God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

6 Historiese standpunte oor Goddelike Soewereiniteit en Menslike Vryheid.

‘n Paar maande gelede het ek en Bill Combs ‘n paar blogplasings vrygestel wat woede onder sommige van ons lesers laat ontstaan ​​het met betrekking tot die debat oor goddelike soewereiniteit en menslike vryheid. Een van die hindernisse vir vrugbare dialoog wat in die daaropvolgende bespreking na vore gekom het, was een van definisie – ‘n versuim om historiese posisies te definieer op maniere wat wedersyds aanvaarbaar is vir alle deelnemers aan die debat. Hierdie mislukking het die potensiaal om eers te lei tot onduidelikheid, dan wanvoorstelling, gevolg deur ad hominem  -aanval, en selfs aanklagte van dwaalleer. Dit is jammer.

Die volgende is ‘n getroue poging om nie (1) om die vraag te debatteer of (2) om etikette te heg aan mense wat nie daarvan hou om geëtiketteer te word nie. Dit is eerder ‘n poging om ses sleutelposisies getrou te beskryf met behulp van historiese beskrywings (hoewel nie noodwendig etikette nie ) wat voorstanders van elke posisie (hetsy histories of modern) kan omhels:

A Pelagian is one who believes that man needs no assistance to come to God. By his own unaided power any man can avoid the pitfalls that ensnared Adam and generate all the faith and action necessary to follow Christ’s superior example and so be accepted by God. This belief was condemned as heresy at the 15th Council of Carthage in A.D. 418. This position is rare among evangelicals, and the label should not be assigned lightly.

‘n Semi-Pelagian is iemand wat glo dat elke mens, alhoewel verswak deur die sondeval, tog die vermoë behou, gebaseer op die krag van keuse wat hom in die imago dei verleen is, om ‘n goddelike, sonder hulp en a priori bydrae van geloof te lewer wat lei tot sy eie regverdiging. Enige goddelike genade wat daarna aangebied word, is waarlik genade, maar genade van ‘n a posteriori  aard. Hierdie oortuiging is tydens die Tweede Konsilie van Oranje in 529 nC as dwaalleer veroordeel.

LET WEL: Die term semi-Pelagiaans is onbekend in die oudheid, en het eers formeel verskyn as ‘n pejoratiewe etiket vir die 16de-eeuse leerstellings van Luis de Molina, of wat soms bekend staan ​​​​as Molinisme – leerstellings wat oor die algemeen (alhoewel nie perfek nie) ooreenstem met die antieke posisie te Oranje veroordeel. Sommige het voorgestel dat die etiket Massilianisme (‘n term wat die geografiese middelpunt van die meer antieke posisie weerspieël) meer akkuraat is, maar dit het nie vasgevang nie. Die resultaat is ‘n werklike historiese posisie  met  definitiewe moderne verteenwoordigers, maar een met geen ander etiket as ‘n pejoratief wat moderne voorstanders van die posisie nie aanvaar nie. Dit is ‘n raaisel met geen duidelike oplossing nie; steeds is enige suggestie dat die historiese posisie denkbeeldig is as gevolg van die afwesigheid van ‘n onderling aanvaarbare etiket, onaanvaarbaar. Die historiese posisie wat hierbo beskryf word , bestaan ​​wel vandag , ongeag die ontwyking van ‘n etiket. Die term moet egter nie (soos dit dikwels is), op ‘n histories onakkurate manier gebruik word om diegene wat aan die Arminiaanse posisie vashou, te diskrediteer nie.

‘n Arminiaan is iemand wat glo dat die mens, alhoewel dit deur die sondeval totaal verdorwe gemaak is, van God die nie-doeltreffende krag van alternatiewe keuse ontvang deur middel van voorafbepaalde genade óf (1) by geboorte of (2) deur die aanhoor van die Evangelie. So bygestaan ​​deur God, kan enige mens, sonder dwang, Christus óf verwerp óf omhels. As ‘n man kies om Christus te omhels, veroorsaak hierdie geloofsgebeurtenis addisionele goddelike genades (die anachronistiese genade van uitverkiesing gebaseer op God se voorafkennis van die geloofsgebeurtenis, en die daaropvolgende genade van regverdiging en heiligmaking).

LET WEL: Arminianisme het nog nooit eenvormig geleer dat die gelowige sy redding kan verloor nie. In plaas daarvan bly die vraag ‘n oop vraag, beide histories (sien die woorde van Arminius self en die  Vyf Artikels van die Remonstrance ) en ook vandag (sien die leerstellige standaarde van die hedendaagse  Society for Evangelical Arminians en die verteenwoordigende woorde van Roger Olson , waarskynlik die voorste Arminiaan van ons dag). Dit alles dui daarop dat die kwessie van ewige sekuriteit nie as ‘n bepalende kwessie vir die posisie wat hier beskryf word, hanteer moet word nie. Om dit sonder kwalifikasie te doen, is om ‘n rooi haring bekend te stel.

‘n Gematigde Calvinis  is iemand wat glo dat alle mense deur die sondeval totaal verdorwe gemaak word, maar dat God, in ooreenstemming met sy voortydse en onvoorwaardelike uitverkiesingsbevel, doeltreffende genade aan sy uitverkorenes alleen uitreik sodat hulle dan geloof kan beoefen tot ‘n wedergeboorte en regverdiging wat nooit verbeur kan word nie.

‘n Volledige  of Historiese Calvinis is iemand wat glo dat alle mense deur die sondeval totaal verdorwe gemaak word, maar dat God, in ooreenstemming met sy voortydse en onvoorwaardelike uitverkiesingsbesluit, sy uitverkorenes doeltreffend  wederbaar  , en “nuwe skepsels” skep wat graag geloof beoefen. tot ‘n regverdiging wat nooit verbeur kan word nie.

LET WEL: Calvinisme het nog nooit eenvormig ‘n definitiewe of “beperkte” versoening geleer nie. Die vraag bly ‘n oop vraag wat al lank die onderwerp van binnemuurse debat onder Calviniste was (sien bv. die historiese kanons van Dordt en hierdie onlangse bydrae tot die debat). Weereens dui dit alles daarop dat die omvang van die versoening nie as ‘n bepalende kwessie in die beskrywing van die Calvinistiese posisie hanteer moet word nie.

‘n Hiper-Calvinis is een wat vashou aan die onmiddellik voorafgaande posisie, maar leer bykomend dat (1) gelowiges geen verantwoordelikheid het om die verlorenes onoordeelkundig te roep om te bekeer en in Christus te glo vir redding nie en/of dat (2) ongelowiges geen plig het om bekeer en glo in Christus vir redding.

LET WEL: Min gelowiges skryf aan die etiket hiper-Calvinisties toe ; soos die etiket semi-Pelagiaans , is dit eenvormig pejoratief. Dit is egter ‘n historiese posisie by moderne voorstanders: die posisie kan nie denkbeeldig gemaak word nie as gevolg van die ontwyking van ‘n etiket. Die term moet egter nie (soos dit dikwels is), op ‘n histories onakkurate manier gebruik word om diegene wat aan die Calvinistiese standpunt vashou, te diskrediteer nie.

Gevolgtrekking:  Die vraag of ‘n moderne posisie logies saamgestel kan word om ‘n lewensvatbare via media aan te bied of of elemente van hierdie historiese posisies so gekombineer kan word om ‘n lewensvatbare hibriede posisie te bied, sal vandag genadiglik oopgelaat word. Wat egter gehoop word, is dat die historiese parameters van die debat getrou omlyn is.

By: Biblestudytools.com 

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »