God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

DID GOD CREATE HELL?

Maar is dit regtig so eenvoudig? Om die Bybelse leerstelling van die hel te verstaan ​​word bemoeilik deur die baie onbybelse beelde wat ons dikwels daarmee assosieer. Ons stel die hel voor as donker en grotagtig, een waar vlamme oral om jou uitslaan; die rooihoringduiwel loop vry rond met sy hooivurk in die hand en kronkelende stert wat heen en weer swaai. Hierdie beelde bevolk  gruwelfilms , strokiesprentboeke en televisieprogramme, maar dra nie Bybelse werklikheid oor nie.

Wat is die hel? Miskien is die groter vraag: Het God die hel geskep as ‘n plek van marteling? As die hel ‘n plek van pyniging en straf is, hoe versoen ons dit dan met die God van liefde en barmhartigheid? Het die een wat die hemel en die aarde geskep het ook die dieptes van die hel geskep? Dit is nie maklike vrae om te beantwoord nie. As ons die vraag wil aanpak ‘het God die hel geskep?’ hier is drie dinge wat ons in gedagte moet hou:

Die hel is sonder lewe

Die Bybel gebruik allerhande beelde wanneer hy probeer om die hel te beskryf. Die hel word nooit net op een manier uitgebeeld nie. Die hel word voorgestel as ‘n “poel van vuur” ( Openbaring 20:14 ), ‘n plek van ewige pyniging ( Luk. 16:23 ), of ‘n plek van straf vir sonde ( Matteus 13:42 ). Hierdie beelde is aanskoulik en skrikwekkend. Hulle is egter net dit: beelde. Die Skrif gebruik hierdie woordprente om ‘n geestelike werklikheid te beskryf wat van alle lewe ontbloot is. Alhoewel die hel as ‘n “plek” uitgebeeld word, word hierdie plek as die antitese van die ewige lewe verstaan. ‘n Mens kan nie buite God se liefdevolle en genadige teenwoordigheid bestaan ​​nie. Dus beskryf die Skrif oorwegend die hel as ‘n plek van dood.

Ons sien dit in gedeeltes soos  Romeine 6:23 . Paulus skryf: “Want die loon van die sonde is die dood, maar die gawe van God is die ewige lewe.” Paulus kontrasteer die ewige toestand van die lewe, gevind deur geloof in Jesus Christus, met die ewige toestand van die dood, wat gelewer word as gevolg van ‘n mens se sonde. Dit is egter interessant dat Paulus nie suggereer dat die loon van sonde die ewige  straf is nie. Die gevolg van sonde is die dood, nie pyniging nie. Dit stem ooreen met Jesus se woorde in  Matteus 10 . Hier waarsku Jesus mense om te vrees “die Een wat liggaam en siel in die hel kan verderwe” ( Matteus 10:28 ). Hel is gelyk aan vernietiging; mens sterf nie bloot fisies nie, mens sterf geestelik ook.

Dit stem ooreen met die manier waarop die Ou Testamentiese Skrif God se straf van die goddeloses beskryf. Dwarsdeur die Ou Testament vind veroordeling van die goddelose plaas deur vernietiging, nie ewige straf nie. Psalm 37 , byvoorbeeld, begin: “Moenie kwel oor bose mense, en wees afgunstig op dié wat verkeerd doen nie; want soos die gras sal hulle gou verwelk, soos groen plante sal hulle gou doodgaan.” Of kyk na die episode waarin Datan en Abiram deur die grond ingesluk word nadat hulle die gesag van Moses en Aäron teëgestaan ​​het. Numeri beskryf hul oordeel so: “Hulle het by Korag se volgelinge aangesluit toe hulle die Here se gesag uitgedaag het. Die grond het oopgegaan en hulle saam met Korag ingesluk. Hulle en hulle volgelinge het gesterf toe die vuur die 250 man verteer het” ( Numeri 26:9-10)). Hierdie gedeeltes dui nie daarop dat die goddeloses vir ewig in die dieptes van die aarde leef, omring deur martelende vure nie. Die oorkoepelende waarheid is eerder dat die goddelose deur goddelike oordeel verteer is. Hulle het opgehou om te bestaan. Eenvoudig gestel, ‘n mens kan nie “lewendig” in die hel wees nie; dit is die plek van die dood. 

Vuur is ‘n beeld van vernietiging, nie marteling nie

Dit bring ons by ‘n baie belangrike vraag: As die hel die beste verstaan ​​word as die ewige dood, waarom gebruik die Bybel dan gereeld beelde van vuur om hierdie ewige toestand te beskryf? Jesus se gelykenis van die Ryk Man en Lasarus dui byvoorbeeld blykbaar aan dat die hel ’n plek is waar ’n mens deur ewige vlamme omring word ( Lukas 16:24 ). As die hel ‘n plek van vernietiging en dood is, hoekom dan al die vuur?

Ons moet altyd onthou dat die Bybel geestelike waarhede beskryf deur die woorde, beelde en metafore te gebruik wat algemeen in die eerste-eeuse wêreld is. Jesus bou sy gelykenisse rondom herkenbare stories en situasies. Aangesien ons vandag met etlike millennia van die Bybelse wêreld geskei is, is hierdie verwysings nie altyd herkenbaar nie. Die uitbeelding van die hel is een van hierdie gebeurtenisse. 

Wanneer Jesus oor die hel praat, gebruik Jesus dikwels die woord  Gehenna . Met verloop van tyd het hierdie woord geassosieer met pyniging, ellende en geween. Dus, ons vertaal hierdie woord as “hel.” In die eerste eeuse wêreld  het Gehenna egter  na ‘n vallei buite Jerusalem verwys. Hierdie vallei is gebruik om die liggame van diere, misdadigers en ander vorme van vullis te verbrand. Wat belangrik is, is dat die vure van  Gehenna  nooit geblus het nie.

Die rede waarom hierdie vallei gekies is om ‘n plek van brand te wees, was omdat, op ‘n stadium in Israel se geskiedenis, die goddeloses in Jerusalem hierdie plek gebruik het om kinders aan die god Molok te offer. Jeremia verwys hierna en let op die spesifieke plek waar hierdie afgodsdiens plaasgevind het. Hy roep uit: “Die mense van Juda het gedoen wat verkeerd is in my oë, spreek die Here… Hulle het die hoogtes van Tofet in die Ben-Hinnom-vallei gebou om hulle seuns en dogters met vuur te verbrand, iets wat Ek nie beveel het nie” ( Jeremia 7:30-31 ). Die vallei van Ben Hinnom – later erken as  Gehenna – het as ‘n plek van goddeloosheid verstaan ​​geword. As gevolg van hierdie assosiasie was hierdie vallei onbruikbaar vir Israel, en so het dit die plek geword om alles wat onrein was weg te brand. Die liggame van die goddelose, saam met ander vullis, is in die vallei gegooi om deur vuur verteer te word. Daarom is om na  Gehenna te gaan  (dws om met die vullis verbrand te word) beskou as die laaste daad van oordeel oor die goddelose. 

Dit is die beeld wat Jesus gebruik wanneer hy die hel beskryf. Jesus het nooit bedoel om na ‘n fisiese plek van eindelose foltering te verwys nie, maar na ‘n plek waar die goddeloses in vuur verteer word. Jesus het nooit geleer dat die goddeloses vir ewig op ‘n geestelike vullishoop leef nie. Hulle word eerder verteer. Gehenna  is dus nie ‘n plek waar die goddeloses die hitte van martelende vlamme voel nie. Diegene wat die gevolg van sonde ly, word dienooreenkomstig geoordeel en in die vuur van oordeel verteer. 

Het God die hel geskep … of het ons?

In een opsig kan ons die oorspronklike vraag bevestigend beantwoord. Het God die hel geskep? Ja,  Gehenna  is ‘n fisiese plek. Jesus wys na ‘n bepaalde plek as ‘n beeld en illustrasie van die hel. 

In ‘n ander opsig word Gehenna egter   geskep deur die sondigheid van die mensdom. Dit is die sondige mensdom wat skeiding van God skep en uitleef. Paulus se eie taal van die dood wat ‘n “loon” vir sonde is, impliseer dit ( Romeine 6:23 ). ‘n Loon is dit wat aan iemand gelewer word in reaksie op ‘n werk of ‘n verdienste. Die implikasie is dat die ewige dood plaasvind as gevolg van ons eie sondige keuses. 

Dit is juis die punt van Christus se gelykenis van die Ryk man en Lasarus. In hierdie gelykenis is die oorheersende beeld van die hel nie een van vuur of marteling nie, maar een van skeiding. Abraham sê vir die ryk man: “Tussen ons en jou is ’n groot kloof opgerig” ( Lukas 16:26 ). Die hel word beskryf as ewige skeiding van God. Hierdie ewige toestand van skeiding is ‘n uitkoms van die lewe wat die ryk man vir homself gekies het. Op ‘n soortgelyke manier kan ons sê dat die hel gereserveer is vir die einste mense wat dit kies.

Afsluiting

God skep die mensdom met vrye keuse. In God se liefde en genade gee God die mensdom die vermoë om hom te verwerp. Nie net gee God aan die mensdom die vermoë om die Here van die lewe te verwerp nie, maar God respekteer ook daardie keuse. Soos die ryk jong heerser, laat Jesus ons toe om van hom weg te loop ( Matteus 19:22 ). Hierdie selfde beginsel geld vir ons ewige lewe. Jesus stel die ewige lewe beskikbaar vir almal wat in geloof na Hom toe kom. Dit is egter ons keuse om hierdie uitnodiging te aanvaar of nie. As ons besluit om die gawe van die ewige lewe te verwerp, dan is dit wat op ons wag die antitese van die ewige lewe – daardie dood. Alhoewel dit dalk nie beteken dat ons ons vel sal voel brand onder die ewige vuur nie, beteken dit wel dat ons ewigheid gedefinieer sal word deur die afwesigheid van God se liefde, genade en gawe van  verlossing. As dit die geval is, hoe kan ons nie hierna verwys as enigiets anders as die hel nie?

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »