God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

6 Bible verse wat jy waarskynlik verkeerd lees?

Maak ‘n woordeboek oop en jy sal vind dat baie algemene woorde dikwels verskillende betekenisse het. Byvoorbeeld: Die man het die kolf met ‘n kolf geslaan . Die eerste vlermuis is ‘n nagdier, en die tweede is ‘n sportbykomstigheid. Ons weet deur sy plasing en gebruik wat is watter.  Die betekenisse van woorde, frases en sinne is gebaseer op hoe dit in verskillende kontekste gebruik word.

Wat is Bybelse konteks, en is dit so belangrik?

Vir korrekte Bybelse interpretasie moet ons  ag slaan op kontekstuele verheldering. Elke Bybelstudent verstaan ​​dat ‘n kritieke deel van Bybelstudie die oorweging van konteks is . Leekstudente van die Bybel interpreteer die Skrif dikwels verkeerd omdat hulle hierdie baie belangrike beginsel mis: Konteksreëls. Dit is van kardinale belang by die interpretasie van die Skrif.

Bybelse konteks sluit vier areas in wat met ‘n Skrifgedeelte te doen het:

1. Omringende woorde, sinne en paragrawe

2. Die hoofstuk

3. Die boek

4. Die hele Bybel

‘n Mens moet ook soortgelyke gedeeltes vergelyk vir opheldering en navorsing oor die historiese, kulturele en grammatikale konteks. 

Is dit harde werk? Ja. Ewig belangrik? Absoluut.

Ses gedeeltes wat algemeen uit konteks geneem word, en die korrekte interpretasie van elkeen

Terwyl ons elke vers ondersoek, sal ons na die konteks daarvan kyk om die skrywer se bedoeling te help onderskei:

1. Psalm 37:4 : “ Verlustig jou in die Here , en Hy sal jou gee die begeertes van jou hart.”

Sommige mense gebruik hierdie kort vers as ‘n bewysteks om hul begeertes na wêreldse gewin (gesondheid en rykdom) te regverdig. 

Kontekstueel praat die Psalms van God se handelinge in die skepping en geskiedenis, en Israel se geskiedenis. Hulle doel? Om behoorlike aanbidding van die Here God aan te spoor. Dawid het Psalm 37 geskryf , en dit is aan die mens gerig. Daarin praat Dawid van die mens se weë in teenstelling met God s’n, en Dawid verhef God daardeur.

Verlustig jou in die Here.  

Hierdie eerste deel van die vers rig ons aandag op God. Om ons in Hom te verlustig, beteken wanneer ons Christene ons plesier en ons vreugde in God vind, ons kosbare tyd saam met Hom spandeer in Sy Woord en in kommunikasie met Hom deur gebed. Ons kan nie anders as om Hom meer te ken soos ons dit doen nie. Ons is verander ( Romeine 12:2 ). Ons het Hom lief ( 1 Joh. 4:19 ) en ons wil Hom behaag en (dit is die voorbehoud) ons word meer soos Hy ( Romeine 8:29 ; 2 Korintiërs 3:18 ) en weet wat Hy van ons wil hê ( 1 Korintiërs ) 2:16 ).

So, as ons dit alles weet, beteken die tweede deel van die vers – “en Hy sal jou die begeertes van jou hart gee” – dat die  begeertes van ons harte Sy begeertes word, en nie meer ons s’n nie. Wat ‘n wonderlike transformasie!

Verwant: Wat beteken dit om jou in die Here te verlustig?

2. Jeremia 29:11: “Want Ek weet watter planne Ek vir julle het, spreek die HERE, planne van welsyn en nie van onheil nie, om vir julle ‘n toekoms en ‘n hoop te gee.”

Hierdie vers is op alles van advertensieborde tot bumperplakkers gepryk. Dit word deur die algemene bevolking (selfs ongelowiges) aanvaar dat God planne het vir hulle om voorspoedig te wees (gewoonlik met betrekking tot finansies). 

Vanaf 627-586 vC het die profeet Jeremia woorde van oordeel en beloftes aan ‘n onboetvaardige, goddelose Juda geskryf ( Jeremia 29:1 ) voor en tydens hul ballingskap. Jeremia het die nasie herhaaldelik gewaarsku teen komende oordeel as hulle nie bekeer nie.

Ja, daar is hoop wat deur die boek versprei is, maar God het Jeremia laat skryf oor hoe Hy  die nasie se selfsugtige planne sou ontwrig en hulle drome sou vernietig.

Die Assiriërs het baie van Israel in ballingskap na Babilon geneem. Diegene wat in Jerusalem oorgebly het, het gevoel dat God hulle geseën het en die gevangenes vervloek het. Jeremia het ook geprofeteer dat God hulle weer in hul land sou versamel, maar nie volgens hul verlangde rooster nie. In plaas daarvan sou hulle terugkeer uit ballingskap in God se tydsberekening, plan en doel geskied. Israel se bekering was die sleutel. Dit was vir die Jode ondenkbaar dat God hulle deur gevangenskap sou “red” en hulle daarin sou seën, al was Jeremia se boodskap duidelik.

Jeremia 29 handel oor God se beloofde seëninge aan die nasie, en “hierdie seëninge is ‘n omkering of opskorting van die verbondsvloeke in Deuteronomium 28:30 –34.” God het belowe om hulle terug te bring, en dit is die belangrike konteks van vers 11. Volgens Kevin D. Gardner in Tabletalk Magazine , “Die konteks van Jeremia 29:11 dui aan dat dit nie bedoel is as ‘n algemene belofte van wêreldse seën nie.”

Is hierdie boodskap vir ons? Die seën is nie direk aan ons nie. Die boodskap van Jeremia 29:11 was eerste vir die Jode sowel in ballingskap as in die relatiewe veiligheid van Jerusalem. Ons soewereine God gaan Sy beloftes vervul terwyl hulle na Jesus gekyk het – iets wat God geweet het, maar die Jode het duidelik nie. Maar omdat Israel geseën sal word, en ons as Christene ingeënt is as God se volk, sal ons deel in die uiteindelike toekomstige vervulling van God se seën in Christus.

Verwant: Beteken Jeremia 29:11 dat God nie sal toelaat dat slegte dinge met my gebeur nie?

3. Jesaja 53:5: “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor;

 Hy is ter wille van ons ongeregtighede verbrysel; op Hom was die tugtiging wat vir ons vrede gebring het, en deur sy wonde is daar vir ons genesing.”

Baie interpreteer hierdie pragtige vers oor ons Verlosser Jesus dat Jesus vir ons (op aarde) fisiese genesing bring omdat Hy al ons wonde op Hom geneem het.

Jesaja was ‘n profeet vir die suidelike nasie van Juda vanaf 739-686 vC gedurende ‘n tyd van hul geestelike verval toe die noordelike en suidelike koninkryke verdeel is. Sy profesieë sluit dié oor die toekomstige koninkryk en van Christus in. Die skitterende middelpunt van Jesaja se skrywe is hoofstuk 53 oor die geslagte Lam van God , waarin ons die teksvers vind.

Hierdie vers wys na geestelike genesing , nie fisiese genesing nie. Jesus s’n is ‘n geestelike genesing wat bewerk word deur Sy volmaakte offer, en ons val in Sy genade en verlossing deur geloof en gehoorsaamheid ( 1 Petrus 2:24 ). Ons is gereinig van sonde; dit is hoe ons genees word! Geen dood meer nie, want ons sal tot die ewige lewe opgewek word. Dit is wanneer ons fisiese liggame verheerlik sal word.

4. Filippense 4:13 : “Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”

Die apostel Paulus het hierdie brief aan die gemeente in Filippi geskryf terwyl hy in hegtenis geneem is. Filippi was ‘n Romeinse kolonie, en die kerk het bevrediging geneem om burgers van Rome te wees. Hulle het baie sataniese teenstand ondervind, maar het steeds gehelp om Paulus finansieel te ondersteun. Twee van die redes waarom hy hierdie brief geskryf het, was om hulle te inspireer tot eenheid en om valse leraars te bestry. Stoïsisme het ‘n deurslaggewende rol gespeel in die filosofie van die Romeins-beheerde omgewing, en hierdie filosofie het ‘n oortuiging belemmer dat aanhangers hul omstandighede kon beheer om tevredenheid te verskaf.

In die verse wat vers 13 onmiddellik voorafgaan, praat Paulus van sy tevredenheid in wat hom ook al oorval het – of dit nou verneder of oorvloedig is, hy het “die geheim van oorvloed en honger, oorvloed en nood geleer”. Paulus het geleer dat tevredenheid nie gebaseer is op ‘n mens se huidige situasie nie.

Paulus het aan die gelowiges voorgelê hoe ons veronderstel is om te reageer wanneer ons teëspoed van alle soorte ondervind. Waar is die oorwinning? En kan dit deur lyding bereik word? Paulus het gesê ons kan oor enige situasie heers (die oorwinning hê) en tevrede wees deur op Christus en Sy krag en genoegsaamheid te vertrou.

Verwant: Die verborge waarheid van Filippense 4:13: “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my sterk maak”

5. 1 Korintiërs 10:13: “Geen versoeking het julle oorval wat nie ’n mens is nie. God is getrou, en Hy sal nie toelaat dat jy bo jou vermoë versoek word nie, maar saam met die versoeking sal Hy ook die uitkoms voorsien, sodat jy dit kan verduur.”

Byna almal het die stelling gehoor: “God sal my niks gee wat ek nie kan hanteer nie.” Daardie redenasie plaas menslike begrip in die pad van hoe God in Sy  ekonomie opereer.

Kom ons pak hierdie betekenisvolle vers uit.

