God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

WHAT ARE THE SEVEN SPIRITS OF GOD?

Wat is die sewe geeste van God? Hierdie vraag ontstaan ​​wanneer ons in die boek Jesaja en Openbaring struikel. Die enigste manier om die sewe geeste van God werklik te ken, is om God self te leer ken deur die Bybel te bestudeer, want die sewe geeste van God is ‘n intrinsieke deel van Hom.

Die Bybel verklaar dat die Heilige Gees God is en dit sê ook vir ons dat die Heilige Gees ‘n goddelike persoon is, ‘n wese met ‘n verstand, emosies en ‘n wil. In die Ou Testament vind ons dat die Heilige Gees aktief en teenwoordig was by die Skepping. Ons let ook op hoe Hy aktief was in die lewens van individue, maar nie op dieselfde persoonlike manier en in dieselfde mate na Jesus se opstanding en hemelvaart nie. Ons ontmoet die Heilige Gees eers tydens die laaste  Paasmaaltyd  saam met die dissipels toe Jesus die werk van die Heilige Gees geopenbaar het. Ons ontmoet Hom weer wanneer Hy die dissipels in die boek Handelinge besoek om alle waarheid, vertroosting, leiding, wysheid, kennis en vrees van die Here te bring.

Waar lees ons oor die Sewe Geeste van God in die Bybel?

Net soos God een is, is drie in een: Vader, Seun en Heilige Gees, so is die Heilige Gees Een maar met sewe duidelike uitdrukkings bekend as die sewe geeste van God. Die sewe geeste van God en die Heilige Gees is eintlik een en dieselfde maar die vraag bly, hoekom is daar sewe van Hom? Die Bybel gebruik veral die getal sewe aangesien dit God se volmaakte getal is omdat dit na volmaaktheid en voltooiing verwys. Ons kan ‘n paar skrifture vind wat na die sewe geeste verwys in die boek Jesaja en Openbaring. Die verwysings sluit in:

“Dan sal ‘n loot uit die stam van Isai spring, en ‘n loot van sy wortels sal vrugte dra. Die Gees van die HERE sal op Hom rus, die gees van wysheid en insig, die gees van raad en krag, die gees van kennis en die vrees van die HERE. En Hy sal ‘n welbehae hê in die vrees van die HERE, en Hy sal nie oordeel volgens wat sy oë sien nie, en geen besluit neem volgens wat sy ore hoor nie…”  Jesaja 11:1-3 .

“Skryf aan die engel van die gemeente in Sardis: Dit is die woorde van Hom wat die sewe geeste van God en die sewe sterre vashou.”  Openbaring 3:1

“Van die troon af het bliksemstrale en donderslae gekom, Voor die troon het sewe lampe gebrand. Dit is die sewe Geeste van God.”  Openbaring 4:5

“Toe sien ek ‘n Lam wat gelyk het asof dit geslag is, wat in die middel van die troon staan, omring deur die vier lewende wesens en die ouderlinge. Hy het sewe horings en sewe oë, dit is die sewe Geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is.”  Openbaring 5:6

Wat is die sewe Geeste van God?

Noudat ons die sewe geeste vasgestel het en die Heilige Gees een in dieselfde is, kan ons die sewe geeste soos volg uit Jesaja 11:2 kyk  :

1. Die Gees van die wysheid

2. Die Gees van die Here

3. Die Gees van begrip

4. Die Gees van raad

5. Die Gees van krag

6. Die Gees van kennis

7. Die Gees van die vrees van die Here

Jesaja het gesê: “En die Gees van die Here sal op hom rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en die vrees van die Here.” Sommige geleerdes neem dit aan om moontlik te beteken dat die sewe geeste van God die Gees van die Here, die Gees van Wysheid, die Gees van Begrip, die Gees van Raad, die Gees van Gees, die Gees van Kennis en die Gees van die Vrees is. van die Here.

Hoe interpreteer ons elkeen van hierdie sewe geeste?

Deur die krag van die Heilige Gees word gelowiges gered, verseël, vervul en geheilig. In  Johannes 14:26  het Jesus vir sy dissipels gesê: “Die Heilige Gees wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het” (Joh. 14:26 ) . Ons weet ook dat die Heilige Gees ons bron van wysheid, krag en leiding is. “Dit is die dinge wat God deur sy Gees aan ons geopenbaar het. Die Gees deursoek alle dinge, selfs die diep dinge van God. Want wie ken ‘n mens se gedagtes behalwe vir sy eie gees in hulle? Net so ken niemand die gedagtes van God nie, behalwe die Gees van God” ( 1 Korintiërs 2:10-11 ).

Ons kan dus die sewe geeste interpreteer as unieke waardes van God en op die manier wat Hy ons wil lei. Ons kan God om hulp vra soos volg:

Die Gees van die HERE gee ons vryheid.

“Nou is die Here die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.”  2 Korintiërs 3:17

Die Gees van die Here gee ons wysheid.

“Want die Here gee wysheid; Uit sy mond kom kennis en insig.”  Spreuke 2:6

Die Gees van die Here gee ons begrip.

“Om hierdie rede het ons ook nie opgehou van die dag af dat ons daarvan gehoor het nie, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle geestelike wysheid en insig.”  Kolossense 1:9

Die Gees van die Here gee vir ons raad.

“Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Trooster gee, dat Hy vir ewig by julle kan wees; dit is die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie, maar julle ken Hom omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.”  Johannes 14:16-17

Die Gees van die Here gee ons krag.

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom; en julle sal getuies van My wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde.’”  Handelinge 1:8 .

Die Gees van die Here gee ons kennis.

“’Hierdie dinge het ek met jou gespreek terwyl ek by jou was. Maar die Helper, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” Johannes 14:  25-26 .

Die Gees van die vrees van die Here.

“Die vrees van die Here is die begin van kennis; dwase verag wysheid en onderrig.”  Spreuke 1:7

God het nie net ‘n weg vir  redding voorsien nie, Hy het ‘n Helper voorsien om ons geestelike wandel te navigeer. As ek aan die Heilige Gees dink, dink ek God is met ons. Hy beweeg in en uit ons lewens, weef ons vertroue, gehoorsaamheid en liefde saam terwyl hy ons met wysheid, leiding en alles wat ons ook al mag nodig hê in daardie spesifieke oomblik invul. Wanneer jy magteloos of moeg voel of asof jy misluk in die lewe, kan jy vertroue hê as ‘n Christus-volgeling dat jy nie alleen is nie. Jy kan elke dag opstaan ​​met die wete dat die Heilige Gees daar is om jou te help, want Sy uiteindelike doel is om jou te help om Christus te verheerlik en te reflekteer terwyl ons werk om die Vader se wil te doen.

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »