God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

Deur God geslaan en geslaan, deur mense verag en verwerp.

Psa 8:5 praat van die menswording van die Here Jesus, gekroon met heerlikheid en eer. Die Here Jesus Christus word ook beskryf as die “Lelie-van-die-vallei”, die “Roos van Saron” (Salomo se Lied 2: 1), en die “Helder en môrester” (Openbaring 22:16). Ons is verheug om hierdie wonderlike beskrywings van die Here Jesus te hoor, maar Jesaja 53:2 en Jesaja 52:14 wys dat die beloofde Messias “geen vorm”, “geen skoonheid” en “geen skoonheid” gehad het nie. Die Hebreeuse woord vir “vorm” (toar 8389) word op verskillende maniere in Engels vertaal en druk die idee van pragtig, goed, mooi en gesig uit. En die Hebreeuse woord vir “volmaaktheid” (hadar), bedink met betekenisse uitgedruk deur baie Engelse woorde, soos skoonheid, eer en glorie, onder andere. Daarom beklemtoon die stelling “Hy het geen vorm nie” die teenoorgestelde van “skoonheid”, Hy beklemtoon die feit dat dit sonde vir sy mense is. Die hoofkenmerk van die offergawes wat God in die Ou Testament voorgeskryf het, is volmaaktheid: “Jy mag niks aan die Here offer wat verbrysel, fyngedruk, gebreek of gesny is nie” (Lev. 22:24). Natuurlik het al daardie opofferings in die Ou Testament gewys op die Messias wat volmaaktheid beliggaam het – wat op sy volkome sondeloosheid gewys het – maar vir almal wat gekom het om hom te red, sou sondig, of geestelik korrup wees. Alhoewel hy met heerlikheid en majesteit gekroon is, moet ons nooit die verstommende feit uit die oog verloor dat Christus presies die teenoorgestelde van hulle moet wees nie – walglik, skandelik en vernederend. Verlos elke gelowige van die straf van sonde en die ewige hel, en verheerlik sy bruid. As “Lelie van die Vallei”, “Rose van Sharon” en “Bright and Morning Star”, is ek en jy wat ons van nature is,

Jes 53:2 “Want hy sal voor sy aangesig opgroei soos ‘n teer plant en soos ‘n wortel uit droë grond; hy het geen gedaante of skoonheid nie; En wanneer ons hom sien, is daar geen skoonheid wat ons wil hê nie.” Jes 52:14 “Baie mense is verbaas oor jou. Sy gesig [van die Here Jesus gepraat] was leliker as enige mens, en sy gedaante meer as die mensekinders.” 2 Korintiërs 5:

 

21 “Want Hy [God die Vader] het Hom [God se Seun] ‘n sonde vir ons gemaak, wat geen sonde geken het nie; sodat ons die geregtigheid van God in Hom kan word.” Heb 2:9 (met aanhaling van Psa 8:5) “Maar ons sien Jesus, wat weens die angs van die dood ‘n bietjie minder as die engele gemaak is, met heerlikheid en eer gekroon; Dat hy deur die genade van God vir elke mens die dood sou smaak.” 1 Petrus 1:19

 

“Want julle weet dat julle nie bevry is van verdorwe dinge, soos silwer en goud, van die ydele praatjies van die oorlewering van julle vaders nie. 19 Maar met die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos: Ef 5:25 – 27 Manne, julle moet julle vrouens liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het; 26 sodat Hy dit kan heilig en reinig met die waterbad deur die woord, 27 dat Hy Homself ‘n heerlike gemeente kan stel.

, Vlekke, of sere, of so iets; Maar dit moet heilig en vlekkeloos wees.”

 

Psa 22:6 sê: “Maar Ek [die Here Jesus] is ‘n wurm en nie ‘n mens nie; Mense word veroordeel en mense word verag.” Die mens haat God, en Johannes 3:19 verduidelik hoekom: “En dit is godslastering: daar het lig in die wêreld gekom, en die mense het die duisternis liewer as die lig liefgehad, omdat hulle werke sleg was.” Net soos die mens God se geskrewe Woord, die Bybel, verwerp, so verwerp die mens die vleesgeworde Woord, Jesus Christus, terwyl hy op die aarde wandel. Lukas 10:16 illustreer ook die hartseer feit dat die mens se haat teenoor sy medemens ‘n aanduiding is van hoe baie hy God haat: “Hy wat na julle luister, luister na My; En wie jou haat, haat my. En hy wat My haat, haat hom wat My gestuur het. Ook die idee van “wegkruip vir God”: “Ons het ons aangesig vir Hom verberg”, ons sondigheid ontstaan ​​– liefde vir die duisternis, soos Gen 3: 8 aandui, “… Adam en sy vrou het hulle weggesteek vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. ” En Num 15:31 verklaar die straf om die woord van God te minag: “Want hy wat die woord van die Here verag en sy gebooie verbreek, dié siel sal heeltemal uitgeroei word; Sy sonde sal op hom wees.” Verder, volgens Psa 51:5, aangesien alle mense in sonde ontvang is en in ongeregtigheid gebore is, sal hulle uitgeroei word. “Sny” is die taal wat tot die hel praat – ons verdien almal straf. Daarom moes Christus, wat vol was van die ongeregtigheid van sy volk, uitgeroei word. Met ander woorde, Hy moes God se ewige toorn verduur vir diegene wat hom kom red het. Christus het sonde as sy eie geneem en gesondig en God se wet is vervul – ewige straf in die hel.

Jesaja 29:15 “Wee hulle wat hard soek om hulle raad vir die Here te verberg, en hulle werke is in duisternis, en hulle sê: Wie sien ons? En wie ken ons?”

Jes 53:3 “Hy word verag en deur die mense verwerp; Mense van droefheid en bekend met droefheid, en ons het ons aangesig vir hom verberg; Hy was verag, en ons het hom nie waardeer nie.”

Psa 88:4 “Ek [spreek van die Here Jesus] word gereken onder die wat hel toe gaan [ek] is soos ‘n man sonder krag.” Johannes 19:15. Pilatus sê vir hulle: Moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord: Ons het geen koning behalwe die keiser nie. LUKAS 20:17 En hy het hulle aangekyk en gesê: Waarom is daar geskrywe: Die steen wat die bouers verwerp het: dit het ‘n hoeksteen geword?

Psa 118:22 – 23 “Die klip wat die bouers verwerp het, het die hoof van die hoek geword. 23 Dit is die werk van die Here; Dit is ongelooflik in ons oë.”

Bang, geslaan deur God, gepynig – Jes 53: 3 – 4 beeld beide die verwerping van Christus deur die mens en die ewige verloëning deur sy Vader God uit. Die pyn en lyding wat die Here Jesus moes oorkom is verstommend, en bo ons beperkte begrip. Die woord “lyding” (Makkab 4341) kom in Messiaanse Psalm 38 voor, wat die hardheid van die helse vuur uitbeeld wat Christus moes verduur. Psalm 22, wat ook ‘n Messiaanse psalm is, gee baie besonderhede van die ondenkbare geestelike lyding wat die Here Jesus sou moes verduur sodra Hy ‘n sonde vir sy bruid, die Ewige Kerk, geword het. Die Hebreeuse woord word gebruik vir “verskrik” (naga 5060) en word vertaal as “aanraking”, “geteister” en “drith nise”: “omdat my siel vol benoudheid is: en my lewe nader.” [Slaag] na die graf” (Psalm 88:7). Van tyd tot tyd in hierdie verse, En regdeur Jesaja 53 en die Bybel gaan God in groot besonderhede sodat ons nie die groot waarheid mag vergeet dat Sy Seun gesondig het nie en die verskriklike prys wat Sy Seun moet betaal – om gelyk te ly. Vir ewig in die hel, “om sy volk van hulle sondes te red”, 2 Kor 5:21, beklemtoon: “Want Hom [God die Vader] het Hom [God se Seun] vir ons laat sondig, wat die sonde nie geken het nie; sodat ons die geregtigheid van God in Hom kan word.” Die Hebreeuse woord vir “smitten” (nakah 5221) word vertaal as verskeie vorme van “Smite”, “Slay” en “Kill”. Onthou hoe die frase sê: “God se slag.” Wie kan hierdie wonderlike proklamasie dat God die Vader “die Seun van God met die Gees” sal doodmaak, begin verstaan? Volgens die Bybel? Dit is dieselfde straf wat ek en jy vir ons sondes het. ’n Baie belangrike gedeelte is Sag 13:7, wat die besonderhede voorspel van al die dissipels wat die Here verlaat het toe Hy Homself toegelaat het om vrywillig die tuin van Getsemane te beset: “Ek [God] sal die herder slaan en die skape van die kudde sal na die buiteland verstrooi word.” . Die Here Jesus, wat ‘n sondaar geword het, is in die wingerd van God verbrysel om Sy bloed (of lewe) te stort om die sondes van Sy kinders te versoen, soos ons in Jesaja 63:3 lees. [Jesus] het alleen wyn gedrink; En ek het nie een van die mense gehad nie. Psa 22:1 beeld die onuitspreeklike pyn uit van die een wat (nog) die wese van die hel ervaar. Waarom het U my verlaat, my God, my God? Hoekom is jy weg daarvan om my en my brullende woorde te help?” Psa 88: 7 Die essensie van die hel gaan voort om te wys: “U toorn is hard op my, en U het my laat ly met al u golwe. Sela. Jona 2:2-6 gee vir ons nog ‘n prentjie van Christus in die hel. Dink daaraan dat Jona in die maag van ‘n walvis ‘n tipe, of figuur is, dat Christus van die Here Jesus Christus in die hart van die aarde was toe Hy die toorn van God verduur het: “Want Jona was drie dae in die maag van die walvis. en drie nagte; Die Seun van die mens sal drie dae en drie nagte in die hart van die aarde [onder die toorn van God] wees” (Matteus 12:40). Die pyn wat die wese van die hel simboliseer, word uitgedruk in die roep van die Verlosser van die kruis by Markus 15:34: “En in die negende uur sê Jesus met ‘n groot stem: Eloi, Eloi, lang gelykenis? Wat beteken, my God, my God, hoekom het U my verlaat? ” Sy liggaam is “verdorwe” (Hand 13:33-37), Omdat Christus geweet het dat hy nie onderworpe sou wees aan verval nie, kon Christus die hel verduur.Jona 2:6, “Ek het na die voet van die berg gegaan; Die aarde met die heinings rondom my was vir ewig; tog, Here my God, het U my lewe van verdorwenheid gebring.

Jes 53: 3 – 4, 7 ”Hy word verag en deur die mense verwerp; Man van smarte en bekend met droefheid, en ons het vir hom verberg soos ons aangesig; Hy was verag, en ons het hom nie waardeer nie. 4 Waarlik, Hy het ons laste gedra en ons laste gedra; tog het ons bely dat hy geslaan is, dat hy deur God geslaan is en dat hy bedroef was. 7 Hy was verdruk en verdruk, maar hy wou sy mond nie oopmaak nie;

Psa 38: 3 – 7 “Deur u [God se] toorn is daar geen bestendigheid in my liggaam nie [spreek van die Here Jesus nie; Daar is ook geen rus in my gebeente vanweë my sonde [gevul met ons sonde] nie. Want my ongeregtighede is van my hoof af weg, hulle is te swaar vir my. As gevolg van my dwaasheid is my wonde stink en korrup. Ek is afgelei; Ek is baie gebuig; Ek rou al heeldag. Want my lendene is vol gruwels, en my liggaam is nie veilig nie.

Sag 13:7 “Ontwaak, my swaard, teen my herder en my vriend, spreek die HERE van die leërskare: slaan die herder, en die skape sal verstrooi word. En ek sal my hande op die kleintjies lê.”

Matt 26:31 “Toe sê Jesus vir hulle: Vanaand sal julle almal kwaad wees oor My, want daar is geskrywe: Ek sal die herder slaan, en die skape sal verstrooi word. .” Jes 63:1 – 3 Wie is dit wat uit Edom kom, in rouklere geklee? Is dit een wat verheerlik is in Sy kleed, wat reis in die grootheid van Sy krag? Ek spreek in geregtigheid,

Kragtig om te red. Waarom is jy rooi in jou klere, en jou klere is soos ‘n man wat op wyn loop? Ek het alleen wyn gedrink; En ek het nie een van die mense gehad nie. Ek sal hulle verbrysel in my toorn, en Ek sal hulle verbrysel in my toorn. En hulle bloed sal op my klere gesprinkel word, en Ek sal al my klere bevlek. Jon 2: 2 – 6 “En ek [Jona, wat in Christus tipeer] het die HERE aangeroep vanweë my benoudheid, en Hy het my verhoor; Ek het uit die maag van die hel gehuil

En jy het my stem gehoor. Want U het my in die dieptes van die see gewerp; En die vloed het my omsingel: al jou sakke en golwe het my deurkruis. Toe sê ek: Ek is van jou oë weggegooi. Tog sal ek na u heilige tempel kyk. Die water het my omring, selfs die siel: die dieptes het my omsingel, die onkruid om my kop gevou. Ek het na die voet van die berg gegaan; Die aarde met sy grendels was altyd rondom my; tog het U my lewe uit die verderf gebring, Here my God.”

Klik hier om meer te lees 

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Mindfulness Romans 8:5

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Mindfulness Romans 8:5 How many people are so preoccupied with their flesh, or things related to it, that they completely

Read More »

Abandonment 1 Peter 2:21

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Abandonment 1 Peter 2:21 Where does this leave all the people? Where does this true biblical Christianity leave people? Because

Read More »

Soak up every moment

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Soak up every moment No one has ever had a single bad moment without first being influenced by that badness.

Read More »

Blue Dams of Injury

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Blue Dams of Injury “Blue Dams of Injury wash away evil…” When we get hurt, the tiny capillaries (blood vessels)

Read More »
Translate »