God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

THE 7 INTERESTING SIMILARITIES BETWEEN JOHN THE BAPTIST AND THE PROPHET ELIJAH

Na die laaste profeet was daar ‘n droë periode van 400 jaar sonder ‘n boodskap uit die hemel.

Die Here het geprofeteer in Maleagi 4:6 NLV, “Kyk, Ek sal die profeet Elia na julle stuur voordat daardie groot en vreeslike dag van die Here kom. Hy sal die harte van die ouers na hulle kinders draai, en die harte van die kinders na hulle ouers; anders sal Ek kom en die land met totale vernietiging tref.”

Voordat die Vader sy Seun aan Israel en toe die wêreld kon openbaar, moes Hy die nasie se hart voorberei om verlossing te ontvang.

Johannes se prediking het hulle begin sag maak om te hoor wat God wou sê. Die koninkryk van die hemele was op hande, maar harde harte sou nie kon ontvang sonder die geestelike grondslag wat gelê is nie. So, die Almagtige het Sy man gestuur om daardie werk te doen.

Johannes het in dieselfde krag as Elia gekom en op hierdie sewe maniere met hom vergelyk.

Fotokrediet: Unsplash/Aaron Burden 

1. Hulle het albei bekering gepreek toe Israel van God afgedraai het

Tye van rebellie het gevra vir ‘n dapper boodskap om mense uit hul apatie, ongeloof en sonde te skud. Die Here het die stemme van beide hierdie waaghalsige manne as megafoon gebruik om Israel se aandag te trek.

Elia het  voor die volk gegaan en gesê: Hoe lank sal julle tussen twee opinies wankel? As die Here God is, volg Hom na; maar as Baäl God is, volg hom.’”  ( 1 Konings 18:21 )

“In daardie dae  het Johannes die Doper  gekom en in die woestyn van Judea gepreek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.”  ( Matteus 3:1-2 ) .

2. Hulle voorkoms was dieselfde

Elia en Johannes kon uitgeken word, selfs van ‘n afstand, deur hul klerekas. Die meeste mense het klere van een of ander soort lap gedra, nie baie het dierehare gedra nie. Die onverskrokke boodskappers het nie aan die strengste van ooreenstemming voldoen nie.

“Die koning het vir hulle gevra: ‘Watter soort man was dit wat julle tegemoet gekom en dit vir julle vertel het?’ Hulle het geantwoord: ‘Hy het ‘n kleed van hare gehad en ‘n leergordel om sy middel.’ Die koning het gesê: Dit was Elia, die Tisbiet.’”  ( 2 Konings 1:7-8 ) .

“En Johannes was bekleed met kameelhare, met ’n leergordel om sy heupe”  ( Matteus 3:4 ) .

3. Hulle is albei gevoer uit die wild van die woestyn

God het vir albei van hulle op ongewone maniere voorsien. Die woestynkruidenierswinkel was nie naby nie, en daar was ook nie ‘n kitskosrestaurant vir ‘n bokburger of vyeslaai nie.

Bonatuurlike voorsiening is deur kraaie aan Elia gegee.

“Toe kom die woord van die Here tot Elia: Gaan hier weg, draai ooswaarts en kruip weg in die Kerith-ravyn, oos van die Jordaan. Jy sal uit die spruit drink, en Ek het die kraaie beveel om jou daar van voedsel te voorsien.”  ( 1 Konings 17:2-3 ) .

John het gebruik gemaak van die beskikbare hulpbronne waar hy gewoon het.

“En sy voedsel was sprinkane en wilde heuning.”  ( Matteus 3:4b )

4. Hulle was albei geskei van die valse godsdienste van hul dag

Elia en Johannes het die skynheiligheid van die nasie se leiers erken. Elia het gepraat teen die afgodsaanbidding waarin die Jode verval het. Vorige konings het nie die Here gevolg nie en met Agab se  huwelik  met Isebel, ‘n Fenisiese prinses, het Baäl saam met haar gekom.

“Hy het vir die koning gesê: So sê die Here: Is dit omdat daar geen God in Israel is wat jy kan raadpleeg nie, dat jy boodskappers gestuur het om Baäl-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg? Omdat jy dit gedoen het, sal jy nooit die bed waarop jy lê, verlaat nie. Jy sal beslis sterf!’”  ( 2 Konings 1:16 )

Johannes het die skynheiligheid van die godsdienstige leiers erken wat die oorspronklike bedoeling van die Here se bevele gekorrupteer het.

“Maar toe Hy baie van die Fariseërs en  Sadduseërs  na sy doop sien kom, sê Hy vir hulle: Adderbroedsel! Wie het jou gewaarsku om te vlug vir die toekomstige toorn?’”  ( Matteus 3:7 )

5. Hulle het albei gepreek teen die gedrag van bose konings

Elia en Johannes se moedige houdings het hulle ‘n gesaghebbende stem gegee om teen die sonde van selfs ‘n koning te praat. Elia het Agab gekonfronteer en Johannes het teen die optrede van Herodes Antipas gegaan.

“Ek het geen moeilikheid vir Israel gemaak nie,” het Elia geantwoord. “Maar jy en jou pa se familie het. Julle het die bevele van die Here laat vaar en die Baäls gevolg.”  ( 1 Konings 18:18 )

“Nou het Herodes vir Johannes gearresteer en hom gebind en in die tronk gesit ter wille van Herodias, sy broer Filippus se vrou, want Johannes het vir hom gesê: Dit is jou nie geoorloof om haar te hê nie.” (Matteus 14:  3-3 ) 4 )

6. Hulle het albei hul lewens gesoek deur Wicked Queens.

Elia se nederlaag van die profete van Baäl het Isebel so woedend gemaak dat sy hom wou dood hê. Eerder as om te sien dat dit ‘n oorwinning van die Here die Almagtige was, het sy Baäl verdedig.

“Daarop het Isebel ‘n boodskapper na Elia gestuur om te sê: Mag die gode met my handel, al is dit so swaar, as ek môre teen hierdie tyd nie jou lewe maak soos dié van een van hulle nie.” (1 Konings  19 : 2 )

Herodias se minagting van Johannes het so ver gegaan dat sy saamgesweer het om Herodes sover te kry om die doodsvonnis oor hom uit te spreek. Sy wou hê John moet stilgemaak word omdat sy nie gehou het van wat hy gesê het nie, al het sy geweet hy is reg.

“Toe haar moeder gevra het, het sy gesê: Gee vir my hier op ‘n skottel die kop van  Johannes die Doper … Sy kop is op ‘n skottel ingebring en aan die meisie gegee, wat dit na haar moeder gedra het.”  ( Matteus 14:8) , 11)

7. Hulle het albei aan depressie en twyfel gely.

Albei hierdie manne was  gesalfde  profete, maar hulle was steeds mense. Elia se emosies was uitgeput na die bonatuurlike wedervaringe om die profete van Baäl dood te maak.

“Hy het by ‘n besembos gekom, daaronder gaan sit en gebid dat hy mag sterf. “Ek het genoeg gehad, Here,” het hy gesê. ‘Neem my lewe; Ek is niks beter as my voorvaders nie.”  ( 1 Konings 19:4 )

Na maande in die tronk was John se siel in angs. Hy is aangeval met twyfel oor wie Jesus was.

“Toe Johannes, wat in die tronk was, hoor van die dade van die Messias, het hy sy dissipels gestuur om vir hom te vra: Is U die een wat gaan kom, of moet ons iemand anders verwag?” (Matteus 11:  2-3 ) .

Wat het hierdie twee profete kenmerkend gemaak?

Hierdie twee mans was kenmerkend in hul voorkoms, lewensreëlings, kos en metode van prediking. Hulle klere was nie modeverklarings nie, en die reuk was waarskynlik nie aantreklik vir diegene rondom hulle nie. Johannes het mense gedoop terwyl hy kameelhare gedra het, wat stinkend moes wees en meer so as dit nat word.

Heuning en goggas klink nie na ‘n aptytwekkende maaltyd nie en ‘n baard sou ‘n goeie vangplek vir verdwaalde sprinkaanpote gewees het. Nie een van die mans het ‘n aantrekkingskrag gehad nie, maar Johannes se woorde was wat sondaars na die rivier gelok het om gedoop te word.

Elia se wonderwerke het mense na die Here getrek. Hy het vir Israel gewys wie God werklik is. Hulle is so in afgodsaanbidding geïndoktrineer dat hulle van Jehovah en Sy krag vergeet het. Toe die offer op die altaar verteer is en die profete van Baäl vernietig is, het die nasie gebuig en verklaar: “Die Here is God.”

Elia se salwing het op Elisa geval by die Jordaanrivier toe Elia in ‘n warrelwind geneem is. Johannes se opvolger was die Seun van God, wat ook by die Jordaanrivier deur die Heilige Gees gesalf is.

Elia en Johannes was nie groot vanweë hul voorkoms nie, maar weens hul gewaagde boodskappe.

Die kragtige prediking van Elia en Johannes het mense tot bekering laat kom. Tog het hulle albei onder die ou verbond gelewe. Die Heilige Gees het hulle bemagtig wanneer ‘n wonderwerk of ‘n woord nodig was, maar hulle was nie in die Gees nie, want Jesus het nog nie gesterf en uit die dood opgestaan ​​nie.

Ons hoef nie kameelhare te dra en insekte te eet om by hulle te leer nie. Ons hoef ook nie luide predikers te wees nie. Jesus se woorde sê vir ons dat ons, as gelowiges vervul met die Gees van God, groter is as Johannes.

“Voorwaar Ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het niemand groter as Johannes die Doper opgestaan ​​nie  ; maar elkeen wat die minste in die koninkryk van die hemele is, is groter as hy.”  ( Matteus 11:11 )

Elia en Johannes het gestaan ​​teen onreg, valse godsdiens en die boosheid wat hulle gemeenskappe deurdring het. Met God se Woord as ons gids en die Heilige Gees wat ons bemagtig, kan ons dieselfde ding doen om ons sfeer van die wêreld met geregtigheid te beïnvloed soos hierdie twee wonderlike profete gedoen het.

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

John Wesley

John Wesley John Wesley (28 June 1703 – 2 March 1791) was a British cleric, theologian, and evangelist, who was a leader of a revival movement within the Church of England known as Methodism. The societies he founded

Read More »
Translate »