. In die Ou Testament het profete dikwels konings en volksgroepe as geheel aangespreek. In die Nuwe Testament  het Johannes die Doper  van Jesus se koms gepraat, en deur die Heilige Gees het sommige mense vandag nog die gawe van profesie. Die apostel Paulus het geskryf: 

“As jy beweer dat jy ’n profeet is of dink jy is geestelik, moet jy besef dat wat ek sê ’n opdrag van die Here self is. Maar as jy dit nie herken nie, sal jy self nie erken word nie.” ( 1 Korinthiërs 14:37-38  )

Ware profesie van God is Christus-gesentreerd. Jesus is die Lewende Woord van God. Wanneer ons profesie in lyn kan bring met die waarheid van God se Woord, kan ons vertrou dat dit inderdaad ‘n woord van die Here, Homself is. 

Wat is profesie en wat is die betekenis daarvan in die Bybel?

“Aangaande die koms van onse Here Jesus Christus en ons versameling by Hom, vra ons julle, broeders en susters, om nie maklik ontsteld of ontsteld te word deur die lering wat na bewering van ons af kom nie, hetsy deur ‘n profesie of deur mondelinge of deur brief. – wat beweer dat die dag van die Here reeds aangebreek het. Moenie dat iemand julle op enige manier mislei nie, want daardie dag sal nie kom voordat die rebellie plaasvind en die man van wetteloosheid geopenbaar word, die man wat tot vernietiging gedoem is nie.” 2 Tessalonisense 2:1-3 NLV

Profesie is ‘n openbaring. In die konteks van bogenoemde verse, is dit Gees-geïnspireer. Nie alle profesie is Gees-geïnspireer nie, en daarom het ons die Woord van God om profete aanspreeklik te hou. “Wat ook al profesieë vandag gegee word, voeg nie by die Skrif nie,”  verduidelik pastoor John Piper,  “Hulle word deur die Skrif getoets. Die Skrif is geslote en finaal; dit is ’n fondasie, nie ’n bouproses nie.” 

Die primêre rol van Ou-Testamentiese profete was nie net om die toekoms te voorspel nie, maar “om die heiligheid van God en die verbondsverpligtinge bekend te maak; om onreg, afgodery en leë ritualisme aan die kaak te stel; en roep God se verbondsvolk, Israel, tot bekering en getrouheid,” het  Sam Storms vir TGC geskryf. Lewe in die Nuwe Verbond, het die Messias gekom. Jesus, die Woord van God, het die Woord van God vervul. En Hy sal weer kom. Profesie help ons om met God te verbind en moedig ons aan om Hom dieper te soek. Die Heilige Gees is ons herinnering. Hy help ons om God se waarheid te onderskei en te leer. Paulus skryf aan die Efesiërs:

“So het Christus self die apostels, die profete, die evangeliste, die  herders  en leraars gegee om sy volk toe te rus vir dienswerk, sodat die liggaam van Christus opgebou kan word totdat ons almal tot eenheid in die geloof en in die kennis kom. van die Seun van God en word volwasse en bereik die volle mate van die volheid van Christus.” Efesiërs 4:11-13  NLV

Elke persoon is geskape na die beeld van God, ons Skepper, met ‘n spesifieke doel om vir Sy Koninkryk te bereik, deur die besondere gawes waarmee Hy ons almal toegerus het. “In ’n situasie waar soveel klem op gawes geplaas is,” verduidelik die NIV Study Bible, “dring Paulus daarop aan dat enige werklik begaafde persoon die apostel se godgegewe gesag sal erken.” Nie almal het dieselfde gawes en roepings nie. Paulus herinner ons om op te kyk na God vir wat ons nêrens anders kan vind nie. Profesie is een van die vele gawes wat God deur die menslike geslag besprinkel het. 

3 Dinge wat die Bybel sê oor die gawe van profesie

“Maar in hierdie laaste dae het Hy met ons gespreek deur sy Seun, wat Hy as erfgenaam van alle dinge aangestel het, en deur wie Hy ook die heelal gemaak het.” Hebreërs 1:2  NLV

1. Profeteer is gewortel in Christus Jesus.

Profesie van die Here is gewortel in Christus Jesus. “Die Nuwe Testament is ons gesag,”  verduidelik pastoor John Piper,  “En aangesien die Nuwe Testament die Ou Testament as God se geïnspireerde Woord onderskryf, neem ons die hele Bybel as ons reël en maatstaf van alle leringe en alle profesieë oor wat ons moet glo en hoe ons moet lewe.” Die Bybel is duidelik oor wat profesie van die Here is en nie. Paulus het aan die Tessalonisense geskryf: 

“Moenie die Gees uitblus nie. Moenie profesieë met minagting behandel nie, maar toets hulle almal; hou vas aan wat goed is, verwerp elke soort kwaad.” ( 1 Tessalonisense 5:19-22  )

2. Profesie maak staat op ‘n verhouding met God.

God is relasioneel. Hy het vir ons ‘n manier gemaak om na Hom te kom deur sy Seun, Christus Jesus. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die Lewende Woord van God. Wanneer ons die gawe van profesie bespreek, kan ons nie die sentraliteit van Christus genoeg beklemtoon nie. “Die essensie van die gawe van profesie is die fondament van die gebruik van elke gawe van die Gees,”  verduidelik Britt Mooney,  “Om te genees of ander wonderbaarlike dinge te doen, moet ek eers van God kan hoor.”

Ons verhouding met die Here is belangrik! Ons sal nie kan weet of ‘n woord van die Here is, of dit kan hoor en ontvang, wanneer ons verhouding met Hom op die spits gedryf is nie. “’n Profeet se primêre funksie in die Ou Testament was om as God se verteenwoordiger of ambassadeur te dien deur God se woord aan sy mense te kommunikeer,”  verduidelik Sam Storms,  “Ware profete het nooit op eie gesag gepraat of hul persoonlike opinies gedeel nie, maar eerder die boodskap oorgedra. van God se woord aan sy volk.” 

3. Profesie roep God se volk op om na Hom te draai.

Profesieë behoort ons te wink om terug te keer na die Here… om ons aangesig na Jesus te draai. Die Bybel gee ons baie imperatiewe oor hoe om te weet ‘n profesie is Bybels en wat om te doen as dit nie is nie. In die Ou Testament het Moses in die boek Deuteronomium geskryf die straf vir valse profete was die dood ( Deut 18:20 ). 2 Petrus 1:21  sê: 

“Want profesie het nooit sy oorsprong in die menslike wil gehad nie, maar profete, alhoewel mense, het van God gespreek terwyl hulle deur die Heilige Gees meegevoer is.” (NIV)

Meer verse uit die Bybel oor profesie:

“As iemand praat, moet hulle dit doen soos iemand wat die woorde van God spreek. As iemand dien, moet hy dit doen met die krag wat God gee, sodat God in alles lof kan wees deur Jesus Christus. Aan Hom kom toe die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.” 1 Petrus 4:11  NLV

“Gaan nou; Ek sal jou help om te praat en sal jou leer wat om te sê.” EKSODUS 4:12  NLV

“Ek sal vir hulle ‘n profeet soos jy verwek uit hulle mede-Israeliete, en Ek sal my woorde in sy mond lê. Hy sal hulle alles vertel wat ek hom beveel.” Deuteronomium 18:18 NLV

“Toe steek die HERE sy hand uit en raak my mond aan en sê vir my: Ek het my woorde in jou mond gelê.”  Jeremia 1:9  NLV

“En Debora, ’n profeet, die vrou van Lappidot, het Israel destyds gelei.” RIGTERS 4:4  NLV

“Die gesig aangaande Juda en Jerusalem wat Jesia seun van Amos gesien het tydens die regerings van Ussia, Jotam, Agas en Hiskia, konings van Juda.” Jesaja 1:1  NLV

“Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemele ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal op daardie dag vir my sê: ‘Here, Here, het ons nie in u Naam en in u Naam duiwels uitgedryf en in u Naam baie wonderwerke gedoen nie!’ Dan sal ek reguit vir hulle sê: ‘Ek het julle nooit geken nie. Weg van my af, julle kwaaddoeners!’”  Matteus 7:21-23  NLV

“Hulle sal sulke dinge doen omdat hulle nie die Vader of My geken het nie.” Johannes 16:3  NLV

“Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig deur lering, teregwysing, teregwysing en opleiding in geregtigheid.” 2 Timoteus 3:16  NLV

“Gebou op die fondament van die apostels en profete, met Christus Jesus self as die hoeksteen.” Efesiërs 2:20  NLV

Is dit ‘n geskenk wat mense vandag nog het?

“Is almal apostels? Is almal profete? Is almal onderwysers? Doen alles wonderwerke?” 1 Korintiërs 12:29  NLV

Profesie is ‘n geestelike gawe wat mense vandag nog het. Die Heilige Gees kan op ‘n profetiese wyse deur mense praat, en altyd in ooreenstemming met en in lyn met die waarheid van die Skrif. Paulus het aan die Korintiërs geskryf oor die integriteit van liefde in die beroemde “liefde” hoofstuk,  1 Korintiërs 13 . “Die mense in Korinte het die geestelike gawes misbruik, en Paulus maak seker om hulle te leer dat God se liefde die motivering moet wees vir hoe Sy krag moet werk,  verduidelik Britt Mooney.

Profesie, soos enige ander geestelike gawe van die Here, kan nie los van die Gees van God gebruik word nie. Onthou, profete is altyd bedoel om mense te wys na die Here, God, die Een Ware God, deur die Lewende Woord, die Seun van God, Jesus Christus.

Profesie is ‘n gawe. Nie almal het dit nie, maar sommige het dit beslis tot vandag toe. Wanneer ons verhouding met die Here konsekwent is, is ons in staat om ten volle te wandel in die gawes wat Hy aan ons gegee het. Profesie sal nooit die Skrif of die karakter van God weerspreek nie. Ons is gewaarsku daar sal baie valse profete wees van nou af tot die tyd dat Jesus terugkeer. Valse profete kan ontbloot word deur hulle in lyn te bring met die waarheid van God se Woord.

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »