God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

TOP 4 THINGS THE BLOOD OF JESUS CAN DO ACCORDING TO THE BIBLE

Wat kan my sonde wegwas?
Niks anders as die bloed van Jesus nie;
Wat kan my weer heel maak?
Niks anders as die bloed van Jesus nie.

Daar is krag, krag, wonder werkende krag
In die bloed van die Lam;

O oorwinning in Jesus,
My Verlosser, vir ewig.
Hy het my gesoek en my gekoop
Met Sy verlossende bloed

Wat is die krag van die bloed van Jesus en hoekom sing ons so baie daaroor? As jy dink oor die betekenis van die bloed van Jesus in die Christendom – dit is alles. In  Hebreërs 9:22  word ons daaraan herinner dat sonder bloedvergieting geen vergewing van sondes is nie. As Jesus nie aan die kruis gesterf en sy bloed vir ons sondes vergiet het nie, het ons geen hoop op vergifnis nie. Dit beteken dat hierdie bloed wat Jesus gestort het, krag het om allereers sondes weg te was en dit behoort alles vir ‘n Christen te beteken.

Die Bloed van Jesus is Lewendmakend

Levitikus 17:11  leer ons, “Want die lewe van die liggaam is in sy bloed. Ek het vir jou die bloed op die altaar gegee om jou te reinig en jou reg te maak met die HERE. Dit is die bloed, gegee in ruil vir ‘n lewe, wat reiniging moontlik maak.”

Wanneer iemand bloed skenk, gee hulle letterlik ‘n deel van hul lewe sodat ‘n ander kan lewe. Die opoffering wat ‘n persoon maak van tydelike pyn en verlies bied ‘n groter wins van ‘n ander. As ‘n persoon geen bloed deur sy are het nie, het die persoon geen lewe nie. Jesus het self geweet dat sy bloed op ‘n groter manier as ‘n bloeddryf gegee sou word. Eerder as om lewe aan een of ‘n paar ander mense te gee, gee Sy bloed lewe aan almal wat Hom aanneem.

Ons sien van die begin af dat die gevolg van sonde die dood is. Aangesien lewe in die bloed is, sien ons van die begin af hoe God self die mensdom leer om diere te offer om hul sondes te bedek. ( Genesis 3:21 ) Die lewens van geofferde diere was die tydelike offers oor die sondes van die volk wat deur die hoëpriesters verrig is. Hebreërs 5:1  sê: “Want elke hoëpriester wat uit die mense weggeneem word, word vir die mense aangestel in die dinge van God, om gawes sowel as slagoffers vir sondes te bring.”

Ons sien dat Abraham se geloof hom gesond gemaak het. Dit was nie soseer die offer van sondes nie, maar die gehoorsaamheid uit ‘n hart van geloof dat die Messias sou kom. BibleStudyTools  deel Bybelverse wat vir ons sê dat Jesus se bloed ons nuwe lewe en verlossing gee.

  • Efesiërs 1:17  “In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergewing van sondes na die rykdom van die genade van God .
  • Hebreërs 9:14  “Hoeveel te meer sal dan die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God onberispelik geoffer het, ons gewete reinig van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien!”
  • Hebreërs 13:12  “En so het Jesus ook buite die stadspoort gely om die volk deur sy eie bloed te heilig.”

Die Bloed van Jesus was nodig

Suiwer, volmaakte bloed was ‘n vereiste om ons terug met God te versoen. Ons hou dikwels nie daarvan om te dink aan ons sondes en die verwoesting van skeiding wat dit ons van die Skepper veroorsaak het nie, maar in werklikheid is ons onder die straf van sonde, naamlik die dood. Soos ons lees van bloedoffers wat betaal is namens die sondes van die volk van God, is ons selfs meer bewus van wat van ons vereis sou gewees het as Jesus nie gekom het nie. Ons is aansienlik geseënd om aan hierdie kant van die kruis te wees. Jesus se bloed het alle sondes in een goddelike oomblik van dood bedek, Hy het vir ons die ewige lewe gebring.

  • Kolossense 1:20 “En om deur Hom alle dinge met Homself te versoen, of dit nou op die aarde is sowel as die dinge in die hemel, deur vrede te maak deur sy bloed wat aan die kruis gestort is.”
  • Hebreërs 9:22 “In werklikheid vereis die wet dat byna alles met bloed gereinig moet word, en sonder die vergieting van bloed is daar geen vergifnis nie.”
  • Matteus 26:28 “Dit is my bloed van die verbond wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.”

Ek dink selfs na die tyd toe die doodsengel die eersgebore seuns in Egipte in die tyd van Moses gaan neem. Dit was die laaste plaag oor Egipte, want Farao wou nie die Israeliete laat gaan nie. ( Eksodus 12:23 ) Bloed van ‘n rein dier was die nodige aksie om die eersgeborenes teen die dood te beskerm. Dit was ‘n voorafskaduwing van die bloed wat Christus eendag aan die kruis sou vergiet om ons almal wat Hom aanneem teen die ewige dood te beskerm.

Die Bloed van Jesus gee vryheid

Openbaring 1:5  “En van Jesus Christus, wat die getroue getuie is, die eersgeborene uit die dode en die Heerser oor die konings van die aarde. Aan Hom wat ons liefhet en ons deur sy bloed van ons sondes bevry het.”

Ons het almal ‘n doodsvonnis gehad. Ons is vasgevang deur die misleiding en lok van ons sondige weë. Jesus se bloed maak ons ​​vry van die straf van sonde. Ons hoef nie meer onder die slawerny en veroordeling van sonde te leef nie. Omdat Jesus die oorwinning het, deel die wat Hom volg in Sy oorwinning. ( 1 Korinthiërs 15:57 )

Ons hoef nie bang te wees vir die straf van die ewige dood en skeiding van God nie. Ons is geregverdig deur Jesus se bloed en gered van die  toorn van God . Volgens  Webster’s Dictionary beteken geregverdig: “Om ‘n regverdige, regte of redelike grondslag te hê of te bewys.” Dit beteken dat ons deur die bloed van Jesus reggemaak is. Watter sondes verkeerd gemaak het wat veroorsaak het dat ons skuldig was, het Jesus se bloed namens ons gesorg.

Stel jou voor dat jy tronkstraf opgelê word en dan die dood. Die ontstellende oomblik om te besef dat jy skuldig is en jy nie jou pad kan betaal nie, glad praat of jou pad daaruit kan argumenteer. Dan tree ‘n man in met ‘n perfekte rekord wat nooit iets verkeerd gedoen het nie. Hy sê dat hy graag jou plek wil inneem. So bind die wagte hom in kettings wat bedoel was om joune te wees, spot hom, slaan hom en maak hom uiteindelik in plaas van jou dood. Dit is wat Jesus vir ons gedoen het deur Sy bloedige dood. Ons hoef nie meer die gewig van die straf van sondes vas te hou nie, maar dit is deur Sy groot liefde dat ons vrygemaak is.

Romeine 5:9  “Aangesien ons nou deur sy bloed geregverdig is, hoeveel te meer sal ons deur Hom van die toorn van God gered word !

Die Bloed van Jesus was Volmaak

Om Jesus se bloed ‘n verskil te maak, moes Hy volmaak wees. Jesus se volmaaktheid was die gevolg daarvan dat Hy ten volle God en volkome mens was. Wanneer ’n offerande voor Jesus gemaak is, was hulle altyd “’n man sonder gebrek”. Die Hebreeuse woord  tamiym  wat beteken om volledig te wees is van die stamwoord  tamam wat beteken om klaar te wees. Sondige mense het ‘n sondelose Verlosser nodig gehad. Jesus het ons witter as sneeu gesuiwer met Sy volmaakte bloed.

1 Petrus 1:18-19  “Want julle weet dat julle nie deur verganklike dinge soos silwer of goud is dat julle losgekoop is van die leë lewenswandel wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, ’n lam sonder gebrek of gebrek.”

Miskien voel jy nie vandag waardevol of gesien nie? Miskien voel jy dat jy te vuil is vir Jesus. Ek moedig jou aan om moed te hê en Sy woorde te glo dat Sy offer vir elke sonde gesorg het.

Johannes 1:29  sê: “Die volgende dag het Johannes Jesus na hom toe sien kom en gesê: Kyk, die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” Sy bloed gee lewe, dit was nodig, dit gee ons vryheid, en dit was volmaak.As gevolg van Sy groot liefde om Sy lewe af te lê, kan ons in Hom glo en nou die ewige hoop hê dat ons deur die Lam van die wêreld bedek is.

Gebed  van Dankbaarheid vir die Bloed van Jesus

Jesus, dankie dat U die hemel verlaat het en aarde toe gekom het om vir my aan die kruis te sterf. Dankie dat U U bloed vergiet het sodat ek elke dag kon begin in die vreugde om gereinig en vergewe te word. Dankie dat U die Lam van God is, my volmaakte Verlosser van sonde!


Hierdie artikel is deel van ons groter Heilige Week en  Paasfees  hulpbronbiblioteek wat gesentreer is rondom die gebeure wat gelei het tot die dood en opstanding van Jesus Christus. Ons hoop hierdie artikels help jou om die betekenis en storie agter belangrike Christelike vakansiedae en datums te verstaan ​​en moedig jou aan terwyl jy tyd neem om na te dink oor alles wat God vir ons gedoen het deur sy seun Jesus Christus!

Watter Lydenstyd en hoekom word dit gevier?
Wat is die Heilige Week?
Wat is Palmsondag?
Wat is Skildery Donderdag?
Wat is Goeie Vrydag?

Wat is Paasfees?
Paasgebed

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Translate »