God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

WHY ARE MOUNTAINS SO IMPORTANT IN THE BIBLE?

“Kom, laat ons optrek na die berge van die Here, na die tempel van die God van Jakob. Hy sal ons sy weë leer, sodat ons in sy paaie kan wandel”  ( Miga 4:2 ).

Wat simboliseer berge?

Deur die eeue heen het mense van alle rasse en gelowe bergtoppe met verhoogde spiritualiteit geassosieer. En hoekom nie? Sedert antieke tye het baie die kosmos verstaan ​​as ‘n drieledige struktuur wat bestaan ​​uit die hemele, die aarde en die donker geestelike plekke onder die aarde. Dit maak dus sin dat mense sal probeer om nader aan hul gode te kom deur tempels, altare en heiligdomme op die hoogste pieke te bou.

Aangesien die Bybel vir ons veelvuldige aanduidings gee dat die Hemel ‘n plek is waar die Een Ware Lewende God “woon” ( Jesaja 66:1Matteus 6:91 Petrus 3:22 ), lyk dit ook natuurlik, volgens menslike logika, dat Christene kan probeer om nader aan God te kom deur berge te skaal.

Die Bybel maak dit egter duidelik dat God se doel met die skep van bergreekse niks te doen het daarmee om die mensdom nader aan Homself in fisiese nabyheid te trek nie – maar die simboliek agter hierdie majestueuse piekformasies het wel die potensiaal om ons harte nader aan Syne te trek.

Net soos elke ander element in die skepping uiteindelik die aard van sy Skepper openbaar—berge verklap belangrike inligting oor wie God is. In die Skrif sien ons hierdie simboliek in meer as 500 verse en honderde gebeurtenisse, wat 35 groot bergreekse insluit, uitspeel.

7 Belangrike berge in die Bybel?

Van Genesis tot Openbaring berge speel ‘n belangrike rol in die ontvouende verlossingsplan van ons Skepper. Die gebeure wat op elkeen van hierdie berge plaasvind, bevestig God se getrouheid, Sy soewereiniteit en Sy allesoortreffende krag. Maar miskien die mees aanskoulike, hierdie gebeure openbaar die stabiliteit en omvang van God se krag om verbond te hou.

Berg Ararat  ( Genesis 8:4 ): Hierdie bergagtige gebied word algemeen erken as die rusplek van Noag se Ark. Na 150 dae van oorlewende stormvloede, wildlewe-drama en epiese oorstromings “het die ark op die berge van Ararat gaan lê.” Dit sou nog 40 dae duur voordat Noag dit waag om ‘n venster oop te maak ( Genesis 8:6 ), maar deur God se genade was hulle uiteindelik terug op vaste grond.

Nadat Noag en sy gesin uit die ark gekom het en op die berg Ararat gestaan ​​het, het God aan hulle ‘n ewige belofte gegee. “Ek sluit my verbond met jou op: Nooit weer sal alle lewe deur die waters van ‘n vloed vernietig word nie; daar sal nooit weer ‘n vloed wees om die aarde te vernietig nie”  ( Genesis 9:11 ).

Berg Sinai/berg Horeb  ( Eksodus 19  en 20,  Numeri 3Nehemia 9: 13,14): Hierdie berg, wat met twee verskillende name genoem word, is waar “God ‘n verbond met die Israelitiese volk gesluit het,” sê Amanda Idleman in  What Is die betekenis van die berg Sinai in die Bybel? Dit is die plek waar Moses vir die eerste keer vir God in die brandende bos teëgekom het, en toe later met Hom ontmoet het om die 10 Gebooie te ontvang. Die bevryde Israeliete het die eerste keer God se stem van hierdie berg af gehoor, maar hulle was so getraumatiseer deur God se krag en heiligheid dat hulle nie die berg Sinai durf nader of aanraak nie uit vrees dat hulle vernietig sou word. Hierdie berg verteenwoordig die Ou Verbondswet—wat grense vir God se uitverkore volk stel wat hulle sondige natuur blootlê en die weg sal baan vir ‘n beter verbond wat nog moet kom.

Berg Nebo/ Berg Pisga  ( Deuteronomium 32:49 , 34:1): Moses het uiteindelik die land sien vloei van melk en heuning toe hy  “die berg Nebo van die vlaktes van Moab af tot op die top van Pisga, oorkant Jerigo, geklim het. Daar het die HERE hom die hele land gewys.”  Moses se 40 jaar van woestynswerwing het uiteindelik tot ‘n einde gekom op daardie piek, waar hy uiteindelik begrawe is. Selfs al is Moses nie toegelaat om die ryk en vrugbare land te ervaar wat deur God aan die Israeliete beloof is nie, het die ware Beloofde Land na sy dood op die getroue leier gewag. 

Berg Karmel  ( 1 Kon. 18:16-462 Kon. 2:25 ): Dit is die berg waar God Sy oppergesag onder die heidense volk getoon het en hulle valse gode letterlik vernietig het. God se uitverkore man, Elia, het die goddelose koning Agab en profete van Baäl uitgedaag tot ‘n kragmeting op hierdie berg en gekyk hoe God Homself die oorwinnaar bewys het deur vuur en reën te gebruik.

Al het die Israeliete God se verbond verwerp, sy altare afgebreek en sy profete met die swaard doodgemaak ( 1 Konings 19:14 ). God het hulle van koning Agab verlos en belowe om “seweduisend in Israel te bewaar—almal wie se knieë nie voor Baäl gebuig het nie”.

In  Elijah and the Miracle of Fire from Heaven herinner Bianca Juárez Olthoff ons aan nog ‘n kragtige wegneemete van hierdie bergtop-geleentheid. “In die oomblik van wag vir die wonderwerk, het Elia die gebreekte altaar herstel en die volk by die naam geroep, ‘Jou naam sal Israel wees’…die vyand ken ons naam maar roep ons deur ons sonde; God ken ons sonde maar roep ons op ons naam. Soms is ’n herinnering aan wie ons is sterker as ’n teregwysing van wat ons nie is nie.”

Berg Moria/Berg Sion  ( Genesis 22:22 Kronieke 3:12 Samuel 5:1-101 Konings 8:1 ): Op hierdie heuwelagtige gebied van heilige land toon die Skrif God se verlossingswerk by die berg Moria selfs voor die berg is herdoop  tot Berg Sion . Daar het Abraham ingestem om die ondenkbare te doen; hy het sy seun gebind en voorberei om hom te offer, met die geloof dat God sy belofte sou nakom en, “vir Homself ‘n lam as ‘n brandoffer sal voorsien.” Op hierdie berg het Jakob na die Hemel geklim, Dawid het die dorsvloer van Ornan gekoop, en Salomo het die pragtige tempel van die Here gebou.

Die goddelik georkestreerde oorwinnings op die berg Moria was net ‘n opwarming en voorafskaduwing van wonderbaarlike gebeure wat sou kom. Nadat die eerste tempel gebou is, het die hele gebied, insluitend die bergreeks, as Sion bekend gestaan. Nie net het die heuwel ‘n nuwe titel gekry nie, maar dit het ook ‘n veel groter identiteit geërf op grond van ‘n Dawidiese verbond wat hierdie tydelike berg in ‘n ewige stad sou omskep. Die nuwe verbond sou op die fondament van Sion gelê word – deur Jesus Christus ons Here. 

Olyfberg  ( Lukas 19:29-37Lukas 22:39Handelinge 1:9-122 Samuel 15:30 ): Hierdie berg is die tuiste van baie tragiese gebeure. In die Ou Testament het Dawid dit as ‘n toevlugsoord gebruik toe sy seun Absalom in opstand gekom het. Later het koning Salomo dit vir afgodsaanbidding gebruik. In die Nuwe Testament  het Jesus  daar oor Jerusalem gehuil. En Die Tuin van Getsemane, geleë op die westelike helling van die Olyfberg, is waar Jesus alleen in  gebed geskrik het  voor Sy kruisiging – kort voordat Judas Hom verraai het.

Maar uit die as van hierdie groot tragedies bied God hoop en belofte aan sy volk. Dit is dieselfde berg waar Jesus Sy Olyfbergtoespraak lewer, wat ‘n tyd voorspel wanneer alles reggemaak sal word. Na Sy opstanding staan ​​Jesus weer op die Olyfberg, seën sy dissipels en word voor hulle oë na die Hemel geneem. Onmiddellik na sy hemelvaart verskyn engele en sê vir die dissipels:  “Hierdie selfde Jesus, wat van julle weggeneem is in die hemel, sal terugkom op dieselfde manier wat julle Hom na die hemel sien opgaan het.”  Die dissipels glo die belofte en weet Jesus sal nie net terugkeer nie, maar Hy sal eendag terugkeer na daardie selfde plek op die Olyfberg – volgens die profeet Sagaria (Sagaria 14:4 ) .

Berg Hermon  ( Matteus 17:1-9 ): Op hierdie berg, die hoogste in die streek, het Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes geneem om te bid. Daar—op die Berg van Verheerliking—het Jesus Sy heerlikheid geopenbaar. Sy gesig het geskyn soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig [en] Moses en Elia het daar voor hulle verskyn en met Jesus gepraat.”

Die naam van die “hoë berg” waar die gedaanteverandering plaasgevind het, word nie in die Nuwe Testament gespesifiseer nie. Geleerdes debatteer of die berg Tabor of die berg Hermon die betrokke berg is, maar baie meen dat die berg Hermon beter pas by Matteus se beskrywing en die Bybelse gebeure wat voor en na die transformasie plaasgevind het. Plus, volgens Joodse geskiedkundiges, was die berg Tabor die plek van ‘n Romeinse militêre kamp gedurende Jesus se tyd op aarde, wat die berg ‘n onwaarskynlike omgewing sou gemaak het vir Jesus en sy dissipels om alleen te wees.

Belangriker as die werklike ligging van hierdie berg is die betekenis van die gebeurtenis wat daarop gebeur het. Nie net het die dissipels ‘n groter begrip van Jesus se godheid deur die gedaanteverandering verkry nie, maar wanneer die Vader die dissipels beveel om: “Luister na Hom!” (in plaas daarvan om Jesus saam met Moses en Elia saam te voeg). God openbaar Jesus as die vervuller van die Ou Verbond en die beliggaming van die nuwe!

Beskryf die Bybel berge op ‘n simboliese manier?

Dwarsdeur die Skrif vind ons  Bybelverse oor berge  wat as simboliese elemente gebruik word om standvastigheid, betroubaarheid, onbeweeglikheid, krag en geloof te beskryf.

In  Hebreërs 12 vind ons ‘n fassinerende gedeelte wat twee spesifieke berge gebruik as simboliek en ‘n samevatting van God se verbondsplan. Die skrywer van die brief – wat baie glo Paulus is – praat met nuwe Joodse Christene, om hulle aan te spoor om te volhard in die aangesig van vervolging.

Met verwysing na die berg Sinai, waar die wet van die Ou Verbond gevorm is, herinner die skrywer die nuwe bekeerlinge dat hulle nie,  by ‘n berg gekom het wat aangeraak kan word en wat brand van vuur; tot duisternis, somberheid en storm; op ‘n basuinblaas of so ‘n stem wat woorde spreek dat die wat dit gehoor het gesmeek het dat geen verdere woord met hulle gespreek word nie.”

Die skrywer moedig die nuwe bekeerlinge aan dat hulle eerder  na die berg Sion gekom het, na die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem [waar] duisende der duisende engele in blye samekoms … en na Jesus, die Middelaar van ‘n nuwe verbond, en aan die besprinkelde bloed wat ’n beter woord spreek as die bloed van Abel.”

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Mindfulness Romans 8:5

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Mindfulness Romans 8:5 How many people are so preoccupied with their flesh, or things related to it, that they completely

Read More »

Abandonment 1 Peter 2:21

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Abandonment 1 Peter 2:21 Where does this leave all the people? Where does this true biblical Christianity leave people? Because

Read More »

Soak up every moment

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Soak up every moment No one has ever had a single bad moment without first being influenced by that badness.

Read More »

Blue Dams of Injury

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Blue Dams of Injury “Blue Dams of Injury wash away evil…” When we get hurt, the tiny capillaries (blood vessels)

Read More »
Translate »