God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

THE 5 POWERFUL LESSONS FROM PAUL’S FIRST MISSIONARY JOURNEY

Wat is die konteks van Paulus se eerste sendingreis?

Dit het alles begin in ‘n  gebedsbyeenkoms  .

Die vroeë kerk het vergader vir ‘n seisoen van gebed en vas. Terwyl hulle gebid en aanbid het, het die Heilige Gees gepraat om Paulus en Barnabas af te sonder om uitgestuur te word ( Hand 13:2 ). Nadat hulle die stem van die Gees gehoor het, het die wat bymekaar gekom het, hul hande op hulle Paulus en Barnabas se kop gelê en hulle toegewy om die werk te doen waartoe God geroep het.

Nadat hulle afgesonder is, het Paulus en Barnabas saam met Johannes Markus na Ciprus vertrek. Daar het hulle in die sinagoge gepreek en toe deur die hele eiland gereis totdat hulle in Pafos gekom het. Terwyl hulle in die Pafos was, het hulle ‘n Joodse towenaar en ‘n valse profeet teëgekom, wat vir Paulus en Barnabas moeilikheid begin aanhits het. Die valse profeet, Bar-Jesus en die towenaar, Elyms het alles in hulle vermoë gedoen om te verhoed dat die evangelie ontvang word deur diegene wat na Paulus en Barnabas luister. In reaksie op die bose bedoelings het Paulus, vervul met die Heilige Gees, na Elimas gekyk en hom blind geslaan ( Hand. 13:9-12 ). Dit is die eerste wonderwerk wat Paulus in sy bediening gedoen het. Gevolglik het die prokonsul vir wie Paulus gepreek het, tot reddende geloof in Christus gekom.

Wat het op Paulus se eerste Sendingreis gebeur?

Nadat Paulus Pafos verlaat het, het hulle na Perge in Pamfilië gevaar. Daar het Johannes Markus, wat Barnabas se neef was en saam met hulle gereis het, die reis verlaat en na Jerusalem teruggekeer ( Hand. 13:13 ). Dit is betekenisvol omdat Paulus en Barnabas later, toe hulle dit oorweeg het om terug te gaan om almal te besoek wat tydens die eerste sendingreis na Christus gekom het, ‘n skerp meningsverskil oor Johannes Markus gehad het. Die konflik was so groot dat die twee uiteindelik verdeel het. Gevolglik is nog twee bedieningspanne van stapel gestuur ( Handelinge 15:37-40 ).

Vanaf Perge het Paulus en Barnabas verder gegaan na die huidige Turkye. Daar in die stad Antiochië, Turkye (dit is nie dieselfde Antiogië in Sirië, waar Paulus en Barnabas oorspronklik vandaan gestuur is nie), het hulle weer in die sinagoge begin leer. Baie heidene in hierdie streek was ontvanklik vir die evangelie. Dit het die Joodse leiers ontstel en hulle was gevul met jaloesie. Die leiers van die sinagoge het vervolging aangewakker en Paulus en Barnabas uit hulle stad gejaag.

Die volgende stop op hul sendingreis was Iconium. Daar het die Here Paulus en Barnabas gebruik om baie tot reddende geloof te bring. Behalwe dat hulle vrymoedig oor die evangelie gepraat het, het hulle ook baie tekens en wonders gedoen wat baie tot reddende geloof gebring het. Weereens het vervolging ontstaan ​​en Paulus en Barnabas het na die Likaoniese stede Listre en Derbe gevlug ( Hand 14:6 ). Weereens het die Heilige Gees Paulus bemagtig met gawes van genesing. ’n Kreupel man wat nog nooit van sy geboorte af geloop het nie, is genees ( Hand 14:10).). Baie wat hierdie wonderwerk gesien het, was verward en het gedink Paulus en Barnabas is gode wat aanbid moet word. Paulus en Barnabas het dit vinnig reggestel en hulle na Christus as die een ware God gewys. Op daardie stadium was die skare egter wild en daarom het die Joodse leiers klippe opgetel en Paulus begin stenig. Hulle het hom uit die stad gesleep en hom gestenig. Omdat hulle gedink het hy is dood, het hulle hom daar gelos. Paulus het egter opgestaan ​​en die volgende dag het hy en Barnabas na Derbe gegaan en daar ook gepreek en die Skrif vertel ons dat baie tot reddende geloof gekom het.

Na Derbe het hulle teruggekeer na elke plek waar hulle op Paulus se eerste sendingreis gepreek het. Hulle het die gelowiges versterk en ouderlinge vir elke gemeente aangestel. Daarna het hulle na Antiogië in Sirië teruggekeer om verslag te gee aan diegene wat hulle oorspronklik opdrag gegee het. Die hele eerste sendingreis was tussen 12 en 18 maande, maar die lesse vir ons is kragtig.

5 Lesse wat ons uit Paulus se eerste Sendingreis kan leer

1. Lyding en swaarkry is deel van die oproep om Jesus te volg. Dikwels as gelowiges vandag, wanneer ons lyding teëkom, wonder ons hoekom God nie inspring om ons te red nie. Tog het Jesus ons gewaarsku dat, “In hierdie lewe sal julle moeilikheid hê” ( Johannes 16:33 ). Hy het egter ook belowe dat Hy die wêreld sal oorwin en dat vrede moontlik is. Die waarheid is, lyding is deel van die reis en verenig ons harte met die kruisiging van Jesus. Paulus en Barnabas het hierdie beginsel geleer toe hulle van die eerste sendingreis na elke kleuterkerk teruggegaan het. Hulle het die gelowiges versterk en hulle herinner: “Ons moet deur baie ontberinge gaan om in die koninkryk van God in te gaan” ( Hand. 14:22b ).

2. Aanbidding en vas maak ons ​​ore oop om die Heilige Gees te hoor praat. Dit was terwyl die vroeë kerk gebid, aanbid en gevas het dat hulle die Heilige Gees hoor praat het om Paulus en Barnabas as die eerste sendelinge af te sonder ( Hand. 13:2 ). Dikwels is mense onseker oor hoe om die stem van die Heilige Gees die beste te hoor. Sekerlik, Hy praat deur die Woord van God. Hy sal egter ook dikwels met ons geeste praat terwyl ons aanbid. Lofprysing ontsluit ons ore om die stem van die Heilige Gees meer effektief te hoor. Wanneer ons nuwe bedieningspogings oorweeg, bestee ons die beste tyd aan aanbidding, vas en bid terwyl ons God soek. Die tyd in Sy teenwoordigheid word nooit gemors nie. Dit is die plek waar die Heilige Gees ons harte in lyn bring met Syne en ons Sy stem hoor.

3. Bediening en roeping word die beste vervul deur spanwerk. Nêrens in die hele Skrif vind ons onafhanklikheid wat deur God bevestig word nie. Hy het ons vir gemeenskap bedraad. Deel van hoekom Paulus se eerste sendingreis so effektief was, was omdat daar spanwerk was. Moses het Aäron gehad, toe hy ontoereikend gevoel het ( Eksodus 4 ). Die profeet Elia is aangesê om Elisa saam te neem wanneer hy terneergedruk en uitgebrand voel ( 1 Konings 19 ). Ons het almal verhale gehoor van sendelinge wat alleen uitgegaan het en klaaglik misluk het. Ons het ook  Pastore gesienwat onafhanklikheid tot die punt gewaardeer het dat hulle nie meer aanspreeklik was nie en as gevolg daarvan ‘n morele mislukking gehad het en nie meer in die bediening is nie. Die waarheid is, God eer spanwerk. Hy het ons ontwerp vir gemeenskap. Paulus en Barnabas het as ‘n span gewerk. Op die tweede sendingreis het hulle elkeen nuwe vennote gekies, maar hulle het nooit alleen uitgegaan nie.

4. Verdeel en vermenigvuldig is dikwels deel van God se verlossingsplan. Konflik op spanne kan deur God verlos word om die evangelie verder te versprei. Nadat Johannes Markus vertrek het en na Jerusalem teruggekeer het, het spanning tussen Paulus en Barnabas ontstaan. Toe dit tyd word vir nog ‘n bedieningsreis, wou Barnabas vir Johannes Markus ‘n tweede kans gee, maar Paulus het dit nie verstandig gedink nie ( Hand 15:36-41)). Terwyl ons in ons menslike harte sou wens dat Paulus en Barnabas hulle verskille uitgewerk het en die oorspronklike span herbou het, is die skeuring deur God gebruik en gevolglik het die evangelie verder versprei. Dikwels is daar stryd en konflikte op bedieningspanne. Terwyl God altyd versoening tussen bedieningsvennote begeer, kan die beste pad vorentoe na versoening dikwels ‘n skeuring in rigting wees. Paulus en Barnabas het in twee verskillende spanne verdeel en albei spanne is kragtig deur God gebruik.

5. Bid en gee vennote stel sendingwerk in staat om vorentoe te beweeg. Die kerk in Antiogië, Sirië was waar die gelowiges bymekaargekom het vir aanbidding en vas. Dit was daar waar die gelowiges gevoel het dat die Heilige Gees Paulus en Barnabas van hulle af stuur om te bedien. In wese was die kerk in Antiogië, Sirië, Paulus en Barnabas se tuiskerk. Die groot opdrag is aan die kerk gegee en die les vir ons is dat plaaslike kerke en sendelinge saam moet werk sodat die werk vorentoe kan beweeg. Paulus en Barnabas het die plaaslike kerk waardeer en het aan hulle plaaslike kerk teruggerapporteer oor die werk wat verrig is.

In onlangse jare was daar stryd tussen plaaslike kerke en sendingagentskappe, maar God se hart is dat albei noodsaaklik is vir die werk en as gelyke vennote in die werk beskou moet word.

Ten slotte

Paulus se eerste sendingreis was fassinerend, van sy eerste wonderwerk tot sy steniging, van sy dapper boodskappe en moedige aanmoediging vir nuwe gelowiges, die hele reis lees soos ‘n goedgeskrewe avontuurboek! Daar is egter ook belangrike lesse om uit die reis te leer. Lesse oor aanbidding, lyding, bediening in spanne, verdeling en vermenigvuldiging en vennootskap met plaaslike kerke is alles ingesluit in Paulus se eerste sendingreis. 

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Mindfulness Romans 8:5

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Mindfulness Romans 8:5 How many people are so preoccupied with their flesh, or things related to it, that they completely

Read More »

Abandonment 1 Peter 2:21

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Abandonment 1 Peter 2:21 Where does this leave all the people? Where does this true biblical Christianity leave people? Because

Read More »

Soak up every moment

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Soak up every moment No one has ever had a single bad moment without first being influenced by that badness.

Read More »

Blue Dams of Injury

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Blue Dams of Injury “Blue Dams of Injury wash away evil…” When we get hurt, the tiny capillaries (blood vessels)

Read More »
Translate »