God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

WHAT DOES JESUS MEAN BY “I AM THE LIGHT OF THE WORLD” IN JOHN 8:12?

Wie is die lig van die wêreld?

Dit was in hierdie soort wêreld dat Jesus gekom het – ‘n wêreld wat na lig smag. Daar is geprofeteer dat “Die volk wat in die duisternis gewandel het, ‘n groot lig gesien het; die wat in ‘n land van diep duisternis woon, het lig op hulle geskyn” (Jesaja 9:2) toe Immanuel by ons kom woon het. Van hom is ook gesê:

“Die opkomende son sal uit die hemel na ons toe kom

om te skyn op dié wat in duisternis leef

en in die skaduwee van die dood,

om ons voete op die pad van vrede te lei.” ( Luk 1:78-79 ) .

Toe Jesus sy bediening begin het, word hy deur Matteus as die langverwagte lig uitgebeeld:

“Toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit is, het Hy na Galilea teruggetrek. Hy het Nasaret verlaat en in Kapernaum gaan woon, wat by die meer in die omgewing van Sebulon en Naftali was—om te vervul wat deur die profeet Jesaja gesê is:

‘Land van Sébulon en land van Naftali, die Weg van die See, anderkant die Jordaan,

Galilea van die heidene—die mense wat in duisternis leef, het ‘n groot lig gesien;

oor die wat in die land van doodskaduwee woon, het ‘n lig opgegaan.'” 

Van daardie tyd af het Jesus begin preek: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.”

Wat is die konteks van  Johannes 8:12 ?

Tydens Jesus se bediening op aarde het hy na homself verwys as die lig van die wêreld ( Joh. 8:12Joh. 9:5Joh. 12:46 ). In  Johannes 8:12 , byvoorbeeld: “Weer het Jesus met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.” Jesus spreek hierdie woorde. in die konteks van veelvuldige meningsverskille onder die Jode oor wie hy was en wat hy gesê het, en die Joodse leiers se ongeloof en groeiende haat teenoor hom. 

Nadat hy beweer het dat hy die lig van die wêreld is, het die Joodse leiers hom dadelik uitgedaag. Hierdie interaksies gaan voort om te eskaleer vir nog baie verse totdat Jesus uiteindelik die stelling maak: “‘Voorwaar Ek sê vir jou…voor Abraham gebore is, is Ek!” en die leiers probeer hom stenig omdat hy dit duidelik gemaak het dat hy beweer dat hy God in die vlees is.

Wat beteken lig in die Bybel?

In die Bybel dui lig op God en die goeie dinge wat van hom af kom. “God is lig”, sê Johannes, “en daar is geen duisternis in Hom nie” ( 1 Johannes 1:5 ). Hy word ook genoem “die Vader van die hemelse ligte, wat nie soos wisselende skaduwees verander nie” ( Jakobus 1:17 ). Die Psalmdigter verklaar: “Die Here is my lig en my  heil ; vir wie sal ek vrees?” ( Psalm 27:1 ). God se eerste skeppingsdaad was om te sê: “Laat daar lig wees” ( Genesis 1:3 ). In  Johannes 1 begin die apostel om ‘n tema van die ewigbestaande Jesus te ontwikkel as die lig waarna hy sal voortgaan om terug te keer deur sy Evangelie en ander geskrifte:

“In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom tot stand gekom, en sonder Hom het niks ontstaan ​​wat gemaak is nie. In Hom het was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorwin nie. Daar was ‘n man gestuur van God, wie se naam Johannes was. Hy het gekom as ‘n getuie, om te getuig oor die lig, sodat almal deur Hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar het gekom om van die lig te getuig. Die ware lig wat vir almal lig gee, was aan die kom in die wêreld.” ( Johannes 1:1-9 )

Die Here het voorspel dat Hy ‘n lydende dienskneg sou verwek om dissipels van alle nasies te maak, en gesê:

“Dit is te lig dat jy my dienaar moet wees om die stamme van Jakob op te rig en die bewaardes van Israel terug te bring;

Ek sal jou maak as ‘n lig vir die nasies, sodat my heil kan reik tot aan die einde van die aarde” ( Jesaja 49:6 ).

Paulus wys hoe Jesus hierdie profesie vervul wanneer hy verkondig: “Ek sê niks anders as wat die profete en Moses gesê het sou gebeur nie – dat die Messias sou ly en as die eerste wat uit die dood opstaan, die boodskap van lig aan sy eie mense en aan die heidene.”

Daar kom ‘n dag waar daar geen verlange na lig meer sal wees nie, want die volle vlam van God se heerlikheid sal vir ewig op sy volk skyn. Openbaring 21:23  voorspel dat in ewigheid “die [hemelse] stad nie son of maan nodig het om daarop te skyn nie, want die heerlikheid van God gee dit lig, en die Lam is sy lamp.”

Hoe jy ‘n lig kan wees.

Terwyl Jesus op aarde was, het Hy van homself gepraat as die lig, maar hy het ook op dieselfde manier na sy volgelinge verwys: “Toe sê Jesus vir hulle: Die lig is nog ‘n kort rukkie onder julle. Wandel terwyl julle die lig, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis wandel, weet nie waarheen hy gaan nie. Terwyl julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word'” (Joh. 12:35-36 ) . .

Hier is ‘n paar maniere waarop ons ‘n lig kan wees deur in die voetspore van Jesus te volg:

1.) Laat jou lig skyn ( Matteus 5:14-16 )

Jesus het vir sy volgelinge gesê: “Julle is die lig van die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n heuwel lê, kan nie weggesteek word nie. Mense steek ook nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n mandjie nie, maar op ‘n staander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat ook julle lig voor ander skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en aan julle Vader wat in die hemele is, eer kan gee” (Matteus 5:14-16 ) . Deur te doen wat reg en liefdevol is deur genade-bemagtigde goeie werke, laat ons God se liefde deur ons skyn.

2.) Wandel as kinders van die lig ( Efesiërs 5:8-91 Tessalonisense 5:5 )

Paulus sê vir gelowiges: “Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig (want die vrug van die lig word gevind in alles wat goed en reg en waar is), en probeer onderskei wat vir die Here welgevallig is” ( Efesiërs 5:8-9 ). Ons kan weet ons wandel as kinders van die lig as ons kan sien dat ons lewens gekenmerk word deur goeie en regte en ware woorde en dade wat die Here behaag.

3.) Wandel in die Lig ( 1 Johannes 1:7 , 2:9-11)

1 Johannes beskryf “wandel in die lig” as om ander opreg lief te hê: “Elkeen wat sê dat hy in die lig is en sy broer haat, is nog in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig, en in hom is daar geen rede tot struikeling nie. Maar elkeen wat sy broer haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, want die duisternis het sy oë verblind.” ( 1 Johannes 2:9-11 ).

4.) Trek die wapenrusting van lig aan ( Romeine 13:11-14 )

Paulus spoor gelowiges aan om waaksaam te wees: “Boonop dit weet julle die tyd dat die uur gekom het dat julle uit die slaap wakker word. Want die verlossing is nou nader aan ons as toe ons die eerste keer geglo het. Die nag is ver verby, die dag is om. hand. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapenrusting van die lig aantrek. Laat ons reg wandel soos bedags, nie in orgieë en dronkenskap nie, nie in hoerery en in sensualiteit nie, nie in twis en jaloesie nie. Maar sit op die Here Jesus Christus, en maak geen voorsiening vir die vlees om sy begeertes te bevredig nie” ( Romeine 13:11-14 ). Vroeër in hierdie hoofstuk het Paulus vir gelowiges gewys hoe dit lyk om “met die Here Jesus te beklee” deur bloot die opdrag te volg “‘Jy moet  jou naaste liefhê soos jouself ” ( Romeine 13:9 ).

Alhoewel ons dalk nie dieselfde desperaatheid vir fisiese lig in die hedendaagse elektries verligte voel as die mense van Jesus se dag nie, voel ons ‘n diep verlange na geestelike lig. Ons leef in donker dae en verlang na die lig van God se teenwoordigheid. Ons kan troos in die wete dat “die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie” ( Johannes 1:5 ). En ons is bly dat “God, wat gesê het: Laat daar lig skyn uit die duisternis, in ons harte geskyn het om die lig te gee van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus” (2 Korinthiërs 4:6 ) . . Omdat hy in ons harte geskyn het, kan ons met sy lig in ons wêreld skyn!

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »