God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

WHAT DO WE KNOW ABOUT GOD’S BREATH?

In hierdie tye bring die asem van God vir ons vertroosting en bemoediging. Om die asem van God te verstaan, help ons dus om die plekke te herken waar God in ons lewens beweeg. Die asem van God verwys na die diepste deel van wie God is. Dit beskryf ook hoe God in die wêreld optree. God hou nie God se asem op nie. God haal voortdurend asem, beweeg voortdurend. So, die asem van God verklaar God se onwrikbare teenwoordigheid. Om God se asem te voel gee ons dus hoop, en inspireer ons om meer getrou met die Here te lewe. 

Wat presies is die asem van God? Hoe omgaan ons met God se asem? In antwoord op hierdie vrae is daar drie belangrike dinge om te onthou.

Die asem van die lewe

Die Skrif open met ‘n uitbeelding van God wat asemhaal oor kosmiese chaos. Ons lees “In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was vormloos en leeg, en duisternis was oor die watervloed, en die Gees van God het oor die waters gesweef” ( Genesis 1:1-2 ). Die Hebreeuse woord vir “Gees” is die woord  Ruach , wat ook “Asem” of “Wind” kan beteken. Daarom beeld die openingstoneel van Genesis uit hoe God asemhaal oor die vormlose chaos. In reaksie op hierdie chaos blaas God die skepping tot stand. 

Die Bybel beskryf alle skepsele as wat “die asem van die lewe” het. God se asem word in alle lewende dinge geplaas. In die skeppingsdaad gee God lewe aan sy skepsele, ‘n lewe wat verbind is binne die Here se onderhoudende krag. Verder word God se asem uniek oorgedra in die skepping van diegene wat God se beeld dra. God skenk nie net lewe aan die mensdom nie, God plaas God se asem in hulle. In die skepping van Adam lees ons dat “God die asem van die lewe in sy neusgate geblaas het, en die mens het ‘n lewende wese geword” (2:7). Net so merk Job op dat “die asem van die Almagtige my lewe gee” ( Job 33:4 ). God se asem is die bron en die lewensmiddel van menselewe.

Hierdie uitasem van die skepping is nie bloot ‘n gebeurtenis uit die verlede nie. God se asem skep nie net lewe nie, maar bring ook nuwe lewe teweeg. God se asem herskep. Ons sien dit in Esegiël se visioen van die dal van droë bene. Hier word die bene herleef wanneer die asem van God in hulle geplaas word. Trouens, daar is ‘n duidelike oomblik in die visioen waar die bene met weefsel, spiere en vel saamgevoeg word, maar nog nie die krag van lewe besit nie. Esegiël skryf “Ek het gekyk en senings en vlees het op hulle verskyn, en vel het hulle bedek, maar daar was geen asem in hulle nie” (37:8). Die volle animasie van die lewelose bene vind slegs plaas wanneer die asem van God binne vloei. “Toe het ek geprofeteer soos hy beveel het, en asem het in hulle ingekom; hulle het lewend geword en op hulle voete gaan staan, ‘n groot leër” (37:10). Hierdie visioen van die droë bene, geanimeer deur die asem van God, word ‘n wonderlike beeld van opstanding. God blaas nuwe lewe.

Die feit dat God ons deur God se asem geskep het, en ons onderhou deur God se konstante asemhaling, help ons in daardie tye wanneer ons in die versoeking kom om God se teenwoordigheid te ontken. Op ‘n viscerale manier is die asem in ons longe verbind met die aktiwiteit van God in ons. Die daad van asemhaling herinner ons daaraan dat ons deur die Here onderhou word. Wanneer ons dus moedeloos of alleen voel, dien ons eie asem as ‘n getuie van God se teenwoordigheid en aktiwiteit. Dit gee ook getuienis van die opgestane lewe wat God sal skenk.

Die asem van inspirasie

Die asem van God is fundamenteel tot ons verstaan ​​van die Bybel. God se asem is die inspirasie van die Skrifte. Paulus skryf dat die Skrif “God geblaas” is ( 2 Timoteus 3:16 ). Dit is hoekom ons na die Bybel verwys as “God se Woord”. Daar is ‘n goddelike oorsprong aan die Bybelse woorde. Petrus skryf “Bowenal moet julle verstaan ​​dat geen profesie van die Skrif deur die profeet se eie interpretasie van dinge tot stand gekom het nie. Want profesie het nooit sy oorsprong in die menslike wil gehad nie, maar profete, hoewel mense, het van God gespreek terwyl hulle deur die Heilige Gees meegevoer is” ( 2 Petrus 1:20-21 ). Die 66 boeke van die Bybel bevat slegs een skrywer. Die asem van God het die menslike skrywers “meegevoer”; hulle was maar instrumente om die uitgeasemde woorde van God te openbaar.

Aangesien dit God se asem is wat die woorde van die Skrif geïnspireer het, is dit God se asem wat ons help om die skrifture te ontvang en dit te verstaan. Die Woord van God, word ons herinner, is lewend en aktief ( Hebreërs 4:12 ). Die asem wat die skryf van die Skrif geïnspireer het, inspireer ook die hoor van die Skrif. Wanneer ons die Bybel lees, ontmoet ons dus die asem van God. God blaas oor ons hoor en ontvangs van die goddelike Woord. In die lees van die Bybel spreek God God se waarheid in ons lewens. 

Die Asem van die Gees

God se asem beziel ons. Dit onderhou ons. Dit inspireer ons en lei ons. Dit is omdat die asem van God nie onderskei kan word van God se eie teenwoordigheid nie. In die daad om lewe in die skepping te blaas, asem God God se self in. God se asem is dus gelykstaande aan God se Gees, ook bekend as die Heilige Gees. Beide die Hebreeuse woord  Ruach en die Griekse gewerkte  Pneuma  bevat hierdie assosiasie. Hierdie woorde kan ook vertaal word as “Asem” of “Gees”  

Dit is die Heilige Gees wat die Christelike lewe besiel. Christene leef in die krag van die Gees en ontvang die gawe van die Gees in die doop. Johannes sê vir diegene wat op die koms van die Messias wag dat “een kom … wat julle in die Heilige Gees sal doop”. Die Christen persoon word gedompel in die teenwoordigheid van God se lewende asem. Die Gees maak ons ​​lewend. 

Ons sien ‘n sterk voorbeeld hiervan in die Evangelie van Johannes. Na sy opstanding verskyn Jesus tussen die vreesbevange dissipels. Nadat Jesus sy identiteit bevestig het, blaas Jesus oor hulle en sê “ontvang die Heilige Gees” ( Joh. 20:22 ). Deur asem te haal, gee Jesus die Heilige Gees in die lewens van die dissipels. Dit dien as ‘n voorsmakie van die volle manifestasie van die Gees wat met  Pinkster sal plaasvind .

Die asem van God is dus die krag van die Heilige Gees in die lewens van Christenmans en -vroue. Die Gees binne ons stel ons in staat om van die opstanding van Jesus te getuig. Die Heilige Gees ontsluit ook ons ​​lof en aanbidding. Paulus skryf dat niemand kan sê “Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees” ( 1 Korintiërs 12:3 ). Die asem van God is die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons, wat ons dieper verenig met Jesus Christus ons Here.

Ontvang God se asem

Uiteindelik is God se asem nie ‘n teologiese leerstelling wat ons moet verstaan ​​nie; dit is ‘n werklikheid waarin ons leef. God se asem, gelykgestel aan God se eie Gees, lig in hoe ons ons lewens leef. Die Christelike lewe, met ons geworteldheid in die Bybelse woord, ons begrip van God se teenwoordigheid en ons vermoë om God se stem te hoor, is alles gebaseer op die inwoning van God se asem. Net soos elke oomblik van ons fisiese lewens aangedryf word deur fisiese asem, word ons geestelike lewens bemagtig en aangevuur deur God se Gees binne. 

Hoe kan ons vandag die asem van God ontvang? Hoe kan ons God se asemhalings dieper in ons lewens herken? Die antwoord op hierdie vrae is relatief eenvoudig. Ons vra daarvoor. Die uitstorting van God se gees is nie uniek aan die Pinksterfees nie. God blaas voortdurend God se gees in ons in.

God wil hê dat alle mense die lewegewende krag van die Gees moet ken. God wil hê dat ons almal die werklikheid van genade en barmhartigheid moet ervaar. Vir daardie doel word die Heilige Gees, die asem van God, uitgestort. Die uitasem van die Gees maak ons ​​lewens oop vir die werklikheid van God se liefdevolle teenwoordigheid. Gelukkig hoef ons nie te wag om ‘n mate van teologiese begrip te verkry vir dit om te gebeur nie. Ons verdien nie die krag van die Gees, of verdien goddelike inspirasie nie. Die asem van God blaas vrylik, ons word net gevra om dit te erken en te ontvang. 

Daar is geen beter tyd om te vra vir ‘n dieper ervaring van God se asem as hierdie oomblik nie. Vra eenvoudig die Here om ‘n vars skenking van Sy asem oor jou lewe te gee. Vra om nuut gemaak te word, om volgehou te word en om geïnspireer te word. As jy nie self die woorde kan vind nie, gebruik hierdie  gebed , geneem uit die liedjie “Holy Spirit, living breath of God,” deur Stewart Townsend.

Heilige Gees, lewende asem van God,
Blaas nuwe lewe in my gewillige siel.
Laat die teenwoordigheid van die opgestane Here,
Kom vernuwe my hart en maak my heel.

Laat U Woord lewend in my word;
Gee my geloof vir wat ek nie kan sien nie,
Gee my passie vir U reinheid;
Heilige Gees, blaas nuwe lewe in my.

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »