God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

WHAT DOES IT MEAN THAT JESUS IS OUR SHEPHERD TODAY?

Een van die bekendste herders in Israel wat in die Skrif genoem word, was Dawid, wat die jongste in sy familie was, maar deur God gekies is om die grootste koning in Israel se geskiedenis te word ( 1 Samuel 16:11-12 ) . Nie net was herder ‘n algemene beroep in die Ou Testament nie, maar daar word ook na God verwys as die Herder van Sy volk ( Jeremia 31:10 ).

Teen die tyd van die Nuwe Testament is daar egter neergesien op die beroep van skape oppas as gevolg van Israel se verskuiwing na ‘n landbou-leefstyl. Dus, engele wat aan herders verskyn het om die goeie nuus van die Messias se geboorte te verkondig, sou op daardie tydstip baie verrassend en onverwags vir die Israeliete gewees het ( Lukas 2:8-20 ).

Dit is betekenisvol dat Jesus gereeld tydens Sy bediening met die geringes en die uitgeworpenes vereenselwig het, soos dit die eerste keer met die herders by Sy geboorte uitgebeeld is. Deur die beeldspraak uit die Ou Testament te gebruik, het Christus Homself as die Goeie Herder verklaar ( Joh. 10:11 ), wat wys dat Hy God is ( Ps. 23:1Esegiël 34:12 ).

Jesus is die Groot Herder van ons siele, wat Sy lewe afgelê het om ons te red ( Hebreërs 13:20 ). Verder sorg Hy vir sy skape terwyl Hy ons op die lewenspaaie lei en beskerm, en ons bestendig huis toe lei.

Die Goeie Herder Wat Sy Lewe aflê

Herders wat diep vir hul skape omgee, beskerm hulle ten alle koste. ‘n Voorbeeld hiervan word gevind in Dawid se ervaring toe hy ‘n leeu en ‘n beer geveg en doodgemaak het om sy kudde te beskerm ( 1 Samuel 17:34-36 ).

Goeie herders stel gewillig hul lewens in gevaar om hul skape teen leed en dood te beskerm, anders as gehuurde hande ( Johannes 10:12-13 ). Jesus, die Goeie Herder, het nie net Sy lewe vir Sy skape gewaag nie, maar sy lewe gewillig afgelê. Soos Hy gesê het: “Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape” ( Johannes 10:11 ).

Christus het aan die kruis gesterf om die straf vir al die sondes van die mensdom te dra. Alhoewel die Joodse volk Hom aan die Romeine oorgegee het om doodgemaak te word, is Jesus die Een wat Sy lewe prysgegee het. Niemand het dit van Hom geneem nie ( Joh. 10:17-18 ).

Hy het dit gedoen sodat almal wat in sy dood en opstanding glo, gered sal word ( 1 Korintiërs 15:2-4 ). Aan gelowiges (Sy skape) gee Hy die ewige lewe wat nooit weggeneem kan word nie ( Joh. 10:28 ).

Soos oorgedra in die gelykenis van die verlore skape, het Jesus gekom om die verlorenes te red ( Matteus 18:10-14Lukas 15:3-7 ). Hy het die nege-en-negentig “skape” gelos om die een wat verlore was, te red, wat korreleer met Sy verklaarde missie om “die verlorenes te soek en te red” ( Lukas 19:10 ).

Verheuging moet die reaksie op Jesus se reddingswerk wees, net soos daar groot feesvieringe in die hemel is oor ‘n sondaar wat gered is ( Lukas 15:6-7 ). Gelowiges kan hulle verheug dat hulle Herder hulle so liefgehad het om Sy lewe vir hulle op te offer. Daar is geen groter liefde as dit nie ( Joh. 15:13 ).

Omgee vir Sy Skape

Sodra ‘n persoon Jesus as hul Herder het, ontvang hulle Sy sagte sorg. Christus los ons nooit as weeskinders sonder hulp nie ( Joh. 14:18 ). In plaas daarvan is Hy die Herder van ons siele wat voortdurende ondersteuning en liefde gee.

Hy belowe om nooit sy volgelinge te verlaat nie en loop eerder saam met hulle deur hulle hele lewe, selfs in die “vallei van doodskaduwee” ( Ps 23:4 , ESV). Die omstandighede en take van die lewe mag dalk moeilik en uitdagend wees, maar Christus gee die wonderlike versekering dat Hy altyd by Sy volgelinge is “tot die voleinding van die wêreld” ( Matteus 28:20 , NAV).

Psalm 23  beskryf in pragtige beeldspraak en taal die sorg wat die Here aan sy “skape” gee. Hy gee geestelike voeding aan gelowiges, wat getoon word in die beeldspraak van ‘n kudde wat na groen weivelde gelei word ( Psalm 23:2 ).

In plaas daarvan om op gras te voed, vind volgelinge van Jesus voeding in Sy Woord ( Psalm 119:103Hebreërs 5:12-141 Petrus 2:2 ). Ook, net soos ‘n herder sy kudde na kalm waters lei om nie die skape bang te maak nie, verskaf Christus verkwikking wanneer sy volgelinge moeg is en rus nodig het ( Psalm 23:2-3 ).

Die Here het nie net  verlossing gebring  nie, maar begeer ook oorvloedige lewe vir Sy volgelinge ( Joh. 10:10 ). Soos Hy gesê het: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele” ( Matteus 10:28-29 ). Sy sorg is allesomvattend, daarom kom mense niks kort wanneer hulle Jesus ken nie ( Psalm 23:1 ).

Lei en Beskerm Sy Kudde

Jesus is ook ons ​​Herder omdat Hy sy kudde lei. Vir sy eie naamgenoot lei Hy gelowiges in die pad wat hulle moet gaan ( Psalm 23:3 ). Ervare skaapwagters ken die beste roetes om hul skape te neem en kan hulle huis toe lei sonder skade van gevaarlike diere of terrein.

Net so moet gelowiges altyd na Christus kyk vir leiding, want Sy plan is altyd die beste. Die Here belowe om sy volgelinge te lei en te onderrig wanneer hulle sy raad soek ( Psalm 32:8Jesaja 48:17 ).

Om gelowiges te help lei, het die Here sy Woord, die Heilige Gees en die kerk gegee. Soos die rigtinggewende lig van ‘n lamp gee die Bybel rigting aan gelowiges se lewens ( Psalm 119:105 ). Die Heilige Gees sal ook gelowiges help om die Skrif te verstaan ​​en sal onderskeidingsvermoë verskaf aangesien Hy die beloofde Helper, Raadsman en Trooster is ( Joh. 14:26 ; 16:7).

Pastore  of opsieners kan ook leiding gee aangesien hulle toevertrou is met die taak om plaaslike byeenkomste van gelowiges te versorg ( 1 Petrus 5:2-3 ). Hierdie taak is aan hulle gegee deur die Opperherder, wat opsieners sal beloon vir die werk wat hulle gedoen het ( 1 Petrus 5:4 ).

As aangestelde herders moet pastore die waarheid waak en hul plaaslike gemeente beskerm teen valse leringe van “wolwe” wat probeer om die kudde binne te sluip ( Hand. 20:28-29 ). Die apostel Paulus het persoonlik die plegtigheid van herder wees onder die Groot Herder beklemtoon omdat hy Timoteus herhaaldelik gewaarsku het om vas te hou aan die gesonde leer van die Skrif ( 1 Timoteus 1:13-142 Timoteus 2:2 ; 3:14).

Benewens die verskaffing van leiding, beskerm Jesus ook Sy kudde. Jesus gebruik wel opsieners om Sy volgelinge teen valsheid te beskerm, maar beskerm ook gelowiges persoonlik. Herders in die Ou Testamentiese tyd het ‘n stok en staf gedra om hulle skape te lei en teen aanvalle van diere te beskerm. Dawid gebruik hierdie beeldspraak van die herder se staf en staf om die vertroosting wat hy ontvang het van God se voortdurende beskerming en teenwoordigheid oor te dra ( Psalm 23:4 ).

Wanneer gelowiges in die moeilikheid is of ‘n geestelike aanval in die gesig staar, kan hulle na Jesus wend vir hulp ( Jakobus 5:7 ). Hy het die duiwel oorwin en oor die geeste van die duisternis geseëvier ( Joh. 12:31Kolossense 2:151 Joh. 3:8 ). Christus sal Sy geliefde “skape” verdedig en hulle veilig huis toe lei (sien  2 Timoteus 4:18 ).

Jesus Ons Herder

Die lees van gedeeltes soos  Psalm 23  en  Johannes 10  stel gelowiges in staat om te verstaan ​​waarom God gekies het om die beeld van ‘n Herder te gebruik om Sy verhouding met Sy volgelinge voor te stel. As die Goeie Herder het Jesus gewillig en opofferend Sy lewe afgelê om redding te bied aan almal wat in Sy dood en opstanding glo.

Die seën om verlossing te ervaar, loop oor in die res van ‘n persoon se lewe, aangesien Jesus aanhou om in Sy herdersrol op te tree deur Sy gekoesterde “skape” te versorg, te lei en te beskerm. As die Herder van ons siele, sal Christus ons nooit verlaat nie. Hy sal aanhou om ons deur die groen weivelde en donker valleie van die lewe te lei totdat ons ons hemelse, ewige tuiste bereik.

Vir verdere lees:

Waarom is Jesus die Goeie Herder genoem?     

Wat beteken dit om ‘n herderhart met Kersfees te hê?

Wat weet ons van die herders by Jesus se geboorte?

Wat beteken dit dat Jesus die Nege-en-Negentig verlaat?

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »