God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

HOW WAS THE BIBLE WRITTEN?

Hoeveel skrywers het die Bybel? Een? Baie?

Die antwoord op hierdie vraag is “ja”. In een sin glo Christene die Bybel se aanspraak dat hulle “God-asem” is. Ons glo wat die apostel Petrus gesê het toe hy vir ons sê: “geen profesie van die Skrif kom uit die profeet se eie interpretasie nie, want geen profesie het ooit deur die wil van ’n mens gekom nie; in plaas daarvan het mense van God gepraat terwyl hulle deur die Heilige Gees meegevoer is”. Tog glo ons ook dat God verskeie menslike skrywers gebruik het om Sy wil volmaak te bereik deur die Skrifte te skryf.

So, hoe is die Bybel geskryf? Wanneer ons besef hoe die Bybel tot stand gekom het, is dit werklik wonderlik.

Hoe is die Bybel geskryf?

Ek veronderstel dit sal goed wees vir ons om te begin deur “die Bybel” te definieer. Wanneer ek die term “Bybel” gebruik, bedoel ek 66 boeke—39 in die Ou Testament en 27 in die Nuwe Testament. Hierdie 66 boeke is uiteenlopend en tog vertel almal een fundamentele verhaal—die verhaal van Jesus.

Hierdie boeke is oorspronklik in drie verskillende tale geskryf. Die meerderheid van die Ou Testament is in Bybelse Hebreeus geskryf met ‘n bietjie Aramees (Esra en Daniël). Die Nuwe Testament is in Koine Grieks geskryf. Ons sal nalatig wees om nie ook die deurslaggewende rol te noem wat die Septuagint (LXX) in die skryf van die Nuwe Testament gespeel het nie. Die LXX is die Griekse vertaling van die Ou Testament. Dit was dikwels ‘n bron vir Nuwe-Testamentiese skrywers se aanhaling van die Ou Testament.

Hierdie 66 boeke strek ook oor ‘n tydperk van ongeveer 1500 jaar (Dit is ‘n aanmoediging vir enige van ons skrywers wat dink ons ​​boeke neem vir ewig om te voltooi). Maar dit is eintlik moeilik om vas te stel wanneer die boek eintlik “geskryf” is, aangesien baie van die materiaal waarskynlik deur mondelinge oorlewering oorleef het. Dit is moontlik dat ‘n boek soos Job so oud soos die tyd van Abraham is, maar nie eintlik pen op papier gegee is tot ‘n baie later datum nie. Die meeste sal die oudste boeke tot minstens 1500 vC plaas en die laaste boek van die Nuwe Testament wat miskien so laat as 96 nC geskryf is.

Tensy jou skrywer Metusalem is, as ‘n boek meer as 1500 jaar neem om saam te stel, kan jy jou voorstel dat dit baie verskillende skrywers het. Sommige sou sê dat daar nie veelvuldige skrywers is nie, maar veelvuldige gemeenskappe wat hierdie boeke geskryf het. Selfs as jy ‘n enkele skrywer benadering volg, is daar steeds meer as 35 verskillende skrywers van die Bybel wat oor baie jare strek, verskillende lewensituasies, verskillende plekke. Die mees produktiewe skrywers in die Ou Testament was Moses, Esra, Jeremia en miskien Samuel. In die Nuwe Testament het Paulus ‘n meerderheid van die boeke geskryf – maar Lukas het eintlik die meeste woorde geskryf.

Dit is ook verstommend om te dink aan al die maniere waarop die Bybel bewaar is. Dit het heel waarskynlik as mondelinge tradisie begin, maar het uiteindelik ‘n geskrewe rekord gekry. Sommige is op potskerwe gekrap, ander het wastablette gebruik, asook klip-, hout- of kleitablette. Die mees algemene skryfmateriaal was perkament en papirus.

Daar is geen ander boek wat oor so ‘n lang tydperk saamgestel is nie, spog met soveel skrywers, soveel plekke, en dra steeds een sentrale en verenigde boodskap daarin. Die Bybel is werklik uniek in hierdie opsig.

