God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

WHAT IS AN ASHERAH POLE AND DOES IT HAVE BIBLICAL SIGNIFICANCE?

Die woord self word as “Ash-Ruh” uitgespreek. Ash, soos die goed wat jy onder in jou kaggel het, en “ruh” soos die eerste deel van Scooby-Doo se “ruh-roh.” Maar wat is dit en wat is die betekenis daarvan? Ons sal kyk wat/wie is Asherah en die belangrike rol wat dit speel binne die Bybelse verhaal.

Wat is ‘n Asherah-paal?

Asherah was een van die hoofgode van die antieke wêreld. Die meeste glo sy was die vrou van die oppergod El en die moeder van Baäl. Sy word dikwels langs die hoofmanlike godheid geplaas. Volgens  Eerdmans Dictionary of the Bible  “is manifestasies van Asherah-aanbidding in Egiptiese, Hetitiese, Filistynse en Arabiese tekste geïdentifiseer.” Dus, die Asherah-kultus was prominent.

Wat was dan ‘n Asherah-paal? Daar is ‘n debat oor of dit werklike lewende bome of houtfigure in die vorm van bome was. ‘n Beskeie voorstel is dat hulle oorspronklik lewende bome was, maar uiteindelik houtpale geword het. Wanneer jy in die Skrif lees oor “aanbidding onder elke groen boom” is daar waarskynlik ten minste ‘n verband met die aanbidding van Asherah. Ongelukkig weet ons nie watter plek dit in die aanbidding van Asherah beklee het nie, en ons het ook nie enige blywende uitbeelding van hierdie afgode nie.

Eenvoudig gestel, ‘n Asherah-paal is ‘n houtafgod (waarskynlik in die vorm van ‘n boom) wat gebruik word om die godin Asherah te aanbid.

Word ‘n Asherah-paal ooit in die Bybel genoem?

In die Skrif word die Hebreeuse woord vir Asherah gebruik vir beide die godin self en vir die pale wat ter ere van haar opgerig is. In ouer vertalings sal dit dikwels as “bos” geïnterpreteer word. Hulle verskyning in die Ou Testament, soos te verwagte, is altyd negatief. Hulle is afgode wat uit Israelitiese aanbidding gewortel moet word.

In  Eksodus 34:12-14 word  die  Asherim  spesifiek genoem dat dit “afgekap” moet word sodra die Israeliete die land binnekom, om nie ‘n verbond met die inwoners van die land te sluit en hulle gode te begin aanbid nie. Hierdie selfde opdrag word in  Deuteronomium 7:5  en 12:3 gegee. In  Deuteronomium 16:21  word hulle verbied om “enige boom as ’n Asherah by die altaar van die HERE jou God te plant”. Dit sou Israelitiese aanbidding sinkretiseer met die aanbidding van hierdie heidense godin.

In  Rigters 6 is Gideon  geroep om die altaar vir Baäl af te breek en om “die Asherah wat daarlangs is, af te kap” Weereens sien ons Asherah amper as ‘n bystand vir die prominente manlike godheid. Ons sien haar aanbidding in die vorm van ‘n boom en reg langs die altaar.

In  1 Konings 14 sien ons dat Jerobeam en sy volgelinge deur die Here geoordeel sou word omdat “hulle hulle Asherim gemaak het, wat die HERE terg.” Dieselfde oordeel sou Maäka, die moeder van Asa, tref, want sy het “’n afskuwelike beeld vir Asjera gemaak”. Sy is as “koninginmoeder” verwyder en Asa het die Asherah afgekap en dit in die rivier verbrand. Maar hierdie herlewing sou net omtrent so lank as Asa duur – want net ’n kort rukkie daarna het Agab ’n Asherah gemaak en “meer gedoen om die HERE te terg … as al die konings van Israel wat voor hom was”.

In  2 Konings 17 sien ons hoe prominent die aanbidding van Asjera en Baäl in die hele land geword het toe hulle “vir hulle pilare en Asherim opgerig het op elke hoë heuwel en onder elke groen boom”. Op hierdie stadium was hulle almal betrokke by die aanbidding van hierdie valse gode. In die tyd van Hiskia was daar ‘n soortgelyke herlewing as dié van Asa. Hiskia het ook “die Asjera afgekap”, maar Manasse, sy goddelose seun, het “die hoogtes wat sy vader Hiskia verwoes het, herbou en … ‘n Asjera gemaak, soos Agab, die koning van Israel, gedoen het …” (2 Konings 21:3 ) . Hy het selfs so ver gegaan om die Asherah in die huis van die Here te sit. Josia het hierdie koers omgekeer en al hierdie heidense simbole uit die tempel geneem.

Dit blyk ook in 2 Kronieke dat die goedheid of boosheid van ‘n koning bepaal word deur wat hulle met die Asherim gedoen het. Die goeie konings het hulle uit die Israelitiese aanbidding geneem, en die goddelose konings het hulle óf opgerig óf die aanbidding van hierdie afgode onverpoos voortgesit.

Die profete sou, soos Jesaja, uitsien na ‘n dag wanneer die aanbidding van God se volk suiwer sou wees en daar “geen Asherim” sou wees om staande te bly nie. Miga 5:14  het gepraat van die werk van God om “jou Asjera-beelde uit jou midde uit te roei”. Wat, volgens Jeremia, ‘n magtige taak sou gewees het aangesien daar Asherim was “langs elke groen boom en op die hoë heuwels” ( Jeremia 17:2 ).

Teen die tyd van die Nuwe Testament  het afgodediens  blykbaar ‘n ander geur gekry. Asherah-pale maak nie ‘n verskyning nie. Dit is waarskynlik deur die verskillende sekulêre verowerings en die veranderende politieke landskap dat God sy belofte nagekom het om “die Asjera-beelde uit te roei”.

 

Wat is die Bybelse betekenis van die Asherah-paal?

Om die geskiedenis van Asherah-pale op te spoor is ‘n interessante studie. Sou die Israeliete van hierdie aanbidding geweet het voordat hulle die Kanaänitiese gebiede binnegegaan het? Was dit iets teenwoordig in hul eie gemeenskappe wat hulle sou moes laat vaar sodra hulle die land bereik het, of sou dit ‘n nuwe versoeking vir hulle wees wanneer hulle met hierdie nasies in aanraking kom? Hoe dit ook al sy, God het dit duidelik gemaak dat die mense van Israel nie met sulke sinkretisme moet flankeer nie. Sny hulle af. Ontwortel hulle uit die land.

Dit is altyd die middel vir afgodery. Hulle moet ontwortel word. Dit is een van die nuttige punte wat die Puritein John Owen in sy werk The Mortification of Sin gemaak het. Soos Owen sou sê: “Do you mortify; maak jy dit jou daaglikse werk; wees altyd daarby terwyl jy lewe; hou nie ‘n dag op van hierdie werk nie; maak sonde dood of dit sal jou doodmaak.” Ons sien uit die geskiedenis dat toe die Israeliete geweier het om die Asherah-pale af te kap, dit ‘n aanduiding was dat hulle harte nie ten volle aan die Here oorgegee was nie. ’n Bietjie suurdeeg sou deur die hele deeg werk en kort voor lank was hulle ten volle besig met sinkretiese aanbidding; met afgode, soos Asherah, in die tempel van YHWH.

Maar is verwydering en ontwortel al wat nodig is? As dit die geval was, sou ons die dood van hierdie Asherah-pale gesien het toe Asa, Hiskia of Josofat in orde gebring het wat hervormings aanwakker en die Asherim afgekap het. Maar daar is meer as die verwydering van afgode (meer as om jouself te weerhou van versoeking) wat moet plaasvind as ware heiligheid en toewyding die gevolg wil wees. Tim Keller sê dit goed:

“…afgode kan nie eenvoudig verwyder word nie. Hulle moet vervang word. As jy hulle net probeer ontwortel, groei hulle terug; maar hulle kan verdring word. By wat? Deur God self, natuurlik. Maar met God bedoel ons nie ‘n algemene geloof in sy bestaan ​​nie. Die meeste mense het dit, tog is hulle siele deurspek met afgode. Wat ons nodig het, is ’n lewende ontmoeting met God.”  (Keller, Counterfeit Gods, 155).

Wat ons met die nuwe verbond sien, is dat God ons harte verander. Die strategie vir die hantering van afgodediens wat ons in die minderjarige profete gebruik, is dat dit getoon word dat hulle leeg is. Ashera kan nie voorsien wat sy belowe nie. En die profete het begin om die volheid van die Here te verhef en hulle sou dit doen ten koste van die afgode. Hulle sou spottend die ontoereikendheid van die aanbidding van houtstokke (wat jy moet maak) wys wat jy geskep het terwyl jy die lewende God verwerp het.

Afsluiting

In Christus sien ons die volheid van God wat gemanifesteer word. Al die dinge waarna ons smag wat afgode aanloklik kan maak, word perfek in Jesus Christus gevind. Afgode is soms aanloklik omdat ons iets tasbaars wil hê. Ons wil glo dat wat ons doen die hemele kan beweeg. Maar die evangelie leer iets anders. Dit is ons benarde toestand wat die hemel beweeg het – dit is die HERE self wat ons sou kom red. Ons redding word nie in stokke gevind nie.

Het ons vandag nog Asherah-pale? As jy bedoel stukke hout wat langs heidense altare op hoë heuwels opgerig is, dan lyk dit of dit redelik uitgeroei is. Maar het ons steeds God-plaasvervangers? Jy wed. En die geskiedenis wat ons van die Asherah-paal sien, is gepas vir ons eie stryd met afgodediens. Mag hulle almal omval voor die voete van Christus.

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »