God loves you. “ The Lamb, who was killed before the origin of the world, is a man who has received support, splendor, wisdom, power, refinement, whole month, respect, faith and silt। Let him be glorified forever. ”Now came true Amen। In this world you have received everything but so far Jesus has not believed in Christ, you are the saddest and most righteous man ! The poorest people on earth are not without money but without Jesus Amen ! Your first need and need is the forgiveness of eternal security sins, salvation and eternal life – “ Behold, the Lamb of God who has raised the sin of the world’।And he is atonement for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world। The only Creator God – Ekmatra Caste Man – Ekkatra Blood Red – Ekkatra Problem Sin – Ekkatra Solution Jesus Christ Do you know that there is eternal life even after the deer only God loves you ! Because God loved the world so much that he gave it to his only born Son – No one who believes in him is unhappy, But he may have eternal life, but God reveals his love for us: Christ died for us when we were sinners। Because you are saved by grace by faith; And it is not from you, it is God’s donation; He who is waking up to my door every day hears me waiting for the pillars of my doors, Blessed is that man। But God reveals his love for us: Christ died for us, while we are sinners। But in all these things we are even more than the winners by him, who loved us। Because I have been completely unarmed, neither death nor life, nor angels, neither the princes, nor the rights, nor the things that come from now, nor the things that come later, neither the heights, nor the deep, Neither any other creation can separate us from the love of God in our Lord Christ Jesus। Love is in this – not that we loved God, but that He loved us and sent his Son to be atone for our sins। For God made sin for us, who did not know that we would be the righteousness of God। Jesus said to him: “ Bato, truth and life are me; No one comes to the Father except me. ” Your word is a light for my feet, and a light for my way। I cried before Miramire fell bright; I hope in your word। My eyes are open at night’s guard to meditate on your word। And call me on the day of the storm; I will deliver you, and you will raise me। He cures those with broken hearts and binds them to the ointment of their injuries। You will be in me and ask for whatever you want if my words are in you, and that will be done for you।
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Pocket
OK

BIBLE VERSES ABOUT HEALING: RESTORING MIND, BODY, AND SOUL

“Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Sal verdrukking of benoudheid of vervolging of hongersnood of naaktheid of gevaar of swaard?… Want ek is seker dat nóg dood of lewe of engele of heersers, geen teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die hele skepping sal ons kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, onse Here nie.”  (Romeine 8:35,38-39)

Hierdie skrifaanhalings oor genesing kan as gebede gebruik word om God vir krag te vra in moeilike tye. Gebruik ook hierdie  Gebede vir Genesing  vir leiding om vir God se vertroosting en vrede te bid.

“Genees my, Here, en ek sal gesond word; red my, en ek sal gered word, want U is my lof.” (Jeremia 17:14)

“Loof die Here, o my siel, en vergeet nie al sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou kwale genees, wat jou lewe verlos uit die kuil, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid” (Psalm 103:2  ) -4)

 • Jesaja 58:11

  Jesaja 58:11

  “En die HERE sal jou gedurigdeur lei en jou begeerte in verskroeide plekke versadig en jou gebeente sterk maak; en jy sal wees soos ‘n besproeide tuin, soos ‘n waterfontein waarvan die water nie ophou nie.” ~ Lees  Jesaja 58

 • Psalm 51:9-10

  Psalm 51:9-10

  “Verberg u aangesig vir my sondes en wis al my ongeregtighede uit. Skep vir my ‘n rein hart, o God, en vernuwe ‘n opregte gees in my binneste.” ~ Lees  Psalm 51

 • Jesaja 53:5

  Jesaja 53:5

  “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; op Hom was die tugtiging wat vir ons vrede gebring het, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” ~ Lees  Jesaja 53

 • Hebreërs 10:22

  Hebreërs 10:22

  “Laat ons nader kom met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid  , met ons harte gereinig van ‘n slegte gewete en ons liggame gewas met suiwer water.” ~ Lees  Hebreërs 10

 • Eksodus 23:25

  Eksodus 23:25

  “Jy moet die HERE jou God dien, en Hy sal jou brood en jou water seën, en Ek sal siekte onder jou uit wegneem.” ~ Lees  Eksodus 23

 • 1 Johannes 1:9

  1 Johannes 1:9

  As ons ons sondes bely , Hy is getrou en regverdig om ons ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” ~ Lees  1 Johannes 1

 • Lukas 10:8-9

  Lukas 10:8-9

  “Wanneer jy in ‘n stad ingaan en hulle ontvang jou, eet wat voorgesit is. Maak die siekes daarin gesond en sê vir hulle: Die koninkryk van God het naby julle gekom.” ~ Lees Lukas  10

 • Jakobus 5:16

  Jakobus 5:16

  “Daarom, bely julle sondes aan mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die  gebed  van ‘n  regverdige  het groot krag soos dit werk.” ~ Lees  Jakobus 5

 • 2 Korintiërs 7:1

  2 Korintiërs 7:1

  “Aangesien ons hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons onsself reinig van elke besoedeling van liggaam en gees, en bring heiligheid tot voleinding in die vrees van God.” ~ Lees  2 Korintiërs 7

 • Jakobus 5:15

  Jakobus 5:15

  “En die  gebed  van  die geloof  sal die sieke red, en die Here sal hom oprig. En as hy sondes gedoen het, sal dit hom vergewe word.” ~ Lees  Jakobus 5

 • Spreuke 3:5-8

  Spreuke 3:5-8

  “Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, en Hy sal jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE en wyk af van boosheid. Dit sal genesing wees vir jou vlees en verkwikking vir jou gebeente.” ~ Lees  Spreuke 3

 • Psalm 41:4

  Psalm 41:4

  Wat my betref, ek het gesê: O HERE, wees my genadig; genees my, want ek het teen U gesondig!” ~ Lees  Psalm 41

 • Jesaja 41:10

  Jesaja 41:10

  Wees nie bevrees nie , want Ek is met jou; wees nie verskrik nie, want Ek is jou God; Ek sal jou versterk, Ek help jou, Ek ondersteun jou met my regverdige  regterhand  .” ~ Lees  Jesaja 41

 • 2 Kronieke 7:14

  2 Kronieke 7:14

  “As my volk oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal Ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.” ~ Lees  2 Kronieke 7

 • Psalm 6:2

  Psalm 6:2

  “Wees my genadig, HERE, want ek kwyn; genees my, HERE, want my gebeente is benoud.” ~ Lees  Psalm 6

 • Spreuke 16:24

  Spreuke 16:24

  “Genadige woorde is soos ‘n heuningkoek, soet vir die siel en gesondheid vir die liggaam.” ~ Lees  Spreuke 16

 • Psalm 41:3

  Psalm 41:3

  “Die HERE onderhou hom op sy siekbed; in sy siekte maak jy hom gesond.” ~ Lees  Psalm 41

 • Spreuke 14:30

  Spreuke 14:30

  “‘n Rustige hart gee lewe aan die vlees, maar afguns laat die gebeente vrot.” ~ Lees  Spreuke 14

For he that findeth me shall find life, and shall receive mercy from the Lord. But he that sinneth against me, harmeth his own soul; All those who hate me love death.’ Proverb. 8:35-36 But God shows his love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 He committed no sin, nor was any guile found in his mouth; He did not rebuke in return; He did not threaten when he suffered, but committed himself to the righteous judge. He Himself bore our sins in His own body on the cross, that we might die to sins and live to righteousness; By His stripes you were healed. 1 st. Proverb. 8:35-36 Nor is salvation in any other; For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:12 Jesus said to him: “I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father except through me.” John 14:6 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, even those who despise him; And all the tribes of the earth will mourn because of him. So be it! Amen! Revelation 1:7 And he was clothed in blood; And his name is called ‘Word of God’. Revelation 19:13 “And behold, I come quickly; And I have my reward to give to every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.” Revelation 22:12-13 Note: Today people don’t even have time to go to heaven. Believe in Jesus Christ and you will receive forgiveness of sins, salvation and eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Mindfulness Romans 8:5

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Mindfulness Romans 8:5 How many people are so preoccupied with their flesh, or things related to it, that they completely

Read More »

Abandonment 1 Peter 2:21

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Abandonment 1 Peter 2:21 Where does this leave all the people? Where does this true biblical Christianity leave people? Because

Read More »

Soak up every moment

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Soak up every moment No one has ever had a single bad moment without first being influenced by that badness.

Read More »

Blue Dams of Injury

Jayamsih..! Welcome to today’s devotion. Blue Dams of Injury “Blue Dams of Injury wash away evil…” When we get hurt, the tiny capillaries (blood vessels)

Read More »
Translate »