Hoe is die skrywers gekies?

‘n Vraag soos hierdie kan ‘n paar verskillende dinge beteken. As mens vra hoekom God Paulus gekies het om die Skrif te skryf, dan word daardie antwoord nie aan ons geopenbaar nie. Hy het Jeremia, Moses of enige ander profeet gekies, want dit is wat hy besluit het om te doen. Dit lyk nie of daar enige soort posbeskrywing in die Skrif is vir die tipe persoon wat God besluit om te gebruik om Sy woorde te spreek nie.

Waarskynlik, ‘n vraag soos hierdie is om te vra waarom die skrywe van Paulus aan die Galasiërs as Skrif beskou is, maar die skrywe van die Herder van Hermas het nie die snit gemaak nie. Een mite wat geweier het om te sterf, is dié wat in die vroeë 1600’s deur John Pappus gespin is. Hierdie mite is dat die manne in beheer by die Konsilie van Nicea al die boeke langs mekaar op ‘n goddelike tafel in die huis van God geplaas het, en “terwyl hulle gebid het en die Here gesmeek het dat die goddelik geïnspireerde boeke op die tafel gevind mag word. , en die bedrieglikes daaronder.” Volgens hierdie legende is dit presies wat gebeur het en dit is hoe ons ons boeke van die Bybel het.

Daardie storie hou nie veel water nie. Vir een het die Raad van Nicea vergader om ander teologiese kwessies te bespreek; watter boeke as kanoniek beskou moet word, was nie deel van daardie spesifieke gesprek nie. In werklikheid het ‘n raad wel in die 4de eeu vergader,  maar hulle het eers erken wat vir baie jare tevore in die kerke beoefen is. Hulle het  niks Skrif gemaak  nie. Hulle het net dit ontvang wat  die Skrif was  . Met ander woorde, hierdie raad het nie  iets die skrif van God gemaak  nie, maar hulle het eerder die vingerafdruk van God op hierdie spesifieke geskrifte erken.

Fotokrediet: ©GettyImages/Thomas Soellner 

Was die Bybel werklik deur God geasem?

Hoe is die Bybel deur God geskryf? Met enige stuk literatuur laat jy toe dat die “skrywer” vir hom-/haarself praat. Die Skrif maak daarop aanspraak dat dit die Woord van God is en moet daarom op grond van hierdie aanspraak behandel word. God is die enigste voldoende getuie van Homself en dus kan net God Sy Woord identifiseer. Dit mag dalk ‘n bietjie sirkelvormig lyk (en selfs wees) in redenasie, maar jy toets die Skrif (en enige ander boek wat beweer dat dit deur God geskryf is) deur die Skrif self. Dit is selfbetuigend, en ons is oortuig van die waarheid van hierdie bewering deur die interne getuienis van die Heilige Gees.

Die Skrif self beweer dat dit “deur God uitgeasem is”. Wat beteken dit? En wat is die implikasies hiervan? Nog ‘n term vir “God-asem” is inspirasie. Ek het Millard Erickson se definisie van inspirasie een van die nuttigste gevind:

“Met inspirasie van die Skrif bedoel ons daardie bonatuurlike invloed van die Heilige Gees op die Skrifskrywers wat hul geskrifte ‘n akkurate rekord van die openbaring gemaak het of wat daartoe gelei het dat dit wat hulle geskryf het eintlik die Woord van God is.”

Maar hoe het dit gebeur? Hoe presies het God die skrywers geïnspireer om die Skrif te skryf? Wanneer ek dit leer, gebruik ek ‘n kontinuum van links na regs en plaas my eie posisie heel aan die einde (ek is baie dank verskuldig aan Robert Plummer in sy 40 Questions About Interpretation the Bible vir baie van die taal hier).

Heel links is die  intuïsieteorie  . Volgens hierdie siening het die skrywers van die Bybel ’n “natuurlike godsdiens-intuïsie. Dit is regtig nie veel van ‘n teorie van “inspirasie” nie, want die meer konserwatiewe van hierdie siening glo eenvoudig dat die skrywers van die Skrif oor groot artistieke vermoë en godsdienstige insig beskik het. Maar Moses, Lukas, Johannes, Paulus, ens. is kwalitatief nie anders as Plato, Mohammed, Boeddha of enige ander godsdienstige skrywer nie.
Som: Moses het spesiale godsdienstige insig gehad.

Nou verwant aan hierdie siening is die  verligtingsteorie . Hierdie siening geld wel dat die Gees van God wel in die gedagtes van die skrywers gewerk het, maar nie op enige manier anders as hoe hy met die res van die mensdom kommunikeer nie. Die mate van die invloed van die geeste is anders, maar nie sy soort nie. Som: Uit sy eie geestelike lewe en begrip skryf Moses oor sy ervaring.

Om nou verder regs te beweeg is die  dinamiese teorie . Dit word soms die konsepteorie genoem – omdat hierdie siening van mening is dat God “bepaalde, spesifieke indrukke of konsepte” aan die Bybelse skrywers gegee het, maar hulle toegelaat het om hierdie konsepte in hul eie woorde te kommunikeer. Die bewoording van die Bybel is menslik maar die algehele boodskap word deur God bepaal. Som: God het vir Moses idees gegee en Moses het dit in sy eie woorde geskryf.

Heel regs is wat bekend staan ​​as die  diktaatteorie . Dit word soms die meganiese of tikskrywer-teorie genoem omdat dit glo dat God die presiese woorde aan die menslike skrywers voorgeskryf het. Die skrywers van die Skrif het geen menslike wil uitgeoefen in die samestelling van hulle geskrifte nie. Som: God het vir Moses gesê wat om te skryf, en hy het dit presies geskryf.

Die siening wat ek huldig is wat bekend staan ​​as die  verbale plenêre teorie . Dit is ‘n mooi spoggerige manier om te sê: “God het die volledige teks(te) van die Bybel geïnspireer, van Genesis tot Openbaring, insluitend beide historiese en leerstellige besonderhede. Hierdie siening geld vir dubbele outeurskap van die Skrif. Die skrywers van die Bybel het geskryf as “denkende, voelende, mense”, maar God “het op geheimsinnige wyse toesig gehou oor die proses dat elke woord wat geskryf is die presiese woord was wat hy geskryf wou hê—vry van alle foute”. Som: Bonatuurlik het Moses vrylik geskryf presies wat God wou hê hy moet.

Dit help ons om die breër vraag van ‘hoe is die Bybel geskryf’ te beantwoord. As ons glo dat die Bybel goddelik geïnspireer is, sodat die Bybelskrywers presies geskryf het wat God wou hê hulle moet, dan het dit implikasies vir hoe ons die Skrif interpreteer. Vir een, die betekenis en konteks van die Bybelse skrywers  maak  saak. Maar dit help ons ook om te verstaan ​​dat die Bybel ‘n verenigde verhaal vertel wat deur een goddelike Outeur geskryf is. As sodanig is ons Skrifleer ook gekoppel aan ons siening van God. Glo ons dat ‘n almagtige en  alwetende  God in staat is om sy boodskap akkuraat aan die gevalle mensdom oor te dra? Glo ons dat dit God se woorde is? Indien wel, glo ons dat God altyd waarheid praat?

Afsluiting

Die Bybel is ‘n wonderlike boek. Maar dit is veel meer as ‘n wonderlike boek, dit is die einste Woord van God wat aan die mensdom gegee is om ons die weg van  verlossing te vertel . Van Genesis tot Openbaring getuig dit van die volheid van Jesus. Elke bladsy getuig van Hom as ons Verlosser en Saligmaker.

Die Bybel is ver van oud of ‘n magiese boek, maar die grootste storie wat nog ooit vertel is.

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »