God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

THE 3 APPEARANCES OF CHRIST IN THE OLD TESTAMENT.

Wat beteken Christophany?

Die woord Christophany is ‘n kombinasie van twee Griekse woorde Christos wat Christus beteken en phainein wat beteken om te verskyn. As jy hulle bymekaar sit kry jy Christophany of Christus verskyn. Nou verwant aan Christophany is die woord teofanie wat beteken dat God verskyn. Op verskeie plekke in die Ou Testament is daar gevalle waar God in menslike vorm aan mense verskyn. Hierdie verskynings van God is aanwysers, wat wys op die komende vleesgeworde Christus of God in die vlees. 

3 Voorbeelde van Christophanies in die Ou Testament

Een van die mees algemene verwysings wat na ‘n Christofanie in die Ou Testament kan dui, is wanneer ons die term die engel van die HERE sien. HERE in alle opsigte in die Bybel is ‘n plekhouer vir Yahweh of YHWH. Hier is twee voorbeelde.

1. Die Engel van die HERE en Hagar

“Die Engel van die HERE het Hagar naby ‘n fontein in die woestyn gevind; dit was die fontein wat langs die pad na Sur is. En hy het gesê: Hagar, slaaf van Sarai, waar kom jy vandaan en waarheen gaan jy? ‘ “Ek hardloop weg van my meesteres Sarai,” het sy geantwoord. Toe sê die engel van die HERE vir haar: “Gaan terug na jou meesteres en onderwerp jou aan haar.” Die engel het bygevoeg: ‘Ek sal jou nageslag so vermeerder dat hulle te veel sal wees om te tel.’” –  Genesis 16:7-10

Om te verstaan ​​hoe dit na die Here verwys moet jy let op wat die engel van die HERE sê. Hy troos nie net vir Hagar nie maar hy belowe dat hy haar nageslag sal vermeerder, wat iets is wat geen engel uit eie beweging kan doen nie, wat beteken dit is nie net ‘n engel wat praat nie maar God self. Wat dit alles bymekaar bring en ons laat weet dit is ‘n teofanie of Christophany is Hagar se reaksie op die engel van die HERE.

Sy het hierdie naam gegee aan die Here wat met haar gesê het: U is die God wat my sien, want sy het gesê: “Ek het nou die Een gesien wat my sien.” –  Genesis 16:13

Dit is duidelik uit haar stelling dat Hagar ‘n ontmoeting met God in ‘n fisiese vorm gehad het en aangesien Christus God in fisiese vorm is, kan daarna verwys word as ‘n Christofanie.

2. Die Engel van die HERE en  Gideon

“Die engel van die HERE het gekom en gaan sit onder die terpentynboom in Ofra wat aan Joas die Abiësriet behoort het, waar sy seun Gideon besig was om koring in ‘n parskuip te dors om dit van die Midianiete te hou. Toe die engel van die HERE aan Gideon verskyn het, het hy gesê: Die HERE is met jou, magtige vegter. “Verskoon my, my heer,” antwoord Gideon, “maar as die HERE met ons is, waarom het dit alles met ons gebeur? Waar is al sy wonders waarvan ons voorvaders ons vertel het toe hulle gesê het: Het die HERE ons nie gebring nie. uit Egipte uit?’ Maar nou het die HERE ons verlaat en ons in die hand van Mídian gegee.’ Die HERE het na hom gedraai en gesê: Gaan in die krag wat jy het en red Israel uit die hand van Midian. Stuur Ek jou nie?’” –  Rigters 6:11-14

Weereens sien ons ‘n duidelike interaksie tussen Gideon en die engel van die HERE. Soos jy die gedeelte lees wat daarop dui dat dit ‘n Christophany is, is wanneer jy vers 12 en vers 14 vergelyk. Vers 12 sê die engel van die HERE praat en vers 14 sê die HERE praat en hulle verwys na dieselfde persoon. Ons weet uit die verse dat die engel van die HERE gaan sit het, aan Gideon verskyn en met hom gepraat het en in gesprek was. Hier sien ons God weer in fisiese vorm. Hier is ‘n belangrike ding om op te let terwyl jy jou eie Bybelstudie doen. Daar is ‘n verskil tussen  die  engel van die HERE en bloot  ‘n engel van die HERE. As jy na die gedeelte in konteks kyk, sal jy kan vasstel of dit bloot ‘n boodskapper van God is, wat is wat ‘n engel is, of dit God self is. Tipies  is die engel van die HERE ‘n verwysing na God self.

Hier is hoe die Lexham Bible Dictionary oor die engel van die HERE praat:

“‘n Studie van hierdie gedeeltes openbaar dat die Engel van die Here in menslike vorm verskyn het (vgl. Gen 18:2, 22;  Heb 13:2 ) en normale menslike funksies verrig het (Gn 32:24; Nm 22:23, 31). , maar tog was hy ‘n ontsagwekkende figuur (Gn 32:30; Rig 6:22; 13:22) wat goddelike eienskappe en voorregte getoon het, insluitend die voorspelling van die toekoms (Gn 16:10–12), sonde vergewe (Eks 23:21 ) , en ontvang aanbidding ( Eks 3:5 ; Rg 13:9–20) Die titel Engel van die Here is veral treffend omdat dit in baie van hierdie gedeeltes uitruilbaar met die terme Jahwe ( Jehovah ) en God op so ‘n manier gebruik word om min twyfel te laat dat die engel ‘n manifestasie van God self is

3. Sadrag, Mesag en Abednego in die vuur

Hierdie laaste voorbeeld beskou baie as moontlik die duidelikste voorbeeld van ‘n Christofanie in die Ou Testament. Ons vind dit in die verhaal van die drie Hebreeuse jongmanne (Sadrag, Mesag en Abednego), vriende van Daniël en die vuuroond.

“Toe het koning Nebukadnesar verbaas op sy voete opgespring en vir sy raadgewers gevra: ‘Was daar nie drie manne wat ons vasgebind en in die vuur gegooi het nie? Hulle het geantwoord: ‘Sekerlik, U Majesteit.’ Hy het gesê: Kyk, ek sien vier mans rondloop in die vuur, ongebonde en ongedeerd, en die vierde lyk soos ‘n seun van die gode.’” –  Daniël 3:24-25

Toe sê Nebukadnésar: Geloofd sy God van Sadrag, Mesag en Abednego, wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het! enige god behalwe hulle eie God.” –  Daniël 3:28

Hierdie vierde man in die vuur word deur baie as Christus beskou.

Bind dit alles saam

Dit is wonderlik om te weet dat ons Christus deur die hele Bybel kan sien. Die Christofanieë wat ons in die Ou Testament sien, is kragtige herinneringe wat wys op Christus se ewige natuur. Dit bring ook duidelikheid en maak sin van baie van die dinge wat in die evangelies en regdeur die Nuwe Testament geskryf is. Kyk byvoorbeeld na  Johannes 8:56-58

“‘Jou vader Abraham was bly oor die gedagte om my dag te sien; hy het dit gesien en was bly.’ “Jy is nog nie vyftig jaar oud nie,” het hulle vir hom gesê, “en jy het Abraham gesien!” ‘Voorwaar, Ek sê vir julle,’ antwoord Jesus, ‘voor Abraham gebore is, is Ek!’”

Sonder dat Christus ‘n ewige natuur en ‘n pre-inkarnasie bestaan ​​het, maak hierdie Skrif geen sin nie. Terwyl jy aanhou lees en studeer, wil ek jou aanmoedig om nie net na Christus in die Nuwe Testament te soek nie, maar na Hom in die Ou Testament te soek. Die volle openbaring van Jesus vind plaas in die Nuwe Testament, maar ons sien die voorafskaduwing van sy verskyning regdeur die Ou Testament. Wanneer jy verstaan ​​wat ‘n Christophany is dan sal jy Christus sien as die een wat was, wat is en wat kom.

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Mindfulness Romans 8:5

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Mindfulness Romans 8:5 How many people are so preoccupied with their flesh, or things related to it, that they completely

Read More »

Abandonment 1 Peter 2:21

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Abandonment 1 Peter 2:21 Where does this leave all the people? Where does this true biblical Christianity leave people? Because

Read More »

Soak up every moment

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Soak up every moment No one has ever had a single bad moment without first being influenced by that badness.

Read More »

Blue Dams of Injury

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Blue Dams of Injury “Blue Dams of Injury wash away evil…” When we get hurt, the tiny capillaries (blood vessels)

Read More »
Translate »