1 en 2 Korinthiërs is deur die apostel Paulus aan die kerk in die Romeinse provinsie geskryf wat Korinthe in waarskynlik 55 nC ingesluit het. Korinthe was so goddeloos dat wanneer iemand ‘n volk “Korintianiseer” genoem het, hulle losbandig en korrup bedoel het. Die kerk was nie in staat om ten volle te breek van die indringende kultuur nie en Paulus het hulle tekortkominge met vermanings, opdragte en bemoediging aangespreek. 

Hoofstuk tien begin met Paulus wat die Israeliete herinner aan hulle omstrede veertig jaar in die woestyn terwyl hulle tussen Egipte en Kanaän gereis het. John MacArthur sê: “Hulle het hul vryheid grootliks misbruik en verval in afgodery, onsedelikheid en opstandigheid, wat hulleself gediskwalifiseer het om die Here se seën te ontvang.” God het hulle deur die woestyn gelei, en as gevolg van hulle meedoënlose ongehoorsaamheid het Hy slegs twee mans bo die ouderdom van negentien toegelaat om die Beloofde land binne te gaan. So het Paulus aangehou om hulle te herinner waar hulle deur die genade van God gekom het. Hulle het voorheen in hulle eie sondige versoekings geval, en baie het in dieselfde soort verdorwenheid in Korinte verval.

Paulus tref die kern van die saak wanneer hy by vers 13 uitkom. Ons is almal sondige mense, en ons versoekings is algemeen vir ons. Versoeking soos dit hier gebruik word, kan ook beproewinge beteken. God bring nie sondige versoekings nie, maar Hy laat hulle toe om ons geloof te toets ( 2 Korintiërs 13:5 ). 

Hy het toegelaat dat die Korintiese kerk getoets word, om beproef te word deur die deurdringende goddeloosheid van sy omliggende kultuur.

Maar kyk na die res van die vers, ” God is getrou , en Hy sal nie toelaat dat jy bo jou vermoë versoek word nie, maar saam met die versoeking sal Hy ook die uitkoms gee, sodat jy dit kan verdra.”

Die sleutel – en dit is belangrik – is dat God voorsiening maak vir die ontsnapping van versoekings. Dit is nie ‘n algemene belofte om versoekings te verwyder nie, en nêrens sê dit dat ons nie pyn of verlies (insluitend die dood) sal verduur nie. Weduwees en wewenaars of ouers wat hul kinders verloor, sal vir jou sê dat die verlies elke dag verby is wat hulle kan hanteer. Geen manier kan iemand met vrede deur daardie verliese kom tensy hy of sy Jesus ken nie, en ons fokus moet altyd op Jesus en Sy werk in en deur ons bly. Soos Dawid gesê het: “Die Here is my sterkte” ( Psalm 28:7 ).

6. Openbaring 3:20: “Kyk, Ek staan ​​by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek na hom ingaan en saam met hom eet, en hy met My.”

Algemene waninterpretasie van hierdie vers beweer dat dit Jesus is wat op individue se harte klop. Dit is nie.

Die apostel Johannes het Jesus se woorde aan die “sewe gemeentes wat in Asië is” opgeteken ( Openbaring 1:4 ) gedurende sy tyd van ballingskap op die eiland Patmos (ongeveer 95 nC). Een van die kerke met wie Jesus praat, is die een in Laodisea , wat geen woorde van lof ontvang het nie – net berisping en ‘n aanklag om te bekeer. Die Laodicense kerk het so erg gestig dat Jesus hulle uit Sy mond wou braak omdat hulle lou was – ” selfbedrog skynheiliges ” (John MacArthur).

Hulle het gesê hulle is ryk en het niks nodig nie. Jesus het vir hulle gesê hulle is “ellendig, bejammerenswaardig, arm, blind en naak” ( Openbaring 3:17 ). Jesus het hulle aangeraai om alles wat hulle nodig het by Hom te kry, nie van enigiets van die wêreld nie.

Vers 20 openbaar ‘n verbysterende waarheid. Jesus is uit Sy eie kerk gesluit. Ligonier Ministries sê, “Hierdie klop is ‘n klop van dissipline en oordeel oor ‘n kerk wat sy missie vergeet het,” en “die kerk in Laodisea het sy voorspoed geniet en die evangelie laat vaar. Sy bediening was vol trots en selfvertroue, sonder afhanklikheid van Jesus vir geestelike lewe en getuienis.”

Daar was nie een gelowige in die Laodicense kerk nie. Jesus het buite gestaan ​​en klop, en as hulle Hom net sou nooi (dit wil sê, Hom Here van hul lewens maak), kon hulle deel hê aan Sy seëninge – wat swaarder weeg as enigiets wat die wêreld bied.

Hermeneutiek (die wetenskap van Bybelse interpretasie) is ‘n moet vir enige ernstige student van die Bybel. Die term mag dalk klink asof dit net vir geleerdes is, maar is ons Christene nie almal om geleerdes van die Woord te wees nie? Hoe anders kan ons die korrekte interpretasie van die Skrif onderskei en toepas? Want daar is net een korrekte interpretasie van elke vers van die Bybel.

By:Biblestudytools.com

